• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Automatyka broni

  Przeczytaj także...
  Broń napędowa - rodzaj broni automatycznej i półautomatycznej w której do napędu automatyki wykorzystywana jest wyłącznie energia z zewnętrznego silnika (elektrycznego, hydraulicznego lub pneumatycznego). Obecnie broń napędowa jest najczęściej bronią wielolufową o dużej szybkostrzelności (np. M61 Vulcan, M134 Minigun)Gazy prochowe - produkty spalania ładunku miotającego (prochu czarnego lub bezdymnego) w lufie. W momencie powstawania temperatura gazów prochowych (powstałych z prochu bezdymnego) sięga 2500-3500 K, w chwili opuszczenia lufy przez pocisk jest już niższa i wynosi ok. 2000 K. Ciśnienie gazów prochowych zależy od żywości i charakterystyki prochu. Skład gazów prochowych zależy od rodzaju prochu. W przypadku prochów bezdymnych głównymi składnikiami są: tlenek węgla, wodór, azot, para wodna, a także niewielkie ilości tlenu, metanu, i amoniaku. Energia gazów prochowych jest wykorzystywana do nadania prędkości pociskowi (praca główna gazów prochowych). Część energii gazów prochowych jest zużywana do wykonania prac ubocznych (szkodliwych) (zjawisko odrzutu broni, nagrzewanie się broni).
  Suwadło - element zespołu odrzutowego broni automatycznej który przesuwając się pod wpływem ciśnienia gazów prochowych (do tyłu) i sprężyny powrotnej (do przodu) napędza pozostałe elementy automatyki broni. Powoduje w ten sposób zaryglowanie lub odryglowanie zamka.

  Automatyka broni – zespół mechanizmów broni automatycznej (samopowtarzalnej i samoczynnej) automatycznie realizujący wchodzące w skład cyklu pracy broni procesy. W skład automatyki broni wchodzą:

  Mechanizm ryglowy – mechanizm broni palnej służący do mechanicznego łączenia (ryglowania) lufy z zamkiem przed strzałem, a następnie rozłączania tych elementów po strzale (odryglowanie).Broń automatyczna - rodzaj broni palnej, w której kolejne fazy cyklu pracy broni (poza wprowadzeniem pierwszego naboju do komory nabojowej i uruchomieniem mechanizmu spustowego) są wykonywane bez użycia energii strzelającego.
 • mechanizm zasilania
 • mechanizm uderzeniowy
 • mechanizm ryglowy
 • wyciąg
 • wyrzutnik
 • zamek
 • suwadło
 • Automatyka broni może być uruchomiana przy pomocy energii ciśnienia gazów prochowych (broń gazodynamiczna), zewnętrznego silnika (broń napędowa) lub obydwu tych źródeł energii (broń mieszana).

  Zamek swobodny – najprostszy rodzaj zamka stosowanego w automatycznej broni strzeleckiej. Układ z zamkiem swobodnym zapewnia działanie automatyki broni – przede wszystkim przeładowanie broni – dzięki wykorzystaniu energii odrzutu zamka swobodnego. Określany jest także jako układ z natychmiastowym otwarciem zamka.Broń samoczynna - rodzaj broni automatycznej wyposażonej w mechanizm spustowy umożliwiający prowadzenie wyłącznie ognia ciągłego (seriami).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Krótki odrzut lufy
 • Długi odrzut lufy
 • Zamek półswobodny
 • Zamek swobodny
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Andrzej Ciepliński, Ryszard Woźniak, Encyklopedia współczesnej broni palnej, Warszawa: WiS, 1994, s. 18, ISBN 83-86028-01-7, OCLC 169820275.
 • Wyciąg - element lub mechanizm, który odpowiada za wyciągnięcie łuski z komory nabojowej lufy po strzale (ekstrakcję).Krótki odrzut lufy – sposób działania automatyki broni palnej gazodynamicznej. Wykorzystuje odrzut lufy w czasie strzału w celu uruchomienia automatyki broni, tj. jej przeładowania (usunięcia łuski, wprowadzenia nowego naboju do komory nabojowej oraz napięcia sprężyny iglicznej). W momencie wystrzału zamek jest połączony z lufą systemem ryglowym realizowanym na różny sposób:
  Warto wiedzieć że... beta

  Mechanizm zasilania - grupa podzespołów broni wielostrzałowej składająca się z donośnika, podajnika i dosyłacza wykonująca operację zasilania.Mechanizm zasilania może być magazynkowy lub taśmowy.
  Broń mieszana - rodzaj broni automatycznej i półautomatycznej w której do napędu automatyki wykorzystywana jest zarówno energia gazów prochowych powstałych podczas strzału jak i energia zewnętrznego silnika. Broń ta instalowana jest na samolotach i okrętach w postaci układów wielolufowych.
  Długi odrzut lufy – system ryglowania zamka, najczęściej dział rzadziej broni ręcznej, w którym lufa i zamek cofają się na odległość większą niż długość naboju.
  Broń samopowtarzalna - broń automatyczna strzelająca wyłącznie ogniem pojedynczym. Do wyłączania po każdym strzale mechanizmu spustowego służy przerywacz. Aby oddać kolejny strzał należy zwolnić i ponownie nacisnąć spust. Do broni samopowtarzalnej zalicza się większość pistoletów, a także niektóre karabiny (szczególnie wyborowe) i karabinki.
  Andrzej Ciepliński - polski autor monografii, których treść najczęściej dotyczy broni palnej. Publikacje jego autorstwa ukazywały się w serii wydawniczej Typy Broni i Uzbrojenia.
  Broń gazodynamiczna - rodzaj broni automatycznej i półautomatycznej, w której do napędu automatyki jest wykorzystywana wyłącznie energia gazów prochowych powstających w chwili strzału.
  Wyrzutnik - element lub mechanizm broni lufowej wyrzucający z broni łuskę wyciągniętą przez wyciąg (w broni strzeleckiej) lub wyciągający łuskę z komory nabojowej i wyrzucający jej poza broń (w broni artyleryjskiej).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.