• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aureliusz Wiktor

  Przeczytaj także...
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa (lit. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) – litewska biblioteka narodowa założona w 1919 roku w Kownie, przeniesiona w 1963 roku i działająca do dziś w Wilnie.
  Flawiusz Julian (Flavius Claudius Iulianus, ur. w 331 lub wiosną 332 w Konstantynopolu, zm. 26 czerwca 363 w dolinie Maranga koło dzisiejszej Samarry) – cesarz rzymski w latach 361-363, znany szerzej jako Julian Apostata.

  Sekstus Aureliusz Wiktor (łac. Sextus Aurelius Victor; ur. ok. 320, zm. ok. 390) − historyk rzymski.

  Życie[ | edytuj kod]

  Pochodził z Afryki, jak sam zaznacza − urodzony na wsi. Ojciec nie był wykształcony. Prawdopodobnie w 337 roku, w wieku osiemnastu lat przybył do Rzymu aby podjąć studia. Ammianus Marcellinus w swym dziele podaje, że cesarz Julian mianował Wiktora namiestnikiem Pannonii Drugiej oraz uhonorował spiżowym posągiem jako męża godnego naśladowania ze względu na trzeźwy sąd; znacznie później zostanie on prefektem Rzymu, który to urząd pełnił najprawdopodobniej do czerwca 389 roku.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.

  Twórczość[ | edytuj kod]

  Jego najbardziej znanym dziełem jest powstała ok. 360 roku praca historyczna Caesares, zawierająca krótkie informacje biograficzne o cesarzach rzymskich od Augusta do Konstancjusza II. Pod względem literackim nawiązywał do stylu Tacyta, Swetoniusza, a szczególnie Salustiusza, od którego jest w dużej mierze zależny.

  Publius (albo Gaius – imię niepewne) Cornelius Tacitus, czyli Tacyt (około 55–120) – jeden z najsłynniejszych historyków rzymskich.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Do innych dzieł przypisywanych Aureliuszowi Wiktorowi należą: Epitome de Caesaribus − skrót dziejów cesarstwa do panowania Teodozjusza Wielkiego, Origo gentis Romanae − rozprawa o pochodzeniu Rzymian, De viris illustribus − historia Rzymu okresu monarchii i republiki, oparta na Hyginie i Liwiuszu.

  Panonia (łac. Pannonia) – w starożytności prowincja rzymska położona między Sawą a Dunajem; dzisiejsze tereny zachodnich Węgier, wschodniej Austrii, Chorwacji, Słowenii oraz Serbii.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Dwa zachowane rękopisy zawierają następujący pełny tytuł dzieła: Aurelii Victoris Historiae abbreviatae ab Augusto Octaviano id est a fine Titi Livii usque ad consulatum decimum Constantii Augustii et Iuliani caesaris tertium - Dzieje opisane w skrócie przez Aureliusza Wiktora, od Oktawiana Augusta, to jest od końca dzieła Tytusa Liwiusza, aż do dziesiątego konsulatu augusta Konstancjusza i trzeciego Juliana cezara. Stosuje się również inne skrócone tytuły: Caesares, De caesaribus, Liber de caesaribus (Brewiaria dziejów rzymskich, Wstęp: Przemysław Nehring, s. 25, przypis 33).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ammianus Marcellinus, Dzieje rzymskie 21, 10, 5-6.
  2. Brewiaria dziejów rzymskich, Wstęp: Przemysław Nehring, s. 22-25.
  3. Stanisław Stabryła, Historia literatury starożytnej Grecji i Rzymu, Wrocław 2002, s. 453-454.
  4. Brewiaria dziejów rzymskich, Wstęp: Przemysław Nehring, s. 29.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Brewiaria dziejów rzymskich, Redakcja naukowa: Przemysław Nehring, WUW, Warszawa 2010, ​ISBN 978-83-235-0416-0​.
 • Matthew Bunson, Encyclopedia of the Roman Empire, New York 2002.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Aurelius Victor (łac.)
 • Epitome De Caesaribus (ang.)
 • Sextus Aurelius Victor (fr.)
 • О цезарях (ros.)
 • Początki narodu rzymskiego i O słynnych mężach miasta Rzymu (pol.)
 • Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Gaius Sallustius Crispus (86 p.n.e. - 34 p.n.e.) - rzymski historyk i polityk. Urodzony w Amiternum (obecnie: San Vittorino) w kraju Sabinów (północny wschód od Rzymu), autor De coniuratione Catilinae (Spisek Katyliny), Bellum Iugurthinum (Wojna z Jugurtą), oraz Historiae (Dzieje). Dwa pierwsze dzieła dotrwały do naszych czasów w całości, ostatnie, najbardziej dojrzałe i najobszerniejsze, zachowało się fragmentarycznie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Titus Livius (ur. 59 p.n.e.; zm. 17 n.e.) – rzymski historyk pochodzący z miasta Patavium (dzis. Padwa). Autor monumentalnego dzieła o historii Rzymu.
  Ammianus Marcellinus (ur. ok. 330 w Antiochii, zm. po 392) – autor Res gestae (Dzieje), historii Rzymu obejmującej lata od panowania cesarza Nerwy (96) do roku 378. Do czasów obecnych zachowała się jedynie część dzieła obejmująca okres 353–378.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Teodozjusz I Wielki, Flavius Theodosius, Theodosius I (ur. 11 stycznia 347, zm. 17 stycznia 395) – ostatni cesarz władający zarówno wschodnią jak i zachodnią częścią cesarstwa rzymskiego. Panował od 379 roku, początkowo wspólnie z Gracjanem (do 383) i Walentynianem II (do 392), później samodzielnie. Podczas jego rządów Goci przejęli kontrolę nad Ilirią i osiedlili się na południe od Dunaju w obrębie granic cesarstwa. Był autorem dekretów, które w praktyce uczyniły chrześcijaństwo nicejskie religią państwową w Imperium Romanum.
  National Library of Australia (pol. Biblioteka Narodowa Australii) – australijska biblioteka narodowa w Canberrze, założona w 1960 roku.
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.213 sek.