• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • B - dźwięk

  Przeczytaj także...
  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.Ais (A♯) - dźwięk, którego częstotliwość dla ais¹ wynosi około 466,2 Hz. Stanowi tonikę gam Ais-dur i ais-moll. Jest to podwyższony za pomocą krzyżyka dźwięk a. Enharmonicznie dźwięki o tej samej wysokości to: b i ceses.
  Enharmonia jest to cecha systemu równotemperowanego polegająca na możliwości zapisania jednego dźwięku na kilka sposobów. Np. dźwięk c może być zapisany jako deses lub his.
  1. b - dźwięk, którego częstotliwość dla wynosi około 466,2 Hz. Stanowi tonikę gam B-dur i b-moll. Jest to obniżony za pomocą bemola dźwięk h, jednakże w nazewnictwie nie jest w użyciu regularna odmiana polegająca na dodaniu końcówki -es (np. g- ges, d- des). Jest to wyjątek. Enharmonicznie dźwięki o tej samej wysokości to: ais oraz ceses.
  2. B - alternatywna nazwa dźwięku H stosowana np. w Wielkiej Brytanii. W polskiej notacji muzycznej niezbyt rozpowszechniona, spotykana w nowszych wydawnictwach popularnych (np. opracowania na keyboard).
  Dźwięki b na pięciolinii. W kolejności: , B,


  Gama - to szereg dźwięków ułożonych według reguł danej skali muzycznej, zaczynający się od konkretnego dźwięku, który zazwyczaj nadaje nazwę tak utworzonej gamie.Tonika, akord toniczny, centrum tonalne, ośrodek/punkt ciążenia tonalnego (fr. tonique; często oznaczana symbolem T) – z punktu widzenia harmonii jedna z trzech funkcji głównych systemu dur-moll (obok dominanty oraz subdominanty). Toniką bywa nazywany także pierwszy stopień skali durowej lub mollowej, będący prymą toniki w rozumieniu funkcyjnym.
  Keyboard (pol. klawiatura), aranżer – elektryczny lub elektroniczny instrument klawiszowy, pozwalający grającemu na grę z automatycznym akompaniamentem. Nowoczesne keyboardy wykorzystują system MIDI.B-dur – tonacja muzyczna, która oparta jest na skali durowej. Jej toniką jest b. Gama B-dur zawiera dźwięki: b – c – d – es – f – g – a.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  H - nazwa solmizacyjna: si - dźwięk, którego częstotliwość dla h¹ wynosi 493,9 Hz. Jest to tonika gam H-dur i h-moll. W szeregu diatonicznym jest to siódmy dźwięk licząc od dźwięku C w każdej oktawie.
  Herc (Hz) – jednostka miary częstotliwości w układzie SI (jednostka pochodna układu SI) i w wielu innych, np. CGS, MKS i MKSA. Definiuje się ją jako liczbę cykli na sekundę.
  Ceses - dźwięk, którego częstotliwość dla ceses¹ wynosi około 233,1 Hz. Jest to obniżony za pomocą podwójnego bemola dźwięk c. Dźwięki enharmonicznie równoważne (o tej samej wysokości) to: ais i b.
  b-moll – gama muzyczna oparta na skali molowej, której toniką jest b. Gama b-moll w odmianie naturalnej zawiera następujące dźwięki: b, c, des, es, f, ges, as. Pokrewną jej gamą durową jest Des-dur.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.048 sek.