• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • BASIC  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Interpreter – program komputerowy wykonujący inne programy. Jest kluczowym elementem znacznej części implementacji języków skryptowych oraz języków kompilowanych do kodu bajtowego. Atari, właść. Atari Inc. – przedsiębiorstwo branży informatycznej, swojego czasu znaczący uczestnik rynku komputerowego przemysłu rozrywkowego. Tworzyło automaty wideo, domowe konsole wideo i komputery osobiste.
  Semantyka[ | edytuj kod]

  Ponieważ istnieje ponad 200 różnych dialektów języka BASIC, poniższa charakterystyka dotyczy najpopularniejszych rozwiązań.

  Programy w BASIC-u składają się z kolejno wykonywanych instrukcji, które zebrane są w wiersze. Wszystkie dialekty oprócz najprymitywniejszych dopuszczają kilka instrukcji w jednym wierszu, rozdzielonych zazwyczaj znakiem dwukropka. Starsze wersje wymagały numerowania wierszy (maksymalny numer wynosił zwykle 9999, 16384, 32767, czasami 65535, jak to miało miejsce w Meritum).

  Wartość bezwzględna a. moduł – dla danej liczby rzeczywistej wartość liczbowa nieuwzględniająca znaku liczby. Przykładowo Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): 5Sinclair BASIC – odmiana języka programowania BASIC firmy Sinclair. Sinclair BASIC został napisany dla mikrokomputerów typu ZX-80, ZX-81 oraz ZX Spectrum. Jak na komputery 8-bitowe miał bardzo dużo możliwości.

  Zmienne mogą mieć dowolnie długie nazwy zaczynające się od litery. Nazwy zmiennych łańcuchowych zakończone są znakiem dolara, np. x$, zmienna$. Tablice mogą mieć dwa lub więcej wymiarów (w niektórych dialektach tablice znakowe służą do wskaźnikowego dostępu do łańcuchów, jak w C).

  BASIC w sprowadzonej do wspólnego mianownika wersji posiada bardzo proste mechanizmy sterowania przebiegiem programu – instrukcję skoku bezwarunkowego GOTO, wywołania podprogramu GOSUB kończonego instrukcją powrotu RETURN oraz warunkową IF…THEN (w niektórych dialektach również ELSE). pętla iteracyjna zapisywana jest za pomocą konstrukcji FOR…NEXT.

  Atari BASIC – interpreter języka programowania BASIC dla ośmiobitowych komputerów Atari, opracowany w roku 1978. Jako jedna z nielicznych implementacji nie bazuje na podstawie Microsoft BASIC-a. Był on początkowo dostarczany na kartridżu o rozmiarze 8 kB, później wbudowany w ROM komputerów Atari serii XL i XE.Komputer osobisty (ang. personal computer) – mikrokomputer przeznaczony przede wszystkim do użytku osobistego w domu i biurze. Służy głównie do uruchamiania oprogramowania biurowego, dostępu do zasobów Internetu, prezentacji treści multimedialnych (tekst, obrazy, dźwięki, filmy i inne), jak i gier.

  Niektóre dialekty posiadają także instrukcje pętli warunkowej DO LOOP…UNTIL, WHILE…WEND, skoku warunkowego ON GOTO, ON GOSUB, oraz wyboru CASE…SELECT.

  Inne typowe instrukcje: RUN – instrukcja wywołania (uruchomienie programu), PRINT tekst – instrukcja wyjścia (wyprowadzenie tekstu lub wartości zmiennej na urządzenie wyjściowe, najczęściej ekran), INPUT zmienna – instrukcja wejścia (wczytanie wartości z klawiatury do zmiennej), DIM tablica – instrukcja deklaracji tablicy LET zmienna = wartość – instrukcja przypisania (niekiedy dozwolone jest opuszczenie słowa kluczowego LET) STOP – instrukcja zatrzymania CONTINUE – instrukcja kontynuacji (wznowienie zatrzymanego programu)

  W niektórych wersjach dostępne były skróty najczęściej wykorzystywanych instrukcji, np. PRINT, GOTO, DRAWTO, RUN odpowiadały odpowiednio: PR. lub ?, G., DR., RU..

  Instrukcja warunkowa jest elementem języka programowania, które pozwala na wykonanie różnych obliczeń w zależności od tego czy zdefiniowane przez programistę wyrażenie logiczne jest prawdziwe, czy fałszywe. Możliwość warunkowego decydowania o tym, jaki krok zostanie wykonany w dalszej kolejności jest jedną z podstawowych własności współczesnych komputerów – dowolny model obliczeń zdolny do wykonywania algorytmów (tj. równoważny maszynom Turinga) musi ją posiadać.Komputer domowy – mikrokomputer przewidziany do zastosowań domowych (gry komputerowe, multimedia, rozrywka), zazwyczaj o uproszczonej konstrukcji w stosunku do typowego komputera osobistego, ale z dobrymi możliwościami multimedialnymi.

  Ponadto w większości dialektów dostępne są funkcje matematyczne: części całkowitej INT, wartości bezwzględnej ABS, signum SGN, trygonometryczne SIN, COS, TAN, niekiedy funkcje logarytmów: dziesiętnego LOG i naturalnego LN oraz operacji na łańcuchach, zwykle zakończonych znakiem $, np. LEFT$, UPPER$.

  Przykład[ | edytuj kod]

  Poniższy program został napisany w duchu paradygmatu imperatywnego, promowanego przez wczesne implementacje języków z rodziny BASIC.

  Podprogram (inaczej funkcja lub procedura) - termin związany z programowaniem proceduralnym. Podprogram to wydzielona część programu wykonująca jakieś operacje. Podprogramy stosuje się, aby uprościć program główny i zwiększyć czytelność kodu.Amiga (hiszp. la amiga – przyjaciółka) – popularna marka komputerów produkowanych między innymi przez firmę Commodore. Po bankructwie Commodore marka została przejęta przez firmę Escom, a następnie przez Gateway. W końcu wyłoniła się samodzielna firma Amiga INC, która po bankructwie sprzedała wszelkie prawa firmie KMOS. Z kolei KMOS zmieniło nazwę na Amiga Inc.
  10 PRINT "Witaj"
  20 INPUT "Liczba gwiazdek do wyświetlenia: "; ile
  30 PRINT "*"
  40 LET ile = ile -1
  50 IF ile > 0 THEN GOTO 30
  

  Wiersze programu są numerowane, a pętle konstruuje się za pomocą instrukcji skoku GOTO. Duża liczba skoków powodowała, że kod wczesnego BASIC-a był często trudny do odczytania i zrozumienia, powstał nawet termin spaghetti code określający taki sposób tworzenia programów. Wiele dialektów zawierało jednak instrukcje pętli FOR…NEXT, którą zastosowano w poniższym przykładzie:

  Turbo Basic – zintegrowane środowisko programistyczne firmy Borland implementujące język BASIC dla platformy MS-DOS i Microsoft Windows. FreeBASIC jest darmowym, 32-bitowym kompilatorem języka BASIC udostępnionym na licencji open source. Z założenia jest syntaktycznie podobny do QuickBasica, jednakże wprowadza nowe możliwości, jak np. obsługa Unicode, wskaźniki, liczby bez znaku, wstawki asemblerowe, preprocesor i przestrzenie nazw.
  10 PRINT "Witaj"
  20 INPUT "Liczba gwiazdek do wyświetlenia: "; ile
  30 FOR licznik = 1 TO ile
  40 PRINT "*"
  50 NEXT licznik
  


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Smartfon (ang. smartphone) – przenośne urządzenie telefoniczne łączące w sobie funkcje telefonu komórkowego i komputera kieszonkowego (PDA – Personal Digital Assistant). Pierwsze smartfony powstały pod koniec lat 90., a obecnie łączą funkcje telefonu komórkowego, poczty elektronicznej, przeglądarki sieciowej, pagera, GPS, jak również cyfrowego aparatu fotograficznego i kamery wideo. W nowszych modelach dostępne są też funkcje typowe dla PDA, jak zarządzanie informacjami osobistymi (ang. Personal Information Management). Większość nowych modeli potrafi odczytywać dokumenty biurowe w formatach OpenOffice, LibreOffice, Microsoft Office i PDF.
  Instrukcja powrotu (wyjścia) to instrukcja w określonym języku programowania powodująca opuszczenie aktualnie wykonywanego bloku programu (modułu, podprogramu: procedury, funkcji, metody, lub innych segmentów - bloków programowych - występujących w określonym języku programowana, a także całego programu, procesu) i przejście do następnej instrukcji występującej po instrukcji wywołania danego podprogramu.
  G-BASIC - dialekt języka BASIC przeznaczony na konsole firmy Nintendo NES. Komplet do G-BASIC składał się z klawiatury, specjalnego kartridża z G-BASIC, instrukcji i magnetofonu (sprzedawanego oddzielnie), dzięki któremu można było nagrywać lub czytać napisane programy.
  Instrukcja wyboru – instrukcja decyzyjna – jest to instrukcja w określonym języku programowania, umożliwiająca wybór instrukcji do wykonania spośród wielu opcji.
  BASI 1520 SCPX – to implementacja języka Basic opracowana dla systemu operacyjnego SCP stosowanego w komputerach Robotron A5120/A5130. Implementacja obejmowała interpreter języka wysokiego poziomu jakim jest język Basic, oraz kompilator umożliwiający translację programów napisanych w tym języku do kodu maszynowego. System programowania BASI 1520 SCPX umożliwiał wprowadzanie, testowanie, poprawianie i wykonywanie (interpretację) oraz kompilację programów w języku Basic.
  Nokia – fińskie przedsiębiorstwo elektroniczne zajmujące się obecnie produkcją urządzeń dla telekomunikacji, powszechnie znane z produkcji telefonów komórkowych.
  Instrukcja wywołania jest to instrukcja, w danym języku programowania, powodująca wywołanie (i w konsekwencji wykonanie) określonego podprogramu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.044 sek.