• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Autotrax  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Netlista – lista połączeń pomiędzy elementami na płytce drukowanej. Netlista pozwala na uniknięcie błędów przy tworzeniu płytki ze schematu i pozwala automatycznie umieszczać elementy na płytce.Microsoft Windows (ang. windows „okna”, IPA: [maɪkɹoʊsɑːft ˈwɪndoʊz]) – rodzina systemów operacyjnych stworzonych przez firmę Microsoft. Systemy rodziny Windows działają na serwerach, systemach wbudowanych oraz na komputerach osobistych, z którymi są najczęściej kojarzone.

  Autotraxprogram komputerowy do projektowania płytek drukowanych pracujący w środowisku DOS. Do roku 1992 był rozwijany przez firmę Altium (Protel). Obecnie jest rozpowszechniany jako abandonware. Znana jest również jego uproszczona wersja zwana EasyTrax.

  Możliwości[ | edytuj kod]

  Za pomocą Autotraxa można projektować wielowarstwowe płytki drukowane z elementami typu THT (montaż klasyczny, przewlekany) a także SMD (montaż powierzchniowy). Cały projekt płytki jest podzielony na warstwy, z których każda ma określone położenie i zastosowanie. Możliwe do utworzenia są między innymi następujące dostępne warstwy:

  VGA (ang. Video Graphics Array) – jeden ze standardów kart graficznych IBM-PC ustanowiony w 1987 roku. Karty VGA były po raz pierwszy montowane w komputerach serii IBM PS/2.Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).
 • Top Layer - warstwa miedzi widziana od umownej „strony elementów”,
 • Bottom Layer - warstwa miedzi widziana od umownej „strony druku”, na niej prowadzone są ścieżki na płytkach jednostronnych,
 • 1-4 Mid Layer - warstwy miedzi, znajdujące się wewnątrz wielowarstwowej płytki drukowanej, maksymalnie można użyć do czterech takich warstw,
 • Multi-Layer - warstwa, której elementy składowe znajdują się równocześnie na wielu warstwach, połączone za pomocą metalizowanych otworów; na niej umieszczone są m.in.: przelotki (ang. vias) na płytkach dwustronnych i wielostronnych, pola lutownicze (ang. pads) dla elementów przewlekanych,
 • Ground/Power Plane - specjalne warstwy miedzi w płytkach wielowarstwowych, rozprowadzające napięcie zasilające,
 • Top Overlay - warstwa opisowa widziana od „strony elementów”,
 • Bottom Overlay - warstwa opisowa widziana od „strony druku”,
 • Keep Out Layer - wirtualna warstwa ograniczająca położenie elementów składowych płytek, używana przez narzędzia AutoPlace i AutoRoute,
 • Board Layer - warstwa, na której rysowany jest obrys płytki, służący później do jej cięcia; używana również do przekazywania informacji dla producentów płytek o jej wymiarach czy specjalnych zaleceniach przy produkcji.
 • Na warstwach można umieścić następujące elementy podstawowe:

  Abandonware − oprogramowanie, którego twórca już nie sprzedaje i nie zapewnia dla niego obsługi. Spotyka się również użycie tego określenia w stosunku do oprogramowania, którego twórca świadomie zaprzestał rozwoju i wsparcia produktu. Określenie „abandonware” nie jest używane w odniesieniu do starszych wersji danego oprogramowania, które już nie są sprzedawane i wspierane, o ile producent nadal wspiera i sprzedaje oprogramowanie, które stanowi kontynuację tych wersji.Montaż powierzchniowy (ang. Surface Mount Technology, SMT) – sposób montowania podzespołów elektronicznych na płytce obwodu drukowanego. Elementy elektroniczne przeznaczone do montażu powierzchniowego (ang. SMD, Surface Mounted Devices) charakteryzują się niewielkimi wymiarami, maja płaskie obudowy i końcówki lutownicze w formie kołnierzy obejmujących końce obudowy. Ze względu na niewielkie fizyczne rozmiary elementów końcówki lutownicze są duże w porównaniu do rozmiaru obudowy.
 • Arc - wycinek okręgu lub pełny okrąg, posiadający atrybuty: promień, szerokość linii, ćwiartka,
 • Track - ścieżka, posiadająca atrybut: szerokość linii,
 • Fill - wypełnione prostokątne pole, posiadające atrybuty: punkt początkowy i punkt końcowy przekątnej,
 • Pad - pole lutownicze z otworem dla warstwy Multi-Layer lub bez otworu dla warstw Top/Bottom Layer, posiadające atrybuty: rozmiar otworu, rozmiar X-Y, kształt (m.in.: kwadrat, koło, zaokrąglony kwadrat),
 • Via - przelotka, posiadająca atrybuty: rozmiar przelotki, rozmiar otworu,
 • String - ciąg znakowy, posiadający atrybuty: treść tekstu, rozmiar czcionki, szerokość linii znaków.
 • Istnieje także możliwość wczytania netlisty (listy połączeń) i prowadzenie ścieżek według niej. Pokazywane są wtedy dodatkowe nitki prowadzące (ang. connections), które jednoznacznie określają jakie elementy mają być ze sobą połączone. Ścieżki można prowadzić samodzielnie lub powierzyć ich poprowadzenie narzędziu AutoRoute, które to będzie starało się automatycznie umieścić wszystkie połączenia. Istnieje możliwość połączenia obu metod, prowadząc najpierw newralgiczne ścieżki ręcznie, a dalsze metodzie automatycznej.

  EGA (ang. Enhanced Graphics Adapter) – jeden ze standardów kart graficznych komputerów typu IBM-PC. Został opracowany w 1984 roku przez firmę IBM dla komputerów klasy IBM PC/AT. W porządku chronologicznym usytuowany między CGA a VGA.Rozdzielczość ekranu – jeden z parametrów trybu wyświetlania, parametr określający liczbę pikseli obrazu wyświetlanych na ekranie w bieżącym trybie pracy monitora komputerowego, telewizora a także każdego innego wyświetlacza, którego obraz budowany jest z pikseli. Rozdzielczość wyraża się w postaci liczby pikseli w poziomie i w pionie. Rozdzielczość w poziomie składa się z pionowych linii, natomiast w pionie z poziomych linii.

  Użytkownik może również korzystać z elementów bibliotecznych oraz tworzyć nowe. Jednocześnie można korzystać z trzech załadowanych bibliotek.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Obwód drukowany (ang. Printed Circuit Board, PCB) – płytka z materiału izolacyjnego z połączeniami elektrycznymi (tzw. ścieżkami) i punktami lutowniczymi (tzw. padami), przeznaczona do montażu podzespołów elektronicznych. Płytki obwodów drukowanych projektowane są pod kątem budowanego układu elektronicznego i wykonywane są techniką trawienia. Płytki obwodów drukowanych wytwarza się z płytek pokrytych warstwą miedzi, na które różnymi technikami nanoszony (drukowany) jest wzór ścieżek, a następnie celem otrzymania pożądanego wzoru wykonuje się obróbkę chemiczną. Farby pokrywające warstwę miedzi mogą być nanoszone sitodrukiem lub offsetem. Możliwe jest też wykonanie obwodu drukowanego przez nałożenie srebrnych farb przewodzących metodą sitodruku.
  Montaż przewlekany (ang. Through-Hole Technology, THT) – sposób montowania podzespołów elektronicznych na płytce obwodu drukowanego (ang. Printed Circuit Board, PCB). Elementy elektroniczne przystosowane do montażu przewlekanego mają wyprowadzenia w postaci drutów, które w trakcie montażu przewlekane są przez otwory w płytkach i lutowane do ścieżek przewodzących po przeciwnej stronie płytki niż montowany element.
  DOS (ang. Disk Operating System) – pierwszy przenośny (Disk) system operacyjny OS komputerów PC i mikrokomputerów lat 80. rezydujący nad BIOS-em, zawierający m.in. rozszerzenia programowe procedur sprzętowych BIOSu i interpreter komend. DOS zawiera niektóre doświadczenia systemu klasy CP/M.
  Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.