• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Autostrada A22 - Niemcy

  Przeczytaj także...
  Bremervörde (dolnoniem. Bremervöör) - miasto w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Rotenburg (Wümme). W 2008 r. liczyło 18 939 mieszkańców.Autostrada A28 (skrót od Autobahn 28), inaczej BAB 28 – Bundesautobahn 28. To niemiecka autostrada nr 28, przebiegająca w kierunku wschód - zachód przez Dolną Saksonię, między Leer (Ostfriesland) a Delmenhorst. W ostatnim z trzech odcinków trasy buduje się łącznik między A28 od nowego węzła Dreieck Delmenhorst do ukończonego właśnie Dreieck Stuhr przy autostradzie A1 (przekazanie całego odcinka - koniec 2009). Cały odcinek prowadzić będzie w sieci tras europejskich jako E22. W przypadku wybudowania i oddania do ruchu autostrady A22, E22 zostanie tam przeniesiona.
  Stade (dolnoniem. Stood) - miasto powiatowe w Niemczech w kraju związkowym Dolna Saksonia, siedziba powiatu Stade. W 2001 liczyło 45 152 mieszkańców, w 2005 - 45 928, a w 2008 45 918 mieszkańców.

  Autostrada A22 (niem. Bundesautobahn 22 (BAB 22), także niem. Autobahn 22 (A22)) – planowana do 25 czerwca 2010 roku autostrada federalna w Niemczech, która miała połączyć A28 na węźle Westerstede przez tunel Wesertunnel pod rzeką Wezerą z autostradą A27 w Bremerhaven i krzyżować się przy tym z A29 w miejscowości Jaderberg. Obecnie tunelem Wesertunnel prowadzi droga krajowa B437. Autostrada A22 miała ostatecznie dochodzić do miejscowości Stade i tam przechodzić pod Łabą już jako A20.

  Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.Autostrada A1 (Autobahn 1 także BAB 1 – Bundesautobahn 1) – Autostrada w Niemczech prowadząca od Heiligenhafen nad Morzem Bałtyckim do Saarbrücken, o długości 730 km.

  Historia[ | edytuj kod]

  29 maja 2007 roku dolnosaksoński minister transportu Walter Hirche zapowiedział, iż planuje się (w pierwszej kolejności) wybudowanie między Łabą a Wezerą autostrady przechodzącej przez Bremervörde i Loxstedt. Dolnosaksońskie ministerstwo transportu szacuje (przy braku kłopotów formalno-prawnych) rozpoczęcie prac budowlanych na rok 2014 a oddanie gotowego odcinka na rok 2018 do 2020. Wariant północny, którego trasa prowadziłaby przez Lamstedt i Bad Bederkesa do A27 na północ od Bremervörde, nie został ostatecznie wykluczony. Ostateczna decyzja zapadnie w lipcu 2007 po podpisaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  Lamstedt - miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cuxhaven, siedziba gminy zbiorowej Börde Lamstedt.Niemieckie autostrady (niem. Bundesautobahn, l.mn. Bundesautobahnen lub BAB) są oznaczane literą A wraz z liczbą. Autostrady w Niemczech o numerach nieparzystych biegną zwykle w kierunku południe-północ. Autostrady o numerach parzystych mają przebieg wschód-zachód (tak jak w Polsce drogi krajowe). Główne trasy (także o znaczeniu międzynarodowych) mają numery od 1 do 9 (np. A 1). Autostrady o numerach dwucyfrowych mają głównie znaczenie regionalne, a trzycyfrowe – regionalne lub lokalne (np. obwodnice miast). Autostrady o oznaczeniach dwu- lub trzycyfrowych są pogrupowane w ten sposób, że pierwsza cyfra oznaczenia wskazuje przybliżone położenie drogi. Np. A 10 – A 19 – okolice Berlina, A 20 – Meklemburgia-Pomorze Przednie, północ kraju, A 241 – okolice Schwerina (również Meklemburgia-Pomorze Przednie). W 2011 roku łączna długość autostrad wynosiła w Niemczech 12 800 km. Większość niemieckich autostrad nie ma ograniczeń prędkości, jednak zalecana prędkość wynosi 130 kilometrów na godzinę.

  Wybudowanie A22 było sprawą całkowicie otwartą, a ewentualna inwestycja stała pod znakiem zapytania. Gdyby doszło do zbudowania trasy i oddania jej do ruchu, wówczas – zgodnie nawet z numeracją – A22 przejęłaby funkcję trasy europejskiej E22 od A28 i od A1.

  25 czerwca 2010 roku włączono A22 do planowanego przebiegu autostrady A20.

  Środowisko – ogół elementów nieożywionych i ożywionych, zarówno naturalnych, jak i powstałych w wyniku działalności człowieka, występujących na określonym obszarze oraz ich wzajemne powiązania, oddziaływania i zależności. Jest to pojęcie podrzędne w stosunku do przyrody, obejmującej również elementy ożywione.Loxstedt - gmina samodzielna (niem. Einheitsgemeinde) w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cuxhaven. W 2008 r. liczyła 16 110 mieszkańców.

  Kontrowersje[ | edytuj kod]

  Plany związane z tą inwestycją napotykały na opór ludności zamieszkującej tereny wzdłuż zaplanowanej trasy. Powstała m.in. z inicjatywy społecznej i organizacji popierających ochronę środowiska, która sprzeciwia się związanemu z budową niszczeniu środowiska i krajobrazu, powątpiewa także w cele gospodarcze projektu (stosunek potrzeb do kosztów dla realizacji tego projektu wynosi 1,9) i utrzymuje, że inwestycja narazić może na utratę przez region wielu miejsc pracy (prawdopodobnie chodzi o branżę turystyczną). Stowarzyszenie przeciwników budowy autostrady wysuwa alternatywny projekt, zakładający przeniesienie większej części ciężkiego ruchu kołowego z dróg na szyny.

  Ministerstwo – urząd administracji rządowej kierowany przez ministra odpowiedzialnego za wyodrębniony dział administracji rządowej.Westerstede – miasto powiatowe w północno-zachodniej części Niemiec w kraju związkowym Dolna Saksonia, siedziba powiatu Ammerland.

  Budowę autostrady A22 postuluje przede wszystkim gospodarka niemiecka zlokalizowana w portach północnych, i to wcale nie z powodu budowy portu JadeWeserPort w Wilhelmshaven. Planuje się ją raczej jako dalsze połączenie między Holandią a Hamburgiem (jak i dalej ze Skandynawią) co mogłoby odciążyć mocno przepełnioną autostradę A1. W 2006 roku instytucje zainteresowane budową autostrady przeprowadziły zbiórkę pieniędzy (zebrano ponad 750.000 Euro), aby maksymalnie przyspieszyć prace związane z planowaniem trasy.

  Skandynawia – region północnej Europy, obejmujący kraje: Szwecję, Norwegię oraz Danię. Obejmuje część z krajów nordyckich.Niemieckie autostrady (niem. Bundesautobahn, l.mn. Bundesautobahnen lub BAB) są oznaczane literą A wraz z liczbą. Autostrady w Niemczech o numerach nieparzystych biegną zwykle w kierunku południe-północ. Autostrady o numerach parzystych mają przebieg wschód-zachód (tak jak w Polsce drogi krajowe). Główne trasy (także o znaczeniu międzynarodowych) mają numery od 1 do 9 (np. A 1). Autostrady o numerach dwucyfrowych mają głównie znaczenie regionalne, a trzycyfrowe – regionalne lub lokalne (np. obwodnice miast). Autostrady o oznaczeniach dwu- lub trzycyfrowych są pogrupowane w ten sposób, że pierwsza cyfra oznaczenia wskazuje przybliżone położenie drogi. Np. A 10 – A 19 – okolice Berlina, A 20 – Meklemburgia-Pomorze Przednie, północ kraju, A 241 – okolice Schwerina (również Meklemburgia-Pomorze Przednie). W 2011 roku łączna długość autostrad wynosiła w Niemczech 12 800 km. Większość niemieckich autostrad nie ma ograniczeń prędkości, jednak zalecana prędkość wynosi 130 kilometrów na godzinę.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • lista autostrad w Niemczech
 • lista dróg krajowych w Niemczech
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Autostrada wybrzeża - info (niem.)
 • Grono koordynacyjne przeciwników A22 (niem.)
 • Inicjatywa popierająca budowę A22 (niem.)
 • Warto wiedzieć że... beta

  Hamburg (łac. Hammonia; dolnoniem. Hamborg [ˈhaˑmbɔːχ]), właściwie Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg (niem. Freie und Hansestadt Hamburg) – miasto w północnych Niemczech na prawach kraju związkowego niedaleko ujścia Łaby do Morza Północnego. Wolne miasto i zarazem związkowy kraj niemiecki (pow. 755 km², ludność 1,74 mln – drugie po Berlinie). Największy port morski kraju (75 mln ton przeładunku), wielki ośrodek przemysłowy (statki, elektrotechnika, przetwórstwo ropy, przemysł spożywczy) i finansowy. W 2011 roku miasto to otrzymało tytuł Europejskiej Stolicy Czystości.
  Euro, ευρώ, евро (znak: €, kod ISO 4217: EUR) – nazwa przyjęta na posiedzeniu w Madrycie w grudniu 1995 roku – wspólna waluta europejska wprowadzona w miejsce walut krajowych. W formie gotówkowej została wprowadzona w obieg 1 stycznia 2002 r.
  Łaba (czes. Labe, niem. Elbe) – rzeka w Czechach i Niemczech o długości 1165 km (370 km w Czechach) i powierzchni dorzecza 144 055 km² (w Czechach 51 394 km²).
  Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to sozologia.
  Krajobraz (landschaft, fizjocenoza) – termin wieloznaczny, stosowany w różnych dziedzinach nauki (geografia, ekologia, biologia, architektura, geochemia), czasami różnie definiowany i interpretowany. Dodatkowo w języku potocznym słowo "krajobraz" używane jest na określenie widoku (np. krajobraz miejski, krajobraz zimowy, krajobraz malowniczy, ładny, zeszpecony itd.). Najogólniej za krajobraz uważa się ogół cech przyrodniczych i antropogenicznych wyróżniających określony teren, zespół typowych cech danego terenu. Według Armanda, krajobraz jest synonimem terytorialnego (środowisko lądowe) lub akwatorialnego (środowisko wodne) kompleksu terytorialnego.
  Tunel – budowla komunikacyjna w postaci długiego korytarza, podziemna lub podwodna, wykonana metodą odkrywkową lub drążenia, umiejscowiona pod przeszkodą. Tunele to najczęściej budowle geotechniczne mające swoje wyloty na powierzchni ziemi.
  Wezera (niem. Weser) – rzeka w Niemczech, powstała z połączenia rzek Werry i Fuldy. Ma długość 733 km (od źródeł Werry), a powierzchnia dorzecza wynosi 45,5 tys. km².

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.014 sek.