B2E

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

B2E (ang. Business-to-Employee) – witryny firmowe, które są dostępne dla wszystkich pracowników danego przedsiębiorstwa. Do ich zadań należy usprawnienie pracy działów personalnych – dostarczanie informacji pracownikom (często oddalonym od centrali o setki, a nawet tysiące kilometrów). Mają na celu zapewnienie kanału komunikacyjnego, za pomocą którego mogą oni kontaktować się z firmą. Kontakty firmy z pracownikami odbywające się przeważnie za pośrednictwem intranetu lub za pośrednictwem ekstranetu.

Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.Ekstranet (ang. extranet) – rozwiązanie sieciowe polegające na połączeniu dwóch lub większej liczby intranetów za pomocą protokołów sieciowych. Celem tworzenia ekstranetów jest udostępnienie własnych zasobów wzajemnie między organizacjami (przedsiębiorstwami) lub między nimi i ich klientami, przy zabronieniu powszechnego dostępu z sieci Internet.

Biznes – pracownik (B2E) – to model, w którym firma wykorzystuje elektroniczne środki przekazu (Internet, intranet, rozwiązania mobilne itp.) do komunikacji z pracownikami, ułatwienia lub umożliwienia im realizacji zadań, usprawnienie pracy działów personalnych – dostarczanie informacji pracownikom (często oddalonym od centrali o tysiące kilometrów) oraz zapewnienie kanału komunikacyjnego, za pomocą którego mogą oni kontaktować się z firmą w ważnych dla siebie sprawach. Witryny te są dostępne dla każdego zatrudnionego w przedsiębiorstwie. Takie portale zawierają informacje o zasadach przyjęcia, wynagrodzeniu, szkoleniach itp. oraz użyteczne materiały takie jak: badania, analizy, statystyki. Pracownik ma dostęp do własnych danych personalnych oraz możliwość ich edycji po zalogowaniu. Systemy B2E bardziej rozwinięte dążą do integracji systemów informatycznych firmy z systemami obsługi pracowników oraz kandydatów do pracy. Pozwala to na uproszczenie procesów administracyjnych, co powoduje odciążenie działów personalnych i ułatwia zarządzanie zasobami ludzkimi.

Intranet – sieć komputerowa ograniczająca się do komputerów w np. firmie lub organizacji. Po zamontowaniu serwera, umożliwiającego korzystanie w obrębie sieci LAN z usług takich, jak strony WWW, poczta elektroniczna itp., czyli usług typowo internetowych, można mówić o intranecie. Do intranetu dostęp mają zazwyczaj tylko pracownicy danej firmy.B2B (ang. Business to Business) – nazwa relacji występujących pomiędzy firmami, określana często mianem „klasycznego” e-biznesu. Na światowym rynku business-to-business największą gałąź stanowią informacje biznesowe (raporty branżowe, badania konsumenckie, informacje dotyczące sieci społecznościowych) i stanowią ok. 42% wszystkich wydatków na działania b2b.

Przykładem modelu B2E może być praca zdalna (telepraca), gdzie pracownik wyposażony w komputer i łącze internetowe wykonuje swoje obowiązki z dala od siedziby firmy, a komunikacja i przesyłanie wyników pracy odbywa się w sposób elektroniczny. Inny przykład użycie wewnętrznej sieci przedsiębiorstwa do komunikacji wewnątrz firmy, między działami i stanowiskami. Wyżej wymienione formy elektronicznego biznesu opisują relacje przedsiębiorstwa z innymi uczestnikami rynku. E-biznes ma jednak szersze znaczenie, obejmujące także procesy zachodzące wewnątrz przedsiębiorstwa.

Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.C2C (ang. Consumer to Consumer) – określenie internetowych stref działalności gospodarczych zajmujących się handlem i gospodarką rynkową od strony prywatnych użytkowników.

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • B2B
  • B2C
  • C2C
  • Reklama