• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Azotan amonu  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  ANNM (ang. Ammonium Nitrate – NitroMethane) – materiał wybuchowy otrzymywany przez zmieszanie azotanu amonu z nitrometanem. Jest najsilniejszym materiałem wybuchowym wśród mieszanek azotanu amonu. Mieszanka zazwyczaj wykonywana jest w proporcji 6:4 (60% azotanu amonu, 40% nitrometanu wagowo). Wadą mieszanki w takiej proporcji jest jej mazista konsystencja. Czasami stosuje się mieszankę z większą zawartością azotanu amonu, aby zmniejszyć jej płynność i ułatwić przechowywanie. ANNM jest bardziej wrażliwa na wstrząsy niż ANFO (mieszanka azotanu amonu z paliwami). Podczas detonacji głównymi powstającymi związkami są H2O, CO2, N2:Reakcja endotermiczna to reakcja chemiczna, dla której bilans wymiany ciepła z otoczeniem jest ujemny. Można też powiedzieć, że jest to reakcja, w której ciepło znajduje się po stronie substratów, albo inaczej która pochłania ciepło z otoczenia.
  Właściwości[ | edytuj kod]

  Saletra amonowa jest bezbarwnym, krystalicznym ciałem stałym. Jest higroskopijna. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie (w temperaturze pokojowej 214 g w 100 g H
  2
  O
  ). Proces rozpuszczania się NH
  4
  NO
  3
  w wodzie jest dość silnie endotermiczny (ΔH = 26 kJ/mol), dzięki czemu mieszanina saletry amonowej z lodem jest bardzo dobrą mieszaniną chłodzącą.

  Amonal – krusząca mieszanina wybuchowa z grupy amonitów, składająca się z azotanu amonu (47–78%), trotylu (8–30%) i sproszkowanego aluminium (7–25%). Amonale odznaczają się wysoką temperaturą produktów wybuchowych, spowodowaną silnie egzotermiczną reakcją utleniania aluminium. Były stosowany głównie podczas I wojny światowej i na początku II wojny światowej, głównie do napełniania min morskich, torped i bomb głębinowych.ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil) lub saletrol – materiał wybuchowy, rodzaj amonitu, otrzymywany przez nasączanie porowatego azotanu amonu (NH4NO3) paliwami płynnymi (benzyna, olej napędowy, nafta, aceton itp.). Paliwa jest w takiej mieszaninie kilka procent (np. 94% NH4NO3 do 6% paliwa).

  Azotan amonu ma właściwości utleniające. Przy podgrzewaniu rozkłada się stopniowo na podtlenek azotu i wodę: NH
  4
  NO
  3
  → N
  2
  O↑ + 2H
  2
  O↑

  Rozkład może mieć charakter wybuchowy.

  Zastosowanie[ | edytuj kod]

  Materiał wybuchowy[ | edytuj kod]

  Azotan amonu jest składnikiem wielu materiałów wybuchowych, np.: ANFO, ANNM, amonale, amonity, Dynamon K, sznajderyt. Wybuchowość saletry amonowej była przyczyną wielu katastrof, na przykład:

 • katastrofa w Oppau 21 września 1921 – wybuch ok. 450 ton mieszaniny saletry amonowej i siarczanu amonu w fabryce nawozów azotowych w Oppau (obecnie część Ludwigshafen am Rhein, Niemcy), 561 zabitych;
 • katastrofa w Texas City 16 kwietnia 1947 – wybuchło ok. 2300 ton NH
  4
  NO
  3
  , ok. 570 ofiar śmiertelnych;
 • katastrofa w Ryongchon (Korea Północna) 23 kwietnia 2004 – kolizja pociągów przewożących saletrę amonową i paliwo, zerwana trakcja elektryczna spowodowała wybuch, 154 ofiary śmiertelne.
 • eksplozja w West 17 kwietnia 2013 – w miejscowości West blisko Waco w stanie Teksas – wybuch w fabryce nawozów sztucznych West Fertilizer Company. Śmierć poniosło 15 osób, a ponad 160 zostało rannych.
 • Azotan amonu został wykorzystany w zamachu na World Trade Center 26 lutego 1993 – pod północną wieżą World Trade Center eksplodowała zaparkowana w podziemnym garażu ciężarówka wypełniona ok. 700 kg tego związku. W wyniku zamachu zginęło 6 osób, a ponad tysiąc zostało rannych.

  Temperatura wrzenia – temperatura, przy której ciśnienie powstającej pary (ciśnienie pary nasyconej) jest równe ciśnieniu otoczenia, skutkiem czego parowanie następuje w całej objętości cieczy (dana substancja wrze).Gleba, pedosfera – biologicznie czynna powierzchniowa (do 2 m miąższości) warstwa skorupy ziemskiej, powstała w procesie glebotwórczym ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych. Gleba składa się z części mineralnej i organicznej. Częścią gleby są organizmy glebowe.

  Nawóz mineralny[ | edytuj kod]

  Pulan – nawóz azotowy zawierający 34% N w postaci azotanu amonu. Produkowany jest przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”

  Saletra amonowa jest używana jako nawóz oraz jako składnik mieszanek nawozów mineralnych. Jako czysta jednym z najpopularniejszych jednoskładnikowych nawozów mineralnych, charakteryzuje się największą zawartości azotu w grupie nawozów saletrzano-amonowych (34%). Zawiera dwie formy azotu: azotanową i amonową. Przez dobrą rozpuszczalność w wodzie i higroskopijność, bardzo szybko przenika do gleby. Nawóz uniwersalny, stosowany do wszystkich roślin i rodzajów gleb, przedsiewnie i pogłównie. Do azotanu amonu dodaje się środki zapobiegające zbrylaniu się i zmniejszające higroskopijność; węglan wapnia lub węglan magnezu, a także związki zawierające mikroelementy. Azotan amonu jest także składnikiem nawozów wieloskładnikowych. Nawozy oparte o saletrę amonową produkowane w Polsce przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” np. ZAKsan, Salmag (również z siarką i borem), a przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” to Pulan i nawóz płynny RSM (roztwór azotanu amonu i mocznika) oraz przez Grupę Azoty Tarnów Saletrosan.

  Nawozy mineralne – potocznie zwane nawozami sztucznymi, substancje wydobywane z ziemi i przetworzone lub produkowane chemicznie, wzbogacające glebę w składniki mineralne niezbędne dla rozwoju roślin, poprawiające strukturę gleby lub zmieniające jej kwasowość.Sole – związki chemiczne powstałe w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach atomów wodoru innymi atomami, bądź grupami o właściwościach elektrofilowych, np. kationy metali, jony amonowe i inne postaci XR4 (gdzie X = {N, P, As, ...}, R - dowolna grupa organiczna) itp. Sole znalazły liczne zastosowania jako nawozy sztuczne, w budownictwie, komunikacji, przemyśle spożywczym i wielu innych. Sole występują w przyrodzie, jako minerały lub w organizmach żywych w roztworach płynów ustrojowych.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  World Trade Center, WTC, Światowe Centrum Handlu – kompleks siedmiu budynków w dzielnicy Lower Manhattan w Nowym Jorku, w tym Twin Towers (bliźniacze wieże), zaprojektowany przez amerykańskiego architekta japońskiego pochodzenia Minoru Yamasakiego, któremu pomagał Antonio Brittiochi. Budowa rozpoczęła się 5 sierpnia 1966, a oficjalne otwarcie nastąpiło 4 kwietnia 1973. W Światowym Centrum Handlu było zatrudnionych około 25 tysięcy osób. Zostało ono zniszczone 11 września 2001 roku w wyniku zamachu terrorystycznego przeprowadzonego przez Al-Ka’idę.
  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych powstał 1 października 2002 w wyniku połączenia dwóch instytucji: Biura Rejestracji Środków Farmaceutycznych Materiałów Medycznych, które było częścią Instytutu Leków oraz Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej. Początkowo Urząd działał w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
  Stal kwasoodporna (kwasówka) – stal odporna na działanie kwasów o mniejszej mocy od kwasu siarkowego. Kwasoodporność uzyskuje się dzięki stabilizacji austenitu w normalnych warunkach, co można uzyskać dzięki wysokim zawartościom chromu (17–20%) i niklu (8-14%), oraz innych dodatków stopowych, takich jak mangan, tytan, molibden i miedź. Stale kwasoodporne stosowane są po polerowaniu. Jako że w wysokich temperaturach dodatki stopowe mają tendencję do łączenia się z węglem tworząc twarde węgliki, po spawaniu elementów wykonanych ze stali kwasoodpornych wymagana jest ich obróbka cieplna.
  Roztwór saletrzano-mocznikowy – w skrócie RSM – wysoko skoncentrowany nawóz azotowy w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego przeznaczonego do przedsiewnego i w ograniczonym zakresie, pogłównego nawożenia roślin uprawnych i trwałych użytków zielonych. Wszystkie roztwory zawierają dodatek przeciwkorozyjny nieszkodliwy dla środowiska i otoczenia, pomimo tego roztwór niszczy niektóre materiały. RSM zawiera, zależnie od wersji, 32%, 30% lub 28% azotu w formie amidowej, azotanowej i amonowej. Może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb do przedsiewnego i pogłównego nawożenia zbóż, rzepaku, ziemniaka, buraka, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych. RSM można łączyć z innymi agrochemikaliami, jak mikroelementy, herbicydy, fungicydy, zoocydy, regulatory wzrostu, o ile ich instrukcje stosowania nie zawierają przeciwwskazań. Stosowanie rozcieńczonego i drobno rozpylonego RSMu może zwiększyć wrażliwość roślin na poparzenia RSMem.
  Sznajderyt - kruszący materiał wybuchowy o zerowym bilansie tlenowym, mieszanina azotanu amonu (87.5%) i dwunitronaftalenu (12,5%). Szeroko stosowany podczas I wojny światowej do elaboracji pocisków artyleryjskich i bomb lotniczych. Później został zastąpiony amatolami które mają większą kruszność (siłę kruszącą). Obecnie sznajderyt stosowany jest wyłącznie w górnictwie.
  Materiał wybuchowy – pojedynczy związek chemiczny lub mieszanina kilku związków chemicznych, która jest zdolna w odpowiednich warunkach do gwałtownej reakcji chemicznej o charakterze egzotermicznym, której towarzyszy wydzielenie wielkiej ilości produktów gazowych w postaci wybuchu (detonacji lub deflagracji).
  Higroskopijność – podatność niektórych substancji na wchłanianie wilgoci lub nawet wiązanie się z wodą. Woda ta może pochodzić z pary wodnej znajdującej się w powietrzu, z wilgoci znajdującej się w gruncie, z rosy osadzającej się na powierzchni substancji itp. Pochłanianie występuje wtedy, gdy woda przenika z miejsca kontaktu z materiałem higroskopijnym do jego wnętrza. Odbywać się to może na różne sposoby.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.