• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • August von Berlepsch

  Przeczytaj także...
  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Pszczelarz, bartnik – osoba zajmująca się pracą w pasiece lub barci, przy pszczołach. Jest to zawód sklasyfikowany w Polsce rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2004 r. Nr 265, poz. 2644).
  Jan Dzierżoń (niem. pisownia Johann Dzierzon), ur. 16 stycznia 1811 w Łowkowicach, zm. 26 października 1906 tamże) – polski pszczelarz, ksiądz i uczony. Nazywany jest "ojcem współczesnego pszczelarstwa".
  August von Berlepsch

  August von Berlepsch (ur. 28 czerwca 1815 w Seebach, zm. 1877) – niemiecki pszczelarz.

  Miał tytuł barona. Ukończył fakultety prawa, filozofii i teologii na uniwersytecie w Monachium. Prowadził doświadczenia z różnymi systemami uli, zapoznał się z pszczelarstwem innych krajów i anonimowo odwiedził Jana Dzierżona. W 1852 skonstruował pierwszy w Europie ul ramowy.

  Pszczelarstwo – rzemiosło (pierwotnie rolnicze) zajmujące się hodowlą pszczół, wywodzące się od bartnictwa. Odmiennym pojęciem jest pszczelnictwo, czyli nauka o pszczelarstwie.Partenogeneza (z greckiego παρθενος, "dziewica" oraz γενεσις "narodziny"), dzieworództwo – odmiana rozmnażania traktowana najczęściej jako bezpłciowa (pomimo udziału gamety) z powodu braku zapłodnienia, polegająca na rozwoju osobników potomnych z komórki jajowej bez udziału plemnika. Jest rodzajem apomiksji.

  Kiedy w 1845 Jan Dzierżon ogłosił teorię partenogenezy, Berlepsch, podobnie jak wielu innych pszczelarzy, odniósł się do niej sceptycznie i długo z nim polemizował. Przekonawszy się o słuszności tej teorii, od 1853 stał się jej gorącym zwolennikiem. Swymi artykułami o Janie Dzierżonie, ogłaszanymi w "Bienenzeitung", przyczynił się do upowszechnienia teorii i metod dzierżoniowskich.

  von Berlepsch – niemiecka rodzina szlachecka wywodząca się z Hesji. Od 1369 r. należy do niej tytuł Dziedzicznych Podskarbich Hesji.Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.

  W 1858 przekazał swoje prawa do majątku bratu i odtąd zajął się wyłącznie pszczelarstwem. Swoje liczne doświadczenia i obserwacje opublikował w książce pt. "Die Biene und ihre Zucht mit beweglichen Waben in Gegenden ohne Spätsommertracht", Quedlinburg 1869. Zyskała ona ogromną popularność. Miała kilka wydań i została przetłumaczona na wiele języków.

  Filozofia (gr. φιλοσοφία – umiłowanie mądrości) – rozważania na temat podstawowych problemów takich jak np. istnienie, umysł, poznanie, wartości, język.

  Zobacz też[]

 • Rodzina Berlepsch
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.