• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Błękitna Flaga

  Przeczytaj także...
  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) – polska organizacja skupiająca ratowników wodnych. WOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym, powstałym na podstawie zarządzenia nr 74 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 11 kwietnia 1962 roku, uzyskało osobowość prawną 9 października 1967 roku na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych. Zostało włączone do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego ustawą z dnia 8 września 2006 roku.Polski Związek Żeglarski (PZŻ, Polish Yachting Association - PYA) - stowarzyszenie, którego członkami zwyczajnymi są Okręgowe Związki Żeglarskie. Prezesem PZŻ jest obecnie Wiesław Kaczmarek.
  Inspekcja Ochrony Środowiska sprawuje kontrolę nad realizacją przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody.
  Blue Flag Logo.svg
  Błękitna Flaga

  Błękitna Flaga – nazwa programu wdrażanego przez organizację pozarządową – Fundację na rzecz Edukacji Ekologicznej (Foundation for Environmental Education – FEE) z siedzibą w Danii, zrzeszającej narodowe organizacje, pełniące funkcję koordynatorów programu.

  Polski Klub Ekologiczny – stowarzyszenie o zasięgu ogólnopolskim. Istnieje od 1980 r. Jest pierwszą organizacją w Polsce sprzeciwiającą się polityce traktowania środowiska jako "dobra niczyjego". Zarząd Główny Polski Klubu Ekologicznego znajduje się w Krakowie. Zarząd Główny ma osobowość prawną, posiadają ją także wszystkie Okręgi, wchodzące w skład tej organizacji pozarządowej. Polski Klub Ekologiczny posiada status organizacji pożytku publicznego.Polska Organizacja Turystyczna (POT) – organizacja rządowa utworzona na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o Polskiej Organizacji Turystycznej. POT rozpoczęła działalność 1 stycznia 2000. Podlega ministrowi właściwemu do spraw turystyki – obecnie Ministrowi ds. Turystyki i Sportu. POT jest jedną z ponad 200 narodowych organizacji turystycznych na świecie.

  Celem programu jest promocja ochrony środowiska w miejscowościach nadmorskich, kąpieliskach i przystaniach jachtowych. Ośrodki spełniające założenia programu uzyskują prawo do używania znaku błękitnej flagi.

  Program Błękitnej Flagi wystartował w 1987 r. w Europie z zamiarem zachęcenia zarządców kąpielisk do spełnienia założeń dyrektywy Rady Europejskiej dotyczącej jakości wody w kąpieliskach (Dyrektywa Rady 76/160/EEC z dnia 8 grudnia 1975 r.). Pomysł programu powstał we Francji w 1985 r., gdzie właśnie pierwsze nadmorskie gminy zostały nagrodzone Błękitną Flagą po uwzględnieniu kryteriów oczyszczania ścieków i jakości wody w kąpieliskach.

  Kąpielisko – oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się. Najczęściej znajdują się na brzegu jeziora, morza lub rzeki. Na strzeżonych kąpieliskach o bezpieczeństwo osób kąpiących się dbają ratownicy.Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, zwyczajowa nazwa: sanepid) – wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Inspekcja gromadzi również m.in. dane epidemiologiczne dotyczące niektórych chorób oraz wydaje decyzje w zakresie chorób zawodowych.

  Błękitna Flaga w Polsce[]

  W skład Krajowego Jury Programu Błękitna Flaga w Polsce wchodzi 10 przedstawicieli następujących instytucji i organizacji:

 • Ministerstwo Gospodarki, Departament Turystyki
 • Ministerstwo Środowiska
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • Inspekcja Ochrony Środowiska
 • Polska Organizacja Turystyczna
 • Polski Związek Żeglarski
 • Polski Klub Ekologiczny
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Związek Miast i Gmin Morskich
 • Fundacja Ecobaltic
 • Obecnie funkcję koordynatora krajowego pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.

  Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to sozologia.Ministerstwo Środowiska – utworzone w 1999 ministerstwo zajmujące się ochroną środowiska oraz gospodarką wodną w Polsce. Po uchybieniach przy podpisywaniu przez EuRoPol Gaz z Gazpromem memorandum dotyczącego budowy gazociągu Jamał-Europa było rozważane utworzenie Ministerstwa Energetyki i Środowiska, ale ograniczono się jedynie do powołania rządowego zespołu koordynującego politykę energetycznegą.

  Przypisy

  1. Brochure celebrating Blue Flag (1987–2007) (ang.). Foundation for Environmental Education. [dostęp 2012-06-26]. s. 4.
  2. Blue Flag Programme eco-label for Beaches and Marinas (ang.). Blue Flag Foundation for Environmental Education. [dostęp 2013-05-31].
  3. Awarded sites in 2012, Beaches in Poland (ang.). Blue Flag Foundation for Environmental Education. [dostęp 2012-06-07].
  4. Blueflag (pol.). ISO-TECH Sp. z o.o.. [dostęp 2012-06-07].
  5. Zachodnio-Pomorskie 2011 (ang.). Blue Flag Foundation for Environmental Education. [dostęp 2011-04-29].
  6. Pomorskie 2011 (ang.). Blue Flag Foundation for Environmental Education. [dostęp 2011-04-29].
  7. Zachodnio-Pomorskie 2010 (ang.). Blue Flag Foundation for Environmental Education. [dostęp 2010-06-28].
  8. Pomorskie 2010 (ang.). Blue Flag Foundation for Environmental Education. [dostęp 2010-06-28].
  9. Zachodnio-Pomorskie 2009 (ang.). Blue Flag Foundation for Environmental Education. [dostęp 2010-03-12].
  10. Zachodnio-Pomorskie 2008 (ang.). Blue Flag Foundation for Environmental Education. [dostęp 2010-03-12].
  11. portalmorski.pl: Trójka pod błękitną flagą. [dostęp 14 lutego 2009].
  12. Zachodnio-Pomorskie 2007 (ang.). Blue Flag Foundation for Environmental Education. [dostęp 2010-03-12].
  13. Pomorskie 2009 (ang.). Blue Flag Foundation for Environmental Education. [dostęp 2010-03-12].
  14. Zachodnio-Pomorskie 2006 (ang.). Blue Flag Foundation for Environmental Education. [dostęp 2010-03-12].
  15. Pomorskie 2006 (ang.). Blue Flag Foundation for Environmental Education. [dostęp 2010-03-12].
  16. Zachodnio-Pomorskie 2005 (ang.). Blue Flag Foundation for Environmental Education. [dostęp 2010-03-12].
  17. Historia (pol.). ISO-TECH Sp. z o.o., 2007. [dostęp 2009-02-21].
  18. Pomorskie 2005 (ang.). Blue Flag Foundation for Environmental Education. [dostęp 2010-03-12].
  19. Awarded sites in 2012, Marinas in Poland (ang.). Blue Flag Foundation for Environmental Education. [dostęp 2012-06-07].
  20. Pomorskie 2009 (ang.). Blue Flag Foundation for Environmental Education. [dostęp 2010-03-12].
  21. Jury krajowe (pol.). ISO-TECH sp. z o.o.. [dostęp 2010-03-12].

  Linki zewnętrzne[]

 • Blueflag.org
 • Opis Błękitnej Flagi na stronie Federacji FEE
 • Polskie plaże otrzymują certyfikat Błękitna Flaga
 • DaniaKrólestwo Danii (duń. Kongeriget Danmark) – państwo położone w Europie Północnej (Skandynawia), najmniejsze z państw nordyckich. W jej skład wchodzą też formalnie Grenlandia oraz Wyspy Owcze, które posiadając szeroką autonomię tworzą z kontynentalną Danią Wspólnotowe Królestwo Danii (Rigsfællesskabet). Dania graniczy od południa z Niemcami, zaś przez cieśninę Sund sąsiaduje ze Szwecją.Organizacja pozarządowa – organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub ich organizacje) działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i niedziałająca dla osiągnięcia zysku. W prawie międzynarodowym, w odróżnieniu od organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe grupują nie państwa lecz osoby fizyczne lub prawne, i to z reguły z różnych krajów (najczęściej przyjmuje się, że minimum z trzech). Działają w oparciu o prawo krajowe siedziby organizacji, a powstają w wyniku nie umowy międzynarodowej, ale umowy cywilnoprawnej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Ministerstwo Gospodarki – ministerstwo kierujące działem gospodarka. Do 2005 kierowało dodatkowo działami praca i rozwój regionalny, powstało wówczas z połączenia ministerstw gospodarki, pracy i polityki socjalnej, współpracy z zagranicą. Od 31 października 2005 Ministerstwo zostało podzielone na resorty: Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Do 2007 ministerstwo kierowało także działem turystyka, który 23 lipca został przekazany do Ministerstwa Sportu.
  Rada Europejska (fr. Conseil européen, ang. European Council) – instytucja (na mocy Traktatu z Lizbony) Unii Europejskiej mająca za zadanie wyznaczanie ogólnych kierunków rozwoju Unii i jej priorytetów politycznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.