• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Liberalizm gospodarczy, liberalizm ekonomiczny, laissez faire, leseferyzm, system poglądów ekonomicznych i oparty na jego zasadach typ polityki gospodarczej, których fundamentem jest całkowita neutralność państwa i innych organizacji gospodarczych i politycznych wobec przebiegu procesów gospodarczych.
  Karta z książki Adama Smitha

  Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (ang. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations; w powszechnym użyciu jest również skrócona nazwa Bogactwo narodów) – tytuł dzieła szkockiego myśliciela i ekonomisty Adama Smitha wydanego w 1776 roku (wydanie polskie 1954). Bogactwo narodów jest uważane za pierwszą próbę naukowej analizy zjawisk ekonomicznych, a data jego wydania jest umownie przyjmowana za datę narodzin współczesnej ekonomii.

  Protekcjonizm – polityka ochrony produkcji i handlu krajowego przed konkurencją zagraniczną, głównie za pomocą ceł nakładanych na przywożone towary oraz koncesji i zakazów.Historia myśli ekonomicznej – dyscyplina naukowa o charakterze teoretycznym, zajmująca się badaniem i opisywaniem procesu kształtowania się poglądów ekonomicznych w ujęciu historycznym. W naukowy sposób wyjaśnia przyczyny powstawania, przenikania i zanikania poglądów, idei oraz teorii ekonomicznych, jak również krytycznie analizuje historyczny dorobek ekonomistów.

  Książka jest też pierwszym uporządkowanym zbiorem argumentów na rzecz wolnego rynku. Poglądy w niej zaprezentowane stworzyły fundamenty liberalizmu gospodarczego i stanowią do dziś ważny punkt odniesienia współczesnych teorii ekonomicznych.

  Smith opisał w Bogactwie narodów działanie niewidzialnej ręki rynku.

  Niewidzialna ręka jest metaforą użytą przez Adama Smitha w jego książce Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (1776) do opisania motywacji uczestników rynku.Wolny rynek – rodzaj rynku, na którym wymiana dóbr dokonuje się w wyniku dobrowolnie zawieranych transakcji pomiędzy kupującymi, a sprzedającymi przy dobrowolnie ustalonej przez nich cenie. Na wolnym rynku kupujący i sprzedający nie podlegają żadnym ograniczeniom ani przymusowi ze strony podmiotów zewnętrznych (np. władzy publicznej), a warunki transakcji - w szczególności cena - zależą jedynie od ich obopólnej zgody. Przeciwieństwem wolnego rynku jest rynek regulowany.

  Spis treści

 • 1 Pochodzenie i sympatie autora
 • 2 Konstrukcja
 • 3 Wybrane tezy
 • 4 Metodologia
 • 5 Wartość użytkowa a wartość wymienna
 • 6 Przypisy
 • 7 Zobacz też
 • Pochodzenie i sympatie autora[]

  Adam Smith był synem prawnika, urodzonym już po śmierci swojego ojca. Wychowywał się w domu swojego wuja, właściciela ziemskiego. Dzieląc społeczeństwo na trzy grupy: właścicieli ziemskich, kupców oraz pracowników najemnych postulował sprawowanie władzy politycznej przez tych pierwszych. Jego dzieło miało im dostarczyć odpowiedniej wiedzy i argumentów, aby nie ulegali - według niego szkodliwym dla dobra społeczeństwa - interesom kupców. Główne ostrze krytyki dzieła skierowane jest w stronę kupców popierających różne formy protekcjonizmu. Jeśli krytykuje właścicieli ziemskich, to za naśladowanie propozycji kupców. Stąd wiele fragmentów dzieła, które przez późniejszych komentatorów zostały uznane za "antykapitalistyczne".

  Fizjokratyzm – szkoła ekonomiczna powstała we Francji (druga połowa XVIII wieku). Jej hasła były związane z ideą porządku naturalnego. Fizjokraci akcentowali znaczenie pracy i rolnictwa jako jedynych źródeł bogactwa.Merkantylizm lub ustrój merkantylny – system poglądów ekonomiczno-politycznych, który pojawił się we wczesnym okresie nowożytności, wywodzący się z bulionizmu – teorii mówiącej, że posiadanie metali szlachetnych równa się bogactwu.

  Jego teorie powstały w opozycji do wcześniejszych teorii zarówno merkantylistów, jak i fizjokratów. Tych drugich jednak z racji dzielenia z nimi wspólnych poglądów na temat wolnego handlu krytykuje z mniejszą zawziętością oraz poświęca jej mniej miejsca niż w przypadku merkantylistów, których krytyka zajmuje prawie całą IV księgę dzieła.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.