• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • August Thalheimer

  Przeczytaj także...
  Międzynarodówka Komunistyczna (zwana także III Międzynarodówką), w skrócie Komintern (od ros. Коммунистический интернационал, Kommunisticzeskij internacionał) – międzynarodowa organizacja, która powstała z inicjatywy Lenina w Moskwie, w dniach 2–6 marca 1919. Została ona założona przez 19 partii komunistycznych, a wśród nich także Komunistyczną Partię Polski.Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna środków produkcji, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.
  Obersulm – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w rejencji Stuttgart, w regionie Heilbronn-Franken, w powiecie Heilbronn, siedziba wspólnoty administracyjnej Obersulm. Leży nad rzeką Sulm, ok. 15 km na wschód od Heilbronn, przy drodze krajowej B39

  August Thalheimer (ur. 18 marca 1884 w Obersulm, ówcześnie Affaltrach, zm. 19 września 1948 w Hawanie) – niemiecki polityk komunistyczny, teoretyk marksizmu.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Urodził się w żydowskiej rodzinie kupieckiej. Ukończył studia etnologiczne i lingwistyczne; w 1907 obronił na uniwersytecie w Strasburgu pracę doktorską dotyczącą języków mikronezyjskich. Następnie udał się do Berlina, gdzie studiował ekonomię i nauki polityczne. W czasie studiów wstąpił do Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, z której ideami zetknął się w rodzinnym domu. Pracował kolejno w wydawanych przez nią czasopismach Leipziger Volkszeitung, Göppinger Freien Volkszeitung (1911-1912) i Braunschweiger Volksfreund (1914-1916). W dwóch ostatnich tytułach pełnił funkcję redaktora naczelnego. Od początku związany z lewym skrzydłem partii, dołączył do Związku Spartakusa w proteście przeciw poparciu przez SPD udzielenia przez Reichstag rządowi Cesarstwa Niemieckiego kredytów wojennych u progu I wojny światowej w sierpniu 1914 r. Pozostawał pod wpływem Róży Luksemburg i Karola Liebknechta, współtworzył Komunistyczną Partię Niemiec. W listopadzie 1918 razem z Fritzem Rückiem przewodził komórce Związku Spartakusa w Stuttgarcie, następnie przeniósł się do Berlina, by dołączyć do redakcji komunistycznego dziennika (niem.) Die Rote Fahne (pol.Czerwony sztandar). Wybrany do komitetu centralnego KPD, pozostawał w nim do 1924. W latach 1923-1924, razem z Heinrichem Brandlerem, był głównym przywódcą partii. Przeciwstawił się organizacji powstania zbrojnego jesienią 1923, przez co stracił poparcie lewicowego skrzydła partii z Arkadijem Masłowem i Ruth Fischer na czele. Oskarżony o stracenie szansy na dojście przez KPD do władzy, był zmuszony do wyjazdu z Niemiec.

  Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.Etnologia – jedna z dyscyplin, obok etnografii, antropologii kulturowej i antropologii społecznej, wchodzących w zakres antropologii - nauki o człowieku i jego kulturze. Powyższe terminy często traktowane są jako synonimy tej samej dziedziny badań. Etnologia jest terminem używanym przez przedstawicieli europejskiej i kontynentalnej nauki o człowieku i odpowiada niemieckiemu terminowi Völkerkunde (badania ludów pierwotnych). Etnologia klasyfikuje ludy na podstawie cech środowiskowych i kulturowych oraz opisuje poszczególne kultury.

  Thalheimer udał się do Moskwy, gdzie podjął pracę naukową w Instytucie Marksa i Engelsa, wykładając filozofię i prowadząc w tym zakresie kursy na Uniwersytecie im. Sun Jat-sena. W 1928, wbrew poleceniu kierownictwa Kominternu, wrócił do Niemiec. Protestował przeciw zainspirowanej przez Międzynarodówkę Komunistyczną wymianie liderów KPD, uznając jednak ZSRR za właściwie się rozwijające państwo socjalistyczne i krytykując działającą w nim Lewicową Opozycję. Razem z Brandlerem tworzył Partię Komunistyczną - Opozycję (KPO). W obliczu rosnących wpływów nazistów bezskutecznie apelował o jedność wszystkich organizacji lewicowych. Po dojściu NSDAP do władzy w Niemczech (30 stycznia 1933) wyjechał do Francji, zaś po kapitulacji Francji w czerwcu 1940 zdołał uciec na Kubę, gdzie przebywał do swojej śmierci.

  Karl Liebknecht (ur. 13 sierpnia 1871 w Lipsku, zm. 15 stycznia 1919 w Berlinie) – niemiecki polityk marksistowski i adwokat. Brat Theodora Liebknechta, syn Wilhelma Liebknechta.Cesarstwo Niemieckie, (niem.) Deutsches Kaiserreich lub Rzesza Niemiecka (niem.) Deutsches Reich – oficjalne określenie niemieckiego państwa narodowego założonego w 1871 roku przez polityka Ottona von Bismarcka. Po upadku określane także jako Druga Rzesza (Zweites Reich).

  Pozostawił liczne teksty teoretyczne z zakresu marksizmu, jak również analizy przyczyn sukcesu politycznego niemieckich nazistów. Rozwijał marksistowską teorię bonapartyzmu, zawartą w pracy Karola Marksa 18 brumaire'a Ludwika Bonaparte. W ostatnich latach życia analizował również skutki II wojny światowej dla międzynarodowego ruchu robotniczego, ze szczególnym wskazaniem na sytuację w Europie Wschodniej.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • August Thalheimer – Zur Erinnerung an einen revolutionären Kommunisten
 • Róża Luksemburg, właśc. Rozalia Luxenburg (ur. 5 marca 1871 w Zamościu, zm. 15 stycznia 1919 w Berlinie) – działaczka i ideolog polskiego i niemieckiego ruchu robotniczego.Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (niem. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) – niemiecka partia polityczna, zwana potocznie nazistowską, sprawująca totalitarną władzę w III Rzeszy w latach 1933–1945 z Adolfem Hitlerem jako kanclerzem Rzeszy (od 30 stycznia 1933), a od sierpnia 1934 Führerem i kanclerzem Rzeszy. Podczas norymberskich procesów korpusu kierownictwa politycznego została uznana za organizację zbrodniczą odpowiedzialną za szereg zbrodni przeciwko ludzkości.
  Warto wiedzieć że... beta

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Republika Kuby (nazwa oficjalna República de Cuba) – państwo w Ameryce Środkowej położone na Morzu Karaibskim w archipelagu Wielkich Antyli. Państwo to składa się z wyspy o nazwie Kuba oraz szeregu otaczających ją mniejszych wysepek, z których największą jest Isla de la Juventud. Stolicą Kuby jest Hawana, a największe miasta to: Santiago de Cuba, Camagüey, Holguin, Guantánamo, Santa Clara.
  Heinrich Brandler (ur. 3 lipca 1881 w Wandsdorf - zm. 26 września 1967 w Hamburgu) – niemiecki działacz komunistyczny, przewodniczący Komunistycznej Partii Niemiec w latach 1921-1924, następnie krytyk stalinizmu i opozycjonista.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Lewicowa Opozycja, czasem określana jako Lewa Opozycja (ros. Левая оппозиция) - frakcja WKP (b) działająca mniej więcej w latach 1923-1927, pod nieformalnym przywództwem Lwa Trockiego. Grupa ta brała udział w wewnątrzpartyjnej walce o władzę i dalszy kierunek przemian w ZSRR. Jej członkowie występowali pod hasłami "walki z biurokratyzacją kraju" i opowiadali się przeciwko uznaniu za obowiązującą koncepcji "socjalizmu w jednym kraju", czemu przeciwstawiali koncepcję rewolucji permanentnej i dążenie do budowy socjalizmu w skali globalnej.
  Hawana (hiszp. San Cristóbal de La Habana lub skrócone La Habana) − miasto nad Zatoką Meksykańską, stolica Kuby i największe miasto oraz port na wyspie i w całych Karaibach. Główny ośrodek przemysłowy kraju. Przemysł tytoniowy, petrochemiczny, włókienniczy, elektromaszynowy. Węzeł komunikacji lądowej, morskiej i lotniczej (międzynarodowe lotnisko im. José Martí). Uniwersytet od 1728 roku.
  I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.715 sek.