• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bór

  Przeczytaj także...
  Bór mieszany wilgotny (BMw) – typ siedliskowy lasu obszarów nizinnych. Zajmuje siedliska ubogie, wilgotne. Spotykany jest w obniżeniach terenowych, często w sąsiedztwie BMśw lub Bw, tam gdzie zaznacza się wpływ wody gruntowej na siedlisko. Wpływ ten może być umiarkowany - poziom wody kształtuje się na głębokości 0,6-1,2 m lub woda stagnuje około 8 miesięcy w roku, albo dość silny - poziom wody gruntowej jest na głębokości 0,3-0,6 m lub stagnuje około 10 miesięcy w roku. Występuje na glebach bielicowych właściwych oglejonych, glebach bielicowych torfiastych, glebach murszowych, glebach gruntowo-glejowych właściwych, glebach torfowo-glejowych , glebach murszowo-glejowych, glebach murszowatych. Gleby te wytworzone są z piasków rzecznych tarasów akumulacyjnych, aluwialnych piasków rzecznych, piasków i żwirów akumulacji wodnolodowcowej lub lodowcowej, piasków akumulacji lodowcowej na glinach zwałowych. Są to piaski luźne i słabo gliniaste, niekiedy naglinione. W runie dominuje czernica, orlica (jeśli występuje jest bardzo wyrośnięta, czasem do 1,5 m), kępy trzęślicy i mchów. Pojedynczo można spotkać borówkę bagienną i bagno, a w najbardziej wilgotnych miejscach także torfowce.Bór – jedno z 22 osiedli Skarżyska-Kamiennej, usytuowane w południowo-zachodniej części miasta. Osiedle ma charakter rezydencjonalny; dominuje zabudowa jednorodzinna - wyjątek stanowią dwa bloki mieszkalne przy ul. Partyzantów.
  Bór mieszany bagienny (BMb} – typ siedliskowy lasów nizinnych na siedliskach dość ubogich, mokrych i bardzo mokrych o glebach torfowych torfowisk przejściowych, murszowo-torfowych, torfów murszejących. Jest to siedlisko z bardzo płytkim poziomem wód gruntowych lub umiarkowanym, obniżonym (zazwyczaj przez odwodnienie), płytkim poziomem wody gruntowej. Runo, chociaż podobne do runa boru bagiennego, różni się obecnością trzęślicy i różnego rodzaju turzyc. Główna różnica pomiędzy borem bagiennym i mieszanym bagiennym jest widoczna w drzewostanie.

  Leśnictwo[]

  bór – las iglasty

 • bór bagienny – typ siedliskowy lasu
 • bór mieszany bagienny – typ siedliskowy lasu
 • bór mieszany świeży – typ siedliskowy lasu
 • bór mieszany wilgotny – typ siedliskowy lasu
 • bór sosnowy
 • Miejscowości i ich części w Polsce[]

 • Bór – dzielnica Skarżyska-Kamiennej
 • Bór – dzielnica Sosnowca
 • Bórwieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Józefów nad Wisłą
 • Bór – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Szaflary
 • Bór – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Augustów
 • Bór – część wsi Szopa w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sierakowice
 • Bór – część wsi Kiełpino w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy
 • Bórosada w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Górno
 • Bór – osada w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zwierzyniec
 • Bórosada leśna w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Słupia
 • Bórprzysiółek w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Czernichów
 • Bór – przysiółek w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
 • Miejscowości na ]

 • Bór - wieś w rejonie złoczowskim (obwód lwowski)
 • Inne[]

 • Bór – pseudonim Tadeusza Komorowskiego
 • Bór – postać ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia
 • Zobacz też[]

 • Bór Kunowski, Bór Zajaciński, Bór Zapilski
 • Roszki-Bór
 • Bory, Borek, Bor
 • Linki zewnętrzne[]

 • Bór w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom I (Aa – Dereneczna) z 1880 r.
 • Bór w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom XV, cz. 1 (Abablewo – Januszowo) z 1900 r.
 • Gmina Sierakowice (kaszb. Gmina Serakòjce) – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie gdańskim. W 2007 w gminie wprowadzono język kaszubski jako język pomocniczy.Gmina Józefów nad Wisłą (do 1954 gmina Rybitwy, 1973-2003 gmina Józefów) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie opolskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Słupia – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.
  Legendarium Tolkiena – fikcyjne uniwersum stworzone przez J.R.R. Tolkiena, przedstawione w dziełach o Śródziemiu (Ardzie), m.in. we Władcy Pierścieni, Hobbicie i Silmarillionie, w którym Tolkien wykorzystał swoją wiedzę o wierzeniach Anglosasów. W rozumieniu tolkienistycznym nazwa legendarium Tolkiena (mitologia Tolkiena) może oznaczać także część uniwersum Tolkiena poświęconą wierzeniom i legendom elfów, czyli w myśl świata przedstawionego: historycznym wydarzeniom, które przeszły do świata legend z perspektywy bohaterów Władcy Pierścieni.
  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Bór (potocznie Bór-Okola) – część wsi Kiełpino, w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Kartuzy.
  Powiat zamojski – powiat w Polsce (województwo lubelskie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Zamość.
  Bór – północno zachodni przysiółek wsi Czernichów w Polsce położony w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Czernichów.
  Dicrano-Pinion – syntakson w randze związku należący do klasy borów szpilkowych Vaccinio-Piceetea (zobacz też las iglasty). W zasadzie pokrywa się z tradycyjnym pojęciem borów sosnowych (choć zaliczane do niego są występujące na podobnych siedliskach lasy mieszane, a nawet liściaste).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.