• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Augustyn Westphal  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Sierakowice (dodatkowa nazwa w j. kaszub. Serakòjce) – duża wieś w północnej Polsce, w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Sierakowice, położona na Pojezierzu Kaszubskim, na zachodnim obrzeżu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, na Kaszubach.Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministerialnym, zorganizowany w czasie budowy dyktatury komunistycznej w powojennej Polsce na polecenie i pod dyktando władz radzieckich. Obok tzw. Informacji Wojskowej, odpowiedzialne za masowe krwawe represje na obywatelach w okresie stalinizmu. W terenie Ministerstwo reprezentowały podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego potocznie te instytucje były określane skrótem UB.

  Augustyn Westphal ps. „Echo”, „Dzwon”, „Piotr Morski”, „Czapla” (ur. 22 października 1884 lub 13 sierpnia 1885 w Rębie, pow. Kartuzy, zm. 27 września 1946 w Wejherowie) – polski działacz społeczno-kulturalny, komendant naczelny Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w okresie od maja 1944 do 21 marca 1945 r.

  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Aleksander Arendt (ur. 6 grudnia 1912 w Będargowie na Kaszubach, zm. 2002) – oficer rezerwy Wojska Polskiego (podporucznik), działacz kaszubski, komendant naczelny Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w okresie od listopada 1943 r. do maja 1944 r., ps. "Konar", "Dębina"

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Uczył się w szkole średniej w Gdańsku, po jej ukończeniu podjął pracę zawodową. W sierpniu 1914 r. został zmobilizowany do armii niemieckiej i walczył głównie na froncie niemiecko-rosyjskim. W 1917 r. został zwolniony ze służby czynnej w stopniu porucznika z powodu złego stanu zdrowia. Do końca I wojny światowej pracował w intendenturze wojskowej. Pod koniec 1918 r. zaangażował się w akcję propagandową za przyłączeniem całego Pomorza wraz z Gdańskiem do Polski. W tym czasie był współtwórcą i jednym z głównych członków polskich towarzystw śpiewaczych i chórów mieszanych „Lutnia”, „Cecylia” i „Moniuszko” w Gdańsku. Współorganizował IV Pomorski Okręg Związku Kół Śpiewaczych na obszarze Wolnego Miasta Gdańsk. W 1920 r., po odzyskaniu przez Polskę Pomorza, zamieszkał w Wejherowie i został urzędnikiem w starostwie; doszedł do stanowiska naczelnego sekretarza starostwa na powiat morski. Cały czas działał w towarzystwach śpiewaczych, powołując w 1920 r. chór męski „Harmonia”, którego w 1935 r. został prezesem. W uznaniu zasług w 1928 r. wybrano go na prezesa Kaszubskiego Okręgu Śpiewaczego. Był członkiem Polskiego Związku Zachodniego.

  Polski Związek Zachodni (PZZ) – polska organizacja patriotyczna powstała w 1934 roku z przekształcenia Związku Obrony Kresów Zachodnich (ZOKZ).Sianowo (dodatk. nazwa w j. kaszub. Swiónowò; niem. Schwanau) – kaszubska wieś letniskowa w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Kartuzy.

  Po zajęciu Pomorza przez wojska niemieckie na początku września 1939 r. stale się ukrywał. Zorganizował niewielką grupę konspiracyjną, działającą w rejonie Bąckiej Huty, a następnie Sierakowic i Sianowa, którą w 1941 r. wprowadził do TOW „Gryf Pomorski”, zostając członkiem Rady Naczelnej i szefem biura Głównego Wydziału Organizacyjnego. Wiosną 1943 r. objął funkcję wiceprezesa Rady Naczelnej i zastępcy komendanta naczelnego por. Józefa Dambka. Z uwagi na bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego zajmował się legalizacją członków organizacji i osób zagrożonych aresztowaniem. Reprezentował TOW „Gryf Pomorski” w kontaktach z Armią Krajową i innymi organizacjami konspiracyjnymi, m.in. w lipcu 1943 r. zatwierdził umowę scaleniową z Ruchem Miecz i Pług. W marcu 1944 r. po śmierci J. Dambka został prezesem organizacji i szefem Głównego Wydziału Organizacyjnego, a w maju tego roku po aresztowaniu Aleksandra Arendta przejął po nim funkcję komendanta naczelnego TOW „Gryf Pomorski”. W ten sposób połączył w swoich rękach pion cywilny i wojskowy organizacji. W końcowym okresie okupacji niemieckiej nakazał przeciwdziałanie grabieży i wywózki majątku z Pomorza. 11 stycznia 1945 r. wydał rozkaz specjalny o rozpoczęciu akcji sabotażowo-dywersyjnej na tyłach wycofujących się wojsk niemieckich. W sytuacji poważnych spustoszeń wśród członków organizacji spowodowanych aresztowaniami oraz wobec perspektywy zajęcia Pomorza przez Armię Czerwoną i możliwości prowokacji uznał przejście do drugiej konspiracji za niemożliwe i ogłosił 21 marca 1945 r. rozwiązanie organizacji. Jej członkowie mieli ujawnić się i przekazać posiadaną broń nowej władzy.

  Wolne Miasto Gdańsk (niem. Freie Stadt Danzig) – istniejące w okresie międzywojennym autonomiczne miasto-państwo, pod ochroną Ligi Narodów. Jego utworzenie było wynikiem przegranej Cesarstwa Niemieckiego w I wojnie światowej. Powstanie Wolnego Miasta Gdańska było kompromisem, który nie zadowolił Polaków, ani Niemców.Rąb (kaszb. Rãb) – wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Przodkowo.

  W dniach 12–13 stycznia 1946 r. wziął udział w pierwszym po wojnie kongresie działaczy kaszubskich w Wejherowie, otwierając go uroczystym przemówieniem.

  Pod koniec lutego 1946 r. został aresztowany przez UB pod fałszywym zarzutem współpracy z Niemcami i szpiegostwa i poddany 2-miesięcznemu brutalnemu śledztwu. Zmarł 27 września 1946 r. z powodu uszkodzenia nerki podczas przesłuchań. Pochowano go w Wejherowie, przechowywane przez niego archiwum organizacji prawdopodobnie przejęło UB.

  Tajna Organizacja Wojskowa "Gryf Pomorski" (TOW "Gryf Pomorski") – polska wojskowo-cywilna organizacja konspiracyjna o charakterze katolickim, działająca na Pomorzu i w części Prus Wschodnich w okresie od poł. 1941 r. do końca marca 1945 r.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Tablica upamiętniająca Augustyna Westphala znajduje się na budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Józef Dambek (ur. 7 lipca 1903 r. w Zdrojach koło Świecia, zm. 4/5 marca 1944 r. pod Sikorzynem) – polski działacz społeczny i pedagog, podczas okupacji niemieckiej przywódca Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Kaszubski", zastępca prezesa Rady Naczelnej, a od 1943 r. – przywódca Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski", ps. "Lech", "Kil", "Jur", "Adam Falski"
  22 października jest 295. (w latach przestępnych 296.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 70 dni.
  Armia Czerwona, ros. Красная Армия, pełna nazwa Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (Рабоче-Крестьянская Красная Армия, RKKA), od 23 lutego 1946 roku Armia Radziecka (ros. Советская армия, stosowane również tłumaczenie Armia Sowiecka) – wojska lądowe Sił Zbrojnych ZSRR, istniejące do grudnia 1991 (przemianowane m.in. na Wojska Lądowe Republiki Białoruś, Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej oraz wojska lądowe każdej z pozostałych dawnych republik ZSRR).
  Miecz i Pług, MiP (właściwie: Ruch "Miecz i Pług") – konspiracyjna organizacja polityczno-wojskowa, utworzona w 1939 w Warszawie przez działaczy chrześcijańsko-narodowych, m.in. ks. Leona Poeplau (ps. Wolan) i A. Białobrzeskiego. Członkiem ścisłego kierownictwa był też Władysław Byszek, od przełomu lat 1939 i 1940 r., w MiP od początku jej działalności. W 1940 r., w związku z rozwojem, zmianie uległa nazwa na Zjednoczone Organizacje Ruchu „Miecz i Pług”. Utworzony został też jej pion wojskowy pod nazwą Armia Podziemna. Najsilniejsze ogniwa MiP działały w Warszawie i okolicy, na Podlasiu, Pomorzu, i w krakowskiem. Łącznie w organizacji było kilka tys. osób.
  13 sierpnia jest 225. (w latach przestępnych 226.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 140 dni.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.