• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania kliniczne wyrobów medycznych

  Przeczytaj także...
  Oznaczenie/Oznakowanie CE (Conformité Européenne) umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE).Obrót towarowy – obiegowe przesuwanie towarów przez wszystkie sfery produkcji, począwszy od produkcji aż do konsumpcji. Przyjmuje on formę: kupno-sprzedaż.
  Eksperyment kliniczny (kliniczne badanie interwencyjne, właściwe określenie: kliniczne badanie eksperymentalne) – badanie naukowe, którego zasadniczym celem jest określenie skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego (leku), wyrobu medycznego lub innej technologii medycznej (zabiegu, testu diagnostycznego).

  Badania kliniczne wyrobów medycznychbadanie eksperymentalne z udziałem ludzi, mające na celu sprawdzenie skuteczności i bezpieczeństwa badanego wyrobu, najczęściej prowadzone na potrzeby dopuszczenia wyrobu do obrotu i oznakowaniu go znakiem CE.

  Podstawowe regulacje prawne w Polsce dla badań klinicznych wyrobów medycznych[]

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na rozpoczęcie badania klinicznego wyrobu medycznego, sprawozdania końcowego z wykonania tego badania oraz wzoru oświadczenia o zgodności wyrobu medycznego przeznaczonego do badania klinicznego z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa;
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne;
 • Norma ISO 14155 (2003-E) – Badania kliniczne wyrobów medycznych przeznaczonych dla ludzi:
 • Wymagania zasadnicze (26/02/2003)
 • Plan badania klinicznego (15/05/2003)
 • Przypisy

  1. Clinical investigation of medical devices for human subjects Part 1: General requirements. International Organization for Standardization. [dostęp 2014-03-07].
  2. Clinical investigation of medical devices for human subjects Part 2: Clinical investigation plans. International Organization for Standardization. [dostęp 2014-03-07].



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.