• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aythyini

  Przeczytaj także...
  Kaczkowate (łac. Anatidae) – rodzina ptaków z rzędu blaszkodziobych. Obejmuje gatunki wodne, zamieszkujące cały świat. Różanka (Rhodonessa caryophyllacea) – gatunek dużego ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae), widywanego punktowo na Równinie Gangesu, w Bangladeszu i nad rzecznymi bagnami Mjanmy.
  Ameryka Południowa – kontynent leżący na półkuli zachodniej oraz w większej części na półkuli południowej, a w mniejszej – na półkuli północnej. Niekiedy uważana jest również za subkontynent Ameryki.

  Aythyiniplemię ptaków z rodziny kaczkowatych (Anatidae). W polskim nazewnictwie zwyczajowym dla tego taksonu spotykana jest nazwa grążyce.

  Występowanie[ | edytuj kod]

  Plemię obejmuje gatunki występujące w Afryce, Eurazji, Ameryce Północnej i Południowej.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Obejmuje gatunki wodne, zamieszkujące cały świat. Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:

  Aythya – rodzaj ptaków z rodziny kaczkowatych (Anatidae), obejmujący gatunki występujące w Ameryce Północnej, Azji, Europie, Australii i Afryce.Eurazja (błędnie Euroazja) – największy kontynent na kuli ziemskiej o powierzchni 54,9 mln km², zamieszkany przez 4,918 mld ludzi,co stanowi 70,65% ludności świata (2012) (z czego 60,25% zamieszkuje Azję). Dzielony umownie na Europę i Azję. Termin Eurazja wprowadzono w XIX wieku dla podkreślenia ścisłego połączenia Azji z Europą.
 • długość ciała 40-55 cm
 • masa ciała 500-1300 g
 • upierzenie białe, szare, czarne lub brązowe
 • wyraźny dymorfizm płciowy i sezonowy
 • zamieszkują zarówno wody słodkie, jak i morza
 • pokarm stanowią rośliny z niewielką domieszką zwierząt
 • gniazdo na lądzie, w pobliżu wody lub w wodnej roślinności
 • w zniesieniu 5 do 19 jaj, które wysiaduje tylko samica
 • wyłącznie samica opiekuje się pisklętami.
 • Systematyka[ | edytuj kod]

  Do plemienia należą następujące rodzaje:

  Marmurka, kaczka jarzębata (Marmaronetta angustirostris) – gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący Europę, Afrykę i Azję.Etiopka (Cyanochen cyanoptera) – gatunek endemicznego dla Etiopii ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae). To jedyny przedstawiciel rodzaju Cyanochen.
 • Pteronetta – jedynym przedstawicielem jest Pteronetta hartlaubii – gwinejka
 • Cyanochen – jedynym przedstawicielem jest Cyanochen cyanoptera – etiopka
 • Marmaronetta – jedynym przedstawicielem jest Marmaronetta angustirostris – marmurka
 • Asarcornis – jedynym przedstawicielem jest Asarcornis scutulata – malajka
 • Rhodonessa – jedynym przedstawicielem jest Rhodonessa caryophyllacea – różanka
 • Netta
 • Aythya
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Busse i in. 1990 ↓, s. 197.
  2. F. Gill & D. Donsker: Screamers, ducks, geese & swans (ang.). IOC World Bird List: Version 7.3. [dostęp 2017-12-19].
  3. Systematyka i nazwy polskie za: P. Mielczarek & M. Kuziemko: Plemię: Aythyini Delacour & Mayr, 1945 (wersja: 2017-12-14). W: Kompletna lista ptaków świata [on-line]. Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. [dostęp 2017-12-19].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

  1. Przemysław Busse (red.), Zygmunt Czarnecki, Andrzej Dyrcz, Maciej Gromadzki, Roman Hołyński, Alina Kowalska-Dyrcz, Jadwiga Machalska, Stanisław Manikowski, Bogumiła Olech: Ptaki. T. I. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1990, seria: Mały słownik zoologiczny. ISBN 83-214-0563-0.
  Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.Dymorfizm płciowy, dwupostaciowość – rodzaj dymorfizmu przejawiający się różnicami w morfologii samicy i samca jednego gatunku. Zjawisko to jest widoczne u wielu grup zwierząt, np.:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Plemię, tryb (łac. tribus) – pomocnicza kategoria systematyczna szczebla rodzinowego, niższa od rodziny (familia), a wyższa od rodzaju (genus). Dodatkowymi kategoriami pomocniczymi dla plemienia są nadplemię (supertribus) i podplemię (subtribus), a w literaturze anglojęzycznej również infratribus.
  Ameryka Północna – kontynent o powierzchni 24 242 000 km² (co stanowi 16,3% całkowitej powierzchni lądów na kuli ziemskiej), położony na półkulach: północnej i zachodniej. Do Ameryki Północnej należy Ameryka Środkowa.
  Dymorfizm sezonowy – szczególna forma dymorfizmu, w której osobnik zmienia swój wygląd pod wpływem sezonowych zmian warunków środowiska w różnych porach roku. Występuje np. u zająca bielaka.
  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.
  Afryka – drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi. Ma 30,37 mln km² powierzchni, czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni lądowej naszego globu. Przechodzi przez niego południk 0°, obydwa zwrotniki i równik.
  Netta – rodzaj ptaków z rodziny kaczkowatych (Anatidae), obejmujący gatunki występujące w Ameryce Południowej, Azji, Europie i Afryce.
  Rodzina (łac. familia) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa niż rząd (ordo), a wyższa niż rodzaj (genus). W kodeksach nomenklatury biologicznej nie określono kryteriów wydzielania rodzin, poza przyporządkowaniem: rodzina grupuje rodzaje, grupa rodzin tworzy rząd. W praktyce rodziny zwykle łączą grupy rodzajów różniące się morfologicznie od innych grup.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.