• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bądkowo - województwo kujawsko-pomorskie

  Przeczytaj także...
  Powiat aleksandrowski – powiat ziemski w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Aleksandrów Kujawski.Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.
  Droga wojewódzka nr 301 (DW301) – droga wojewódzka o długości 19 km łącząca DW267 z Osięcin, do DK1 w m. Janowice.

  Bądkowowieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim, w gminie Bądkowo.

  Podział administracyjny[]

  W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa włocławskiego. Miejscowość jest siedzibą gminy Bądkowo.

  Bartłomiej Nowak (ur. 23 sierpnia 1823 w Jaksicach, zm. 20 stycznia 1890 w Bodzanowie) – społecznik i przywódca chłopski, pułkownik w czasie powstania styczniowego na Kujawach.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Demografia[]

  Według Narodowego Spisu Powszechnego (III 2011 r.) liczyło 962 mieszkańców. Jest największą miejscowością gminy Bądkowo.

  Drogi wojewódzkie[]

  W miejscowości krzyżują się: droga wojewódzka nr 252 i droga wojewódzka nr 301.

  Rolnictwo[]

  W miejscowości działała Spółdzielnia Kółek Rolniczych Bądkowo.

  Historia[]

  W roku 1827 w Bądkowie było 37 domów i 387 mieszkańców. Mieszkańcem pobliskich Słupów był Bartłomiej Nowak przywódca chłopski powstania styczniowego na Kujawach.

  Parafia (z łac. parochia), probostwo – podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego i wielu innych wyznań chrześcijańskich. Według koncepcji teologicznych to przede wszystkim określona wspólnota wiernych. Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, któremu mogą pomagać inni księża wikariusze, oraz kapelani czy rezydenci. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny (farny).Droga wojewódzka nr 252 (DW252) – droga wojewódzka w południowej części woj. kujawsko-pomorskiego o długości 59 km łącząca Włocławek z Inowrocławiem. Droga przebiega przez 3 powiaty: włocławski (gminy: Brześć Kujawski), aleksandrowski (gminy: Bądkowo, Zakrzewo) oraz inowrocławski (gminy: Dąbrowa Biskupia, Gmina Inowrocław).

  Parafia[]

  W roku 1880 parafia liczyła 2020 osób. Obecnie Parafia św. Mateusza Apostoła w Bądkowie należy do dekanatu bądkowskiego.

  Gotycki kościół św. Mateusza, zbudowany około 1312 r., rozbudowany o nawę od strony zachodniej w latach 1917-1920 według projektu Jarosława Wojciechowskiego; w trakcie przebudowy dawne prezbiterium przekształcono na zakrystię, a nawę na prezbiterium nowego kościoła.

  Oświata[]

  Szkoła elementarna w Bądkowie wymieniana jest w opisie powiatu nieszawskiego w roku 1864, choć istnieją dowody (wzmianki w metrykaliach z I ćwierci XIX wieku), że istniała już w roku 1821, kiedy to nauczycielem był Jakub Bukowiecki, szlachcic. W roku 1906 przeniesiony został tu z Byczyny nauczyciel o nazwisku Jagiełło.

  Kujawy – kraina historyczna i region etnograficzny w środkowej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim, w dorzeczu środkowej Wisły i górnej Noteci. Główną grupą etnograficzną regionu są Kujawiacy.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

  Zabytki[]

  Według rejestru zabytków NID na listę zabytków wpisane są:

 • kościół parafialny pw. św. Mateusza, 1312, 1917-20, nr rej.: A/469 z 17.02.1981
 • cmentarz rzymskokatolicki parafialny, poł. XIX-XX w., nr rej.: 275/A z 9.08.1990.
 • Bibliografia[]

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, Tom I (str. 122), Warszawa, 1880
 • Maksymilian Borucki, "Ziemia Kujawska pod względem historycznym, jeograficznym, archeologicznym i statystycznym opisana...", Warszawa, 1882.
 • Przypisy

  Zobacz też[]

 • Bądkowo
 • Powstanie styczniowe – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864. Zasięgiem objęło tylko ziemie zaboru rosyjskiego: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane.Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kółko rolnicze – dobrowolne społeczno-gospodarcze organizacje rolników, działające w celu zwiększenia i doskonalenia produkcji rolnej. Część z nich tworzyła Spółdzielnie Kółek Rolniczych (SKR), gospodarując gruntami lub oferując usługi w zakresie mechanizacji rolnictwa.
  Województwo kujawsko-pomorskie – jedno z 16 województw leżące w północnej części Polski centralnej. Zostało utworzone na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. w przybliżeniu z dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego.
  Powiat nieszawski – powiat istniejący w latach 1871-1948 na terenie obecnego województwa kujawsko-pomorskiego, poprzednik obecnego powiatu aleksandrowskiego. Początkowo ośrodkiem administracyjnym powiatu była Nieszawa. W 1932 siedziba starostwa została przeniesiona do większego i silniejszego pod względem społeczno-gospodarczym Aleksandrowa Kujawskiego.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Jarosław Marian Wojciechowski (ur. 30 lipca 1874 w Warszawie, zm. 7 października 1942 w Warszawie) – polski architekt, konserwator zabytków, wykładowca Politechniki Warszawskiej, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
  Gmina Bądkowo to gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie włocławskim.
  Województwo włocławskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975 -1998. W 1999 roku włączone zostało do województwa kujawsko-pomorskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.