• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badanie akumetryczne

  Przeczytaj także...
  Pielęgniarka (stosownie do art. 8 pkt. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w odniesieniu do mężczyzn stosuje się formę pielęgniarz) – samodzielny zawód z grupy specjalistów do spraw zdrowia. Sprawuje opiekę medyczną nad pacjentem (m.in. pielęgnacja pacjenta, podawanie leków, wykonywanie iniekcji, wlewów dożylnych), asystuje lekarzowi w czasie zabiegów, operacji, wypełnia zlecenia lekarskie w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, a także zajmuje się szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia. Dawniej posiadała wykształcenie średnie (liceum medyczne, medyczne studium zawodowe), a obecnie wyższe pierwszego stopnia (licencjat pielęgniarstwa), drugiego stopnia (magister pielęgniarstwa) lub trzeciego stopnia (doktor nauk o zdrowiu) uzyskiwany na wydziałach Zdrowia Publicznego lub Pielęgniarstwa i Położnictwa uczelni medycznych.Audiologia – dział nauk medycznych w ramach otorynolaryngologii, nauka o odbieraniu dźwięków ze środowiska przez człowieka, tzw. słuchu, jego zaburzeniach i leczeniu.
  Otorynolaryngologia – dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób ucha (z gr. oros, otos), nosa (z gr. rhinos, rynos), krtani (z gr. laryngos), gardła (z gr. pharyngos) oraz innych narządów głowy i szyi.

  Badanie akumetryczne to najprostsze badanie słuchu człowieka, oparte jest na naturalnym sposobie porozumiewania się z otoczeniem czyli na mowie. W badaniu tym oznacza się jedynie słyszenie drogą przewodnictwa powietrznego, zwykle dla każdego ucha oddzielnie.

  W badaniu wykorzystuje się zestawy słów w których zachowane są odpowiednie proporcje tonów niskich i wysokich. Dla języka polskiego zostały opracowane tablice akumetryczne Abramowicza i Małowista, test liczbowy Iwankiewicza, a także listy słów Borkowskiej-Gaertig do orientacyjnego badania ostrości słuchu u dzieci w wieku 6-12 lat.

  Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

  Procedura badania[ | edytuj kod]

  Badanie odbywa się w wyciszonym pomieszczeniu bez pogłosu. Osoba wykonująca badanie (laryngolog, audiolog, protetyk słuchu, przeszkolona pielęgniarka) ustawia się do badanego tak, by ten nie mógł czytać z ust i wymawia szeptem z odległości 4-6 metrów zestawy słów. Ważne jest by badacz utrzymywał jednakowy poziom natężenia głosu. Zadaniem badanego jest powtórzenie usłyszanych słów. Zwykle bada się każde ucho oddzielnie, dlatego niebadane ucho powinno być odpowiednio zagłuszone.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Graczyński Maciej, Pajor Anna, Badania Akumetryczne i próby stroikowe [w:] Audiologia Kliniczna, pod red. Marioli Sliwińskiej-Kowalskiej, Łódź 2005 Mediton Oficyna Wydawnicza
  2. Badanie słuchu Siedlce i Mińsk Mazowiecki- Laryngolog AS-MED, „AS-MED”, 1 lutego 2017 [dostęp 2017-02-01] (pol.).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.