• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aureliusz Wiktor

  Przeczytaj także...
  Flawiusz Julian (Flavius Claudius Iulianus, ur. w 331 lub wiosną 332 w Konstantynopolu, zm. 26 czerwca 363 w dolinie Maranga koło dzisiejszej Samarry) – cesarz rzymski w latach 361-363, znany szerzej jako Julian Apostata.Publius (albo Gaius – imię niepewne) Cornelius Tacitus, czyli Tacyt (około 55–120) – jeden z najsłynniejszych historyków rzymskich.
  Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.

  Sekstus Aureliusz Wiktor (łac. Sextus Aurelius Victor; ur. ok. 320, zm. ok. 390) − historyk rzymski.

  Życie[]

  Pochodził z Afryki, jak sam zaznacza − urodzony na wsi. Ojciec nie był wykształcony. Prawdopodobnie w 337 roku, w wieku osiemnastu lat przybył do Rzymu aby podjąć studia. Ammianus Marcellinus w swym dziele podaje, że cesarz Julian mianował Wiktora namiestnikiem Pannonii Drugiej oraz uhonorował spiżowym posągiem jako męża godnego naśladowania ze względu na trzeźwy sąd; znacznie później zostanie on prefektem Rzymu, który to urząd pełnił najprawdopodobniej do czerwca 389 roku.

  Panonia (łac. Pannonia) – w starożytności prowincja rzymska położona między Sawą a Dunajem; dzisiejsze tereny zachodnich Węgier, wschodniej Austrii, Chorwacji, Słowenii oraz Serbii.Gaius Sallustius Crispus (86 p.n.e. - 34 p.n.e.) - rzymski historyk i polityk. Urodzony w Amiternum (obecnie: San Vittorino) w kraju Sabinów (północny wschód od Rzymu), autor De coniuratione Catilinae (Spisek Katyliny), Bellum Iugurthinum (Wojna z Jugurtą), oraz Historiae (Dzieje). Dwa pierwsze dzieła dotrwały do naszych czasów w całości, ostatnie, najbardziej dojrzałe i najobszerniejsze, zachowało się fragmentarycznie.

  Twórczość[]

  Jego najbardziej znanym dziełem jest powstała ok. 360 roku praca historyczna Caesares, zawierająca krótkie informacje biograficzne o cesarzach rzymskich od Augusta do Konstancjusza II. Pod względem literackim nawiązywał do stylu Tacyta, Swetoniusza, a szczególnie Salustiusza, od którego jest w dużej mierze zależny.

  Titus Livius (ur. 59 p.n.e.; zm. 17 n.e.) – rzymski historyk pochodzący z miasta Patavium (dzis. Padwa). Autor monumentalnego dzieła o historii Rzymu.Ammianus Marcellinus (ur. ok. 330 w Antiochii, zm. po 392) – autor Res gestae (Dzieje), historii Rzymu obejmującej lata od panowania cesarza Nerwy (96) do roku 378. Do czasów obecnych zachowała się jedynie część dzieła obejmująca okres 353–378.

  Do innych dzieł przypisywanych Aureliuszowi Wiktorowi należą: Epitome de Caesaribus − skrót dziejów cesarstwa do panowania Teodozjusza Wielkiego, Origo gentis Romanae − rozprawa o pochodzeniu Rzymian, De viris illustribus − historia Rzymu okresu monarchii i republiki, oparta na Hyginie i Liwiuszu.

  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.Teodozjusz I Wielki, Flavius Theodosius, Theodosius I (ur. 11 stycznia 347, zm. 17 stycznia 395) – ostatni cesarz władający zarówno wschodnią jak i zachodnią częścią cesarstwa rzymskiego. Panował od 379 roku, początkowo wspólnie z Gracjanem (do 383) i Walentynianem II (do 392), później samodzielnie. Podczas jego rządów Goci przejęli kontrolę nad Ilirią i osiedlili się na południe od Dunaju w obrębie granic cesarstwa. Był autorem dekretów, które w praktyce uczyniły chrześcijaństwo nicejskie religią państwową w Imperium Romanum.

  Uwagi

  1. Dwa zachowane rękopisy zawierają następujący pełny tytuł dzieła: Aurelii Victoris Historiae abbreviatae ab Augusto Octaviano id est a fine Titi Livii usque ad consulatum decimum Constantii Augustii et Iuliani caesaris tertium - Dzieje opisane w skrócie przez Aureliusza Wiktora, od Oktawiana Augusta, to jest od końca dzieła Tytusa Liwiusza, aż do dziesiątego konsulatu augusta Konstancjusza i trzeciego Juliana cezara. Stosuje się również inne skrócone tytuły: Caesares, De caesaribus, Liber de caesaribus (Brewiaria dziejów rzymskich, Wstęp: Przemysław Nehring, s. 25, przypis 33).

  Przypisy

  1. Ammianus Marcellinus, Dzieje rzymskie 21, 10, 5-6.
  2. Brewiaria dziejów rzymskich, Wstęp: Przemysław Nehring, s. 22-25.
  3. Stanisław Stabryła, Historia literatury starożytnej Grecji i Rzymu, Wrocław 2002, s. 453-454.
  4. Brewiaria dziejów rzymskich, Wstęp: Przemysław Nehring, s. 29.

  Bibliografia[]

 • Brewiaria dziejów rzymskich, Redakcja naukowa: Przemysław Nehring, WUW, Warszawa 2010, ISBN 978-83-235-0416-0.
 • Matthew Bunson, Encyclopedia of the Roman Empire, New York 2002.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Aurelius Victor (łac.)
 • Epitome De Caesaribus (ang.)
 • Gajusz Juliusz Hygin (ur. ok. 64 p.n.e., zm. ok. 17 n.e.) – rzymski pisarz i mitograf, autor zachowanych do dziś eskcerptów mitologicznych.LIBRIS (Library Information System, pol. System Informacyjny Bibliotek) szwedzki katalog rozproszony utrzymywany przez Narodową Bibliotekę Szwecji w Sztokholmie. Umożliwia wyszukiwanie 6,5 milionów tytułów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Rzym (wł., łac. Roma) – stolica i największe miasto Włoch, położone w środkowej części kraju w otoczeniu wzgórz, nad Tybrem, ośrodek administracyjny i polityczny (siedziba prezydenta, ministerstw i urzędów); stolica i główne miasto regionu administracyjno-historycznego Lacjum. Obszar administracyjny 1523 km², liczba ludności 2 748 809 (zespół miejski ok. 3 800 000).
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.
  Prefektura (łac. praefectura) - w starożytnym Rzymie urząd prefekta i okres jego kadencji, a od pierwszej połowy IV w. n.e. (za Konstantyna Wielkiego) nazwa czterech głównych jednostek administracyjnych państwa rzymskiego, na których czele stali prefekci pretorianów (praefecti praetorio).
  Gaius Octavius Thurinus, po adopcji Gaius Iulius Caesar Octavianus, (Gajusz Juliusz Cezar Oktawian) (ur. 23 września 63 roku p.n.e. w Rzymie, zm. 19 sierpnia 14 roku n.e. w Noli) – pierwszy cesarz rzymski, panował od 16 stycznia 27 roku p.n.e. do śmierci jako Imperator Caesar Augustus. Po śmierci zaliczony został w poczet bogów jako „Divus Augustus”. Syn Gajusza Oktawiusza i Atii Starszej (Atia Maior), wnuk siostry Juliusza Cezara i jego adoptowany testamentem syn.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.