• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Augustalis  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Normanowie (st. nord. Norrmaen, ludzie północy) – określenie stosowane w zachodniej Europie dla określenia mieszkańców Skandynawii w okresie ich ekspansji handlowej i terytorialnej w VIII-XII wieku. Od IX wieku Normanowie na podbijanych terenach tworzyli nowe organizacje państwowe, np. Normandię czy Islandię.Sycylia (wł., łac. Sicilia, w starożytności Trinacria) – największa wyspa na Morzu Śródziemnym (25 710 km²), leżąca na południowy zachód od Półwyspu Apenińskiego, od którego oddziela ją wąska Cieśnina Mesyńska. Zamieszkuje ją około 5 milionów mieszkańców.
  Augustał bity w Mesynie

  Augustalis (augustał) – złota moneta średniowieczna wprowadzona do obiegu przez cesarza Fryderyka II na wzór wartościowych monet bliskowschodnich.

  Geneza[ | edytuj kod]

  Wzorzec dla nowego nominału miały stanowić wysokojakościowe (kształtne, płaskie i czytelne) złote monety arabskie, z jakimi cesarz zetknął się będąc w Palestynie podczas wyprawy krzyżowej w latach 1228/1229. Władca prawdopodobnie miał osobiście wpływ na wygląd i treść stempli przygotowanych na podstawie zaleceń wydanych w 1231 roku. Rzymski tytuł cesarski Augustus dał podstawę nazwie tej nowej monety określanej potocznie (lecz zapewne z woli cesarza) mianem augustalis. Miała ona nawiązywać do aureusa władców rzymskich, za których pełnoprawnego spadkobiercę uważał się wówczas cesarz niemiecki.

  Awers i rewers (łac.) to dwie strony jakiegoś zdobionego przedmiotu płaskiego, pokrytego jedno- lub dwustronnie malowidłem, grafiką lub drukiem, zawierającego płaskorzeźbę, wizerunek wykonany metodą rycia, kucia lub zdobionego w jeszcze inny sposób. Oba pojęcia funkcjonują wyłącznie razem, gdy w danym przedmiocie występuje swobodny dostęp do obu jego powierzchni, przy czym jedna z nich jest wyłączną lub główną stroną zawierającą przedstawiane treści.Imperiał to złota moneta rosyjska wprowadzona przez Elżbietę Romanow w 1755 r. Bita do 1897 r. Do 1896 r. równa 10 rublom, w 1897 równa 15 rublom.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Święte Cesarstwo Rzymskie (łac. Sacrum Romanum Imperium lub Sacrum Imperium Romanum (S.I.R.) od 1254, niem. Heiliges Römisches Reich, potocznie (od 1441) łac. Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae, niem. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) – nazwa państwa stanowiącego kontynuację cesarstwa zachodniorzymskiego, odwołująca się zarówno do idei jak i kształtu politycznego średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy. Składało się formalnie z rdzenia którym było Królestwo Niemieckie oraz z równoprawnych mu formalnie Królestwa Włoch (de facto do 1648) i Królestwa Burgundii (od 1032, de facto do 1378).
  Republika Florencka (wł. Repubblica di Firenze, Repubblica fiorentina) – historyczne miasto-państwo we Włoszech, istniejące w latach 1115–1537 na terenie obecnej prowincji Toskania. Stolicą państwa była Florencja.
  Karat – jednostka masy używana w jubilerstwie do określania wielkości kamieni i pereł, a także czystości złota (zawartości złota w stopie).
  Aureus, nummus aureus (złoty pieniądz), denarius aureus – złota moneta rzymska bita od I w. p.n.e. do początków IV w.
  Mesyna (wł. Messina) – miasto i gmina we Włoszech, położone w północno-wschodniej części Sycylii, nad Cieśniną Mesyńską. Trzecie pod względem ludności miasto Sycylii - zamieszkuje je 247,5 tys. osób (2005). Mesyna jest ośrodkiem administracyjnym prowincji Mesyna.
  Nominał - nadawana przez emitenta wartość środka pieniężnego; ułamek lub wielokrotność przyjętej jako obowiązująca jednostki pieniężnej.
  Republika Genui (po włosku: Repubblica di Genova) – dawne niepodległe państwo leżące w Ligurii, na wybrzeżu północno-zachodnich Włoch. Istniała od XI wieku do 1797 roku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.