• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Austriackie tańce ludowe

  Przeczytaj także...
  Obrzęd to zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności. Obrzędy dzielimy na religijne i świeckie.Strój ludowy – ubiór wyrażający tożsamość, co zazwyczaj odnosi się do regionu geograficznego lub okresu w historii, ale może także dotyczyć statusu socjalnego, małżeńskiego lub religijnego. Strój ten najczęściej pojawia się w dwóch formach: codziennej i odświętnej.
  Belweder w Wiedniu – barokowy pałac księcia Eugeniusza Sabaudzkiego. Wybudował go architekt Johann Lucas von Hildebrandt. Składa się z dwóch budynków rozdzielonych ogrodem w stylu francuskim ozdobionym szeregiem posągów sfinksów. Belweder Górny przeznaczony był na bankiety i uroczystości, Belweder Dolny pełnił funkcję letniej rezydencji. W 1752 r. pałac został wykupiony przez cesarzową Marię Teresę i od 1775 r. z polecenia Józefa II w Belwederze przechowywano obrazy należące do rodziny cesarskiej. W 1806 r. do Belwederu przeniesiono również kolekcję obrazów z pałacu Ambras. Jako ostatni członek rodziny Habsburgów urzędował tu arcyksiążę Franciszek Ferdynand.
  Hans Thoma: Der Kinderreigen

  Austriackie tańce ludowe - Kategoria zbiorcza, do której należy wiele austriackich tańców ludowych, różniących się określoną obrzędowością, kostiumami, liczbą tancerzy oraz ustaloną dla każdego z tańców choreografią. Pojęcie odnoszone jest najczęściej do takich tańców, jak Schuhplattler, Ländler, polka i walce, oraz, w mniejszym stopniu: Zwiefacher, czy Kontratänze.

  Choreografia (z gr. χορεία "taniec" i γραφή "pisać") - pierwotnie zajmowała się układem ruchów tanecznych w balecie, komponowaniem tańca, dziś pojęcie to rozszerzyło się na wszystkie dziedziny, w których ruch ludzki ma charakter artystyczny – na pokazowe walki, ruch gwiazd muzyki rozrywkowej, łyżwiarstwo figurowe czy gimnastykę artystyczną. Coraz częściej także choreograf - będąc odpowiednikiem kompozytora na etapie tworzenia, czy dyrygenta albo reżysera w teatrze operowym - układa sceny walk na potrzeby filmu.Taniec towarzyski – forma rozrywki wywodząca się z tańców salonowych i zabaw ludowych, uprawiana od początku XX wieku. Poszczególne tańce różnią się pochodzeniem, charakterem, schematem ruchów i muzyką.

  Lista austriackich tańców ludowych[]

 • Boarischer
 • Eiswalzer
 • Hiatamadl
 • Jägermarsch
 • Krebspolka
 • Kreuzpolka
 • Kuckuckspolka
 • Landler
 • Lunzer Boarischer
 • Mazurka
 • Poschater Zwoaschritt
 • Rediwa
 • Rheinländer
 • Schuhplattler
 • Siebenschritt
 • Studentenpolka
 • Walc
 • Zwiefacher
 • Typy tańców[]

  Wyróżnia się dwa główne typy austriackich tańców ludowych: figurowe i obrotowe. Pierwsze wymagają opanowania dużej ilości figur, które są wykonywane jedynie przy określonej muzyce. Stąd, przykładowo Eiswalzer tańczy się jedynie przy akompaniamencie jednej, określonej melodii, przy wykorzystaniu określonego zbioru kroków. W przypadku drugich, opanowanie kilku kroków, głównie związanych z obrotami, pozwala na taniec przy różnych melodiach, które mogą być grane na bardzo różne sposoby. Przykładem takiego tańca jest walc. Należy jednak pamiętać, że ludowa odmiana walca różni się znacznie od standardu tańca towarzyskiego.

  Skrzypce – muzyczny instrument strunowy z grupy smyczkowych. Obecnie skrzypce są najmniejszym instrumentem z tej grupy, zarazem charakteryzują się najwyższym strojem.Harfa − instrument strunowy szarpany (chordofon) w kształcie stylizowanego trójkąta, jeden z najstarszych instrumentów muzycznych, wywodzący sie z łuku muzycznego. W starożytności spotykana była również w kształcie łuku. Harfa była znana już w Azji Mniejszej około 5000 lat temu. Znana była również w kulturze w starożytnej Mezopotamii (tzw. harfa z Ur). Mówi się, że biblijny król Dawid śpiewał psalmy akompaniując sobie na harfie kinnor, która w rzeczywistości jednak nazywana jest harfą błędnie, będąc odmianą liry. Instrumenty przypominające harfę znaleźć można w wielu kulturach. Harfę przypomina np. chiński instrument strunowy o nazwie konghou.

  Tańce mniejszości narodowych[]

  Sprachinseltänze (dosł. tańce języków wyspowych) to pojęcie odnoszone do tańców mniejszości narodowych, zamieszkałych poza Austrią, głównie w Transylwanii. Taniec jest elementem ich unikalnej kultury, więzi z macierzą, ma więc duże znaczenie kulturowe. Przykładem takiego tańca jest Rediwa.

  Siedmiogród lub Transylwania (rum. Transilvania lub Ardeal, węg. Erdély, niem. Siebenbürgen) – kraina historyczna położona na Wyżynie Siedmiogrodzkiej w centralnej Rumunii. Główne miasta Siedmiogrodu to Braszów, Kluż-Napoka, Sybin i Târgu Mureș. Zamieszkany jest przez ludność narodowościowo mieszaną, większość stanowią Rumuni, ale zamieszkują ten teren także bardzo liczne mniejszości narodowe, przede wszystkim węgierska, saska (niemiecka), szeklerska i cygańska.Wiedeń (niem. Wien, dialekt Wean) – stolica i największe miasto Austrii. Znajduje się w północno-wschodniej części kraju, nad Dunajem. Jest miastem statutarnym, tworząc jednocześnie odrębny kraj związkowy.

  Popularne błędy[]

 • Popularny taniec Ländler, spopularyzowany przez film The Sound of Music, nie jest oryginalnym tańcem ludowym, lecz jedynie wariacją jego twórców na temat tańca ludowego,
 • Chicken Dance (dosł. Taniec Kurczaków) jest uważany za taniec austriacki, ale nim nie jest,
 • Popularna piosenka Edelweiss nie jest austriacką piosenką, za którą jest uważana.
 • Instrumenty[]

  Typowym instrumentem jest harmonia styryjska, a także skrzypce, harfa, flet i blaszane instrumenty dęte, rzadziej kontrabas i gitara. Bębnów, perkusji używa się jedynie do gry nowoczesnych odmian tańców.

  Flet – instrument dęty drewniany z grupy aerofonów wargowych. Zazwyczaj ma postać cienkiej, pustej w środku rurki (istnieją również flety o innych kształtach, np. okaryna).Mniejszość narodowa – grupa ludzi zamieszkująca obszar danego państwa, odróżniająca się od większości społeczeństwa językiem, kulturą, pochodzeniem etnicznym bądź religią.

  Festiwale[]

  Program festiwalu obejmuje: taniec otwierający, który tańczą w miarę możliwości wszyscy zebrani, następnie po nim dopiero wygłaszaną oficjalną mowę otwierająca festiwal, w dalszej kolejności kolejne tańce i zazwyczaj - specjalny taniec zamykający. W Wiedniu festiwale obejmują 4 bloki tańców, z długimi przerwami pomiędzy nimi. W innych częściach kraju bloki są krótsze, obejmują 3-5 tańców, za to jest tych bloków więcej, a przerwy między nimi są krótsze.

  Instrument dęty blaszany – instrument dęty, którego ustnik, a w większości przypadków także cały instrument, wykonany jest z metalu. Ustnik w instrumentach blaszanych ma kielichowaty kształt o przekroju stożkowym lub półsferycznym. Cechą charakterystyczną instrumentów blaszanych jest brak stroika, którego rolę przejmują usta grającego podczas przyciskania ich do ustnika.Len (Linum L.) – rodzaj roślin zielnych krótkowiecznych (przeważnie trzyletnich) z rodziny lnowatych (Linaceae). Pochodzi ze wschodniej Europy i z rejonu Morza Śródziemnego. Do rodzaju należy ok. 200 gatunków, z czego na stanowiskach naturalnych lub zdziczałych notowanych jest 6 gatunków. W uprawie kilka kolejnych spośród których największe znaczenie ma len zwyczajny. Gatunkiem typowym jest Linum usitatissimum L..

  Wiele tańców wykonuje się już jedynie na specjalnych imprezach pokazowych. Festiwale wiedeńskie wykorzystują między innymi scenerię pałacową, w tym słynnego Belwederu.

  Kostium[]

  Z niektórymi austriackimi tańcami ludowymi kojarzony jest specyficzny typ kostiumu ludowego. Przykładowo, męski kostium może wyglądać tak: czarny kapelusz, siwa lniana kurtka, czarne spodnie i białe pończochy. Ubiór ludowy różni się jednak w zależności od regionu.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.