• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Autoagresja - psychologia

  Przeczytaj także...
  Samookaleczenie (ang. self-mutilation, self-harm) – umyślne uszkodzenie własnego ciała w wyniku autoagresji lub depresji. Samookaleczenie może też być zjawiskiem społecznym (np. w środowiskach, w których pogarda dla bólu nobilituje). Pojawia się też u dzieci, czasem w celu zwrócenia uwagi dorosłych.Poczucie własnej wartości to stan psychiczny powstały na skutek elementarnej, uogólnionej oceny dokonanej na własny temat.
  Samookaleczenia na ręce

  Autoagresja – działanie mające na celu spowodowanie sobie psychicznej albo fizycznej szkody. Typy autoagresji

 • bezpośrednia – gdy dochodzi do samookaleczenia, samooskarżania
 • pośrednia – gdy jednostka prowokuje i poddaje się agresji innych
 • oraz:

 • werbalna – polega na zaniżaniu własnej samooceny, samooskarżaniu się, obarczaniu się winą i samokrytyce
 • niewerbalna – to samookaleczenia, uszkadzanie ciała
 • Zachowania autoagresywne
 • Samouszkodzenia / samookaleczenia – działania skierowane na uszkodzenie ciała, niezagrażające życiu.
 • Próby samobójcze / samobójstwa dokonane – działanie autodestrukcyjne, którego rezultatem jest pozbawienie siebie życia.
 • Przypisy

  1. K. Linowski, I. Wysocki, Agresja, autoagresja w przemoc w życiu człowieka. Przyczyny, przejawy, przeciwdziałanie i resocjalizacja, Radom 2012, s. 92.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.092 sek.