• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badanie fragmentaryczne

  Przeczytaj także...
  Badanie pełne, lub całościowe, to w naukach społecznych pomiar interesujących badacza parametrów w całej populacji w odróżnieniu od częściowego badania fragmentarycznego.Statystyka matematyczna - dział statystyki, używający teorii prawdopodobieństwa i innych działów matematyki do rozwijania statystyki z czysto matematycznego punktu widzenia. Zajmuje się metodami wnioskowania statystycznego, które polegają na tym, że na podstawie wyników uzyskanych z próby formułujemy wnioski o całej zbiorowości. Wnioskowanie statystyczne obejmuje estymacje i weryfikację hipotez statystycznych.

  Badanie fragmentaryczne - to badanie odbywające się na próbie statystycznej. Jego istotą jest fakt badania tylko wybranych jednostek, na podstawie których wnioskuje się o poziomie cechy w całej populacji. Używa się przy tym metod statystyki matematycznej. Jego przeciwieństwem jest badanie pełne, które analizuje każdą jednostkę znajdującą się w populacji.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.