• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • August Kork

  Przeczytaj także...
  Ijeronim Pietrowicz Uborewicz, ros. Иероним Петрович Уборевич, lit. Jeronimas Uborevičius (ur. 14 stycznia 1896 w miejscowości Antandrija na Litwie, zm. 11 czerwca 1937 w Moskwie) – radziecki dowódca wojskowy pochodzenia litewskiego, komandarm I rangi Armii Czerwonej.Armia Czerwona, ros. Красная Армия, pełna nazwa Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (Рабоче-Крестьянская Красная Армия, RKKA), od 23 lutego 1946 roku Armia Radziecka (ros. Советская армия, stosowane również tłumaczenie Armia Sowiecka) – wojska lądowe Sił Zbrojnych ZSRR, istniejące do grudnia 1991 (przemianowane m.in. na Wojska Lądowe Republiki Białoruś, Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej oraz wojska lądowe każdej z pozostałych dawnych republik ZSRR).
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.

  August Iwanowicz Kork ros. Август Иванович Корк (ur. 3 sierpnia 1887 w Aardla, zm. 11 listopada 1937) – podpułkownik armii Imperium Rosyjskiego, komandarm 2 rangi.

  Ukończył Czugujewską Oficerską Szkołę Piechoty w 1908 roku i Mikołajewską Akademię Sztabu Generalnego w 1914 roku. W czasie I wojny światowej na stanowiskach sztabowych, podpułkownik.

  Wojna estońsko-bolszewicka (wojna o niepodległość Estonii est. Vabadussõda) – stoczona w latach 1918-1920 pomiędzy Estonią i Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką.Petersburg (forma zalecana), Sankt Petersburg (egzonim wariantowy) (ros. Санкт-Петербург, Sankt-Pietierburg, potocznie Петербург, Pietierburg; dawniej Piotrogród, ros. Петроград, Leningrad, ros. Ленинград) – miasto w Rosji, położone w delcie Newy nad Zatoką Fińską na terytorium zawierającym m.in. ponad 40 wysp. W latach 1712–1918 stolica Imperium Rosyjskiego. Powierzchnia 1439 km², liczba ludności 4 600 276.

  Służba w Armii Czerwonej[edytuj kod]

  W czerwcu 1918 roku dobrowolnie wstąpił do Armii Czerwonej, służył w Północnym Sztabie Głównym, potem w sztabie 9 Armii, od grudnia 1918 roku konsultant przy Narodowym Komisariacie Wojennym Estońskiej Komuny Robotniczej (est. Eesti Töörahva Kommuun (Eesti Töörahwa Kommuuna), ros. Эстляндская Трудовая Коммуна, ЭТК), a od lutego 1919 roku szef sztabu bolszewickiej Armii Estońskiej, potem pomocnik dowódcy 7 Armii. Od czerwca 1919 do października 1920 dowódca 15 Armii w obronie Piotrogradu i w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Później dowódca 6 Armii we Froncie Południowym w walkach z gen. P. Wranglem.

  Jona Emanuiłowicz Jakir, ros. Иона Эммануилович Якир (ur. 3 sierpnia/15 sierpnia 1896 w Kiszyniowie, zm. 11 czerwca 1937 w Moskwie) − komandarm I rangi Armii Czerwonej.Witowt Kazimirowicz Putna (ros. Витовт Казимирович Путна; lit. Vytautas Putna; ur. 12 kwietnia 1893 w Mackėnai w obecnym rejonie malackim, zm. 11 czerwca 1937 w Moskwie) – komkor Armii Czerwonej.

  W latach 1921-1935 pomocnik naczelnego dowódcy wojsk Ukrainy i Krymu, dowódca wojsk Frontu Turkiestańskiego (1922), następnie Armii Kaukaskiej, Frontu Białoruskiego, Frontu Leningradzkiego i Moskiewskiego Okręgu Wojskowego, attaché wojskowy w Niemczech.

  W latach 1935-1937 komendant Akademii Wojskowej im. Michaiła Frunzego. W 1937 roku poparł stalinowskie czystki w Akademii, co nie uchroniło go od oskarżenia o zdradę, wyrokiem śmierci i rozstrzelaniem. Wraz z nim 11 czerwca 1937 zostało skazanych siedmiu innych generałów: Michaił Tuchaczewski, Jona Jakir, Robert Ejdeman, Witowt Putna, Witalij Primakow, Boris Feldman, Ijeronim Uborewicz.

  Piotr Nikołajewicz Wrangel (Пётр Николаевич Врангель); ur. 15 sierpnia/27 sierpnia 1878 w Mukulach koło Jeziorosów na dzisiejszej Litwie, zm. 25 kwietnia 1928 w Brukseli) – baron, generał porucznik armii Imperium Rosyjskiego, uczestnik wojny z Japonią, I wojny światowej i wojny domowej w Rosji. Pochodził z rodziny Niemców bałtyckich.Wielka Encyklopedia Radziecka (ros. Большая советская энциклопедия) – jedna z największych encyklopedii światowych w języku rosyjskim, wydawana w ZSRR w trzech edycjach (1926–1947, 1950–1958, 1969–1978). Obecnie w internecie istnieją edycje online wszystkich trzech wydań.

  Wysokie wymagania łączył z uprzejmością i taktem. Cieszył się ogromnym autorytetem w armii. Zaprzyjaźniony z marszałkiem M. Tuchaczewskim.

  Odznaczenia: Order Czerwonego Sztandaru trzykrotnie.

  Przypisy

  1. Wyrok śmierci na ośmiu generałów sowieckich. „Gazeta Lwowska”, s. 1, Nr 130 z 13 czerwca 1937. 

  Bibliografia[edytuj kod]

 • Bolszaja Sowietskaja Encykłopedija t. 13, Moskwa 1973.
 • J. Odziemkowski Leksykon wojny polsko-rosyjskiej 1919 - 1920, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2004
 • Zobacz[edytuj kod]

 • Wojna estońsko-bolszewicka
 • Czystki stalinowskie w Armii Czerwonej
 • Akademia Wojskowa im. Michaiła Frunzego (ros. Военная академия имени М. В. Фрунзе) – wyższa szkoła wojskowa działająca w Moskwie w latach 1918-1998.Mikołajewska Akademia Sztabu Generalnego (1832 - 1918, nieoficjalnie do 1922) - jedna z renomowanych uczelni wojskowych dla starszych oficerów Armii Imperium Rosyjskiego, założona w Sankt Petersburgu przez Mikołaja I, kształcąca oficerów dyplomowanych. Do jej tradycji nawiązuje powstała w 1936 Wojskowa Akademia Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Podpułkownik (ppłk) – wysoki stopień oficerski. W Wojsku Polskim bezpośrednio poprzedzający pułkownika, a powyżej stopnia majora. Jest zaliczany w skład korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – w skład korpusu oficerów sztabowych.
  Moskiewski Okręg Wojskowy ros. Московский военный округ (МВО) – ogólnowojskowy, operacyjno-terytorialny związek Sił Zbrojnych ZSRR.
  Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.
  Boris Mironowicz Feldman ros. Борис Миронович Фельдман (ur. 1880 w Pińsku, zm. 12 czerwca 1937 w Moskwie) – sowiecki komkor z 1935.
  Witalij Markowicz Primakow (ros. Виталий Маркович Примаков; (ur. 30 grudnia 1897 Semeniwka w Guberni czernihowskiej, zm. 11 czerwca 1937 w Moskwie) – sowiecki komkor z 1935.
  Czystki stalinowskie w Armii Czerwonej – więzienie i zabijanie oficerów wojska ZSRR, dowódców i komisarzy oraz innych ważnych ludzi pochodzących z Armii Czerwonej. Niszczenie ludzi mogących w jakikolwiek sposób zagrozić ówczesnej władzy radzieckiej.
  Wielki terror (wielka czystka) – okres w historii ZSRR szczególnego nasilenia terroru policyjnego NKWD w latach 30. XX wieku. W efekcie zaplanowanych i zorganizowanych represji zamordowano miliony niewinnych ludzi, a także prawie wszystkich działaczy partii leninowskiej, wysokich oficerów Armii Czerwonej oraz NKWD. Za jego początek uważane jest zabójstwo Siergieja Kirowa w grudniu 1934, a koniec najczęściej datowany na 1939.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.