• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Auksanografia

  Przeczytaj także...
  Środowisko – ogół elementów nieożywionych i ożywionych, zarówno naturalnych, jak i powstałych w wyniku działalności człowieka, występujących na określonym obszarze oraz ich wzajemne powiązania, oddziaływania i zależności. Jest to pojęcie podrzędne w stosunku do przyrody, obejmującej również elementy ożywione.Bakterie (łac. bacteria, od gr. bakterion – pałeczka) – grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo. Są to jednokomórkowce lub zespoły komórek o budowie prokariotycznej. Badaniem bakterii zajmuje się bakteriologia, gałąź mikrobiologii.

  Auksanografia – dział mikrobiologii badający wpływ różnych warunków środowiska na wzrost i rozwój bakterii przy użyciu auksanogramów. Wprowadzona przez Beyerincka.

  Test taki polega na dodaniu do stygnącej pożywki Sabourauda zawiesiny badanego grzyba. Po zastygnięciu pożywki sypie się na powierzchnię podłoża różne węglowodany lub związki azotowe. W miejscu asymilacji następuje szybszy rozrost grzyba, co powoduje mętnienie pożywki dokoła związku.

  Przypisy

  1. JANA GANA MANA – auxanography
  2. Jabłoński, Podstawy mikrobiologii lekarskiej  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.