• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Atrezja nozdrzy tylnych

  Przeczytaj także...
  Mendelian Inheritance in Man (MIM), wersja elektroniczna Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM)– baza danych o wszystkich opisanych chorobach uwarunkowanych genetycznie występujących u człowieka. Projekt ma na celu gromadzenie informacji o fenotypach chorobowych i gdy to możliwe, genach których mutacje są wiązane z wystąpieniem określonych schorzeń.Przepuklina oponowa (łac. meningocele, ang. meningocele) zwana również, z uwagi na możliwą zawartość worka przepuklinowego, przepukliną oponowo-rdzeniową (łac. myelomeningocele) – wada dysraficzna powstająca około 4 tygodnia życia płodowego z powodu niezamknięcia się części grzbietowej cewy nerwowej, w wyniku czego dochodzi w późniejszych okresach życia do powstania ubytku w miejscu niezrośniętych kręgów lub kości pokrywy czaszki, które może stać się punktem wyjścia przepukliny.
  Nozdrza tylne (łac. choanae) – tylna część jamy nosowej łącząca ją z częścią nosową gardła. Są to parzyste otwory kształtu czworobocznego, oddzielone przez tylną część przegrody nosa. Nazwa łacińska choanae, jest zlatynizowaną formą greckiego "choanē", co oznacza lejek. Powietrze z jamy nosowej trafia właśnie przez nozdrza tylne do gardła a dalej do krtani i dolnych dróg oddechowych. Nozdrza tylne są dostępne w badaniu klinicznym. W rynoskopii tylnej lusterko wkładane przez laryngologa przez jamę ustną uwidacznia tylną część jamy nosowej i nozdrza tylne. Niekiedy mogą być niewykształcone (atrezja nozdrzy tylnych).

  Atrezja nozdrzy tylnych (łac. atresia choanae, ang. choanal atresia) – wada rozwojowa polegająca na wrodzonej niedrożności nozdrzy tylnych. Atrezja może być jedno- (60%) albo obustronna (40%); wada jest częstsza u płci żeńskiej. Na ogół zarośnięcie jest częściowo kostne, w 5-10% przypadków wyłącznie łącznotkankowe. Może towarzyszyć innym zaburzeniom: rozszczepowi podniebienia, zarośnięciu lub zwężeniu jam nosa, wrodzonej torbieli zastoinowej woreczka łzowego (mucocele), przepuklinie oponowo-mózgowej i guzom pochodzenia zarodkowego.

  Mendelian Inheritance in Man (MIM), wersja elektroniczna Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM)– baza danych o wszystkich opisanych chorobach uwarunkowanych genetycznie występujących u człowieka. Projekt ma na celu gromadzenie informacji o fenotypach chorobowych i gdy to możliwe, genach których mutacje są wiązane z wystąpieniem określonych schorzeń.Dyzostoza żuchwowo-twarzowa, zespół Treachera Collinsa, w skrócie TCS od ang. nazwy Treacher Collins Syndrome (spotykana jest także nazwa zespół Franceschettiego, Zwahlena i Kleina) – zespół wad wrodzonych o podłożu genetycznym, opisany po raz pierwszy w 1900 przez brytyjskiego chirurga i okulistę Edwarda Treachera Collinsa.

  W około 9% przypadków wada występuje rodzinnie. Atrezja nozdrzy tylnych występuje szczególnie często jako składowa asocjacji CHARGE (OMIM#214800) i zespołu Treacher Collinsa (OMIM#154500).

  Leczenie wady jest chirurgiczne.

  Przypisy

  1. Vademecum pediatrii ISBN 83-200-1502-2
  2. Anne M. Stumpf, Victor A. McKusick: Choanal atresia, posterior; PCA. Online Mendelian Inheritance in Man, 2005. [dostęp 30 sierpnia 2007].
  3. Harris, J, Robert, E, Kallen, B. Epidemiology of choanal atresia with special reference to the CHARGE association. „Pediatrics”. 99, s. 363-367, 1997. PMID 9041289. 

  Bibliografia[]

 • Bogdan Pruszyński (red.): Radiologia. Diagnostyka obrazowa. Rtg, TK, MR i radioizotopy. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003, s. 131. ISBN 83-200-2780-2.
 • Linki zewnętrzne[]

 • CHOANAL ATRESIA, POSTERIOR; PCA w bazie Online Mendelian Inheritance in Man (ang.)
 • Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Rozszczep wargi i podniebienia są to wady rozwojowe powstające we wczesnym okresie embriogenezy związane z nieprawidłowym rozwojem twarzoczaszki. Rozszczepem nazywamy szczelinę lub przerwę powstałą na skutek niepołączenia się struktur formujących wargę (rozszczep wargi tzw. zajęcza warga (łac. cheiloschisis, ang. cleft lip) lub podniebienie (rozszczep podniebienia tzw. wilcza paszcza (łac. schisis palati, ang. cleft palate). Wady te mogą współistnieć lub występować niezależnie. Mogą także towarzyszyć innym zaburzeniom rozwojowym, czy genetycznym. Nieprawidłowości te, występujące średnio z częstością 1 na 400 żywo urodzonych w Polsce, należą do najczęstszych wad rozwojowych u ludzi, stanowiąc przeszło 15% wszystkich wrodzonych deformacji. Wady te mogą manifestować się nie w pełni np. niecałkowitym rozszczepem wargi lub dotykać innych struktur np. wyrostka zębodołowego kości szczękowej, czy też języczka.Chirurgia (z grec. cheir − ręka, ergon – czyn, działanie, cheirurgia – ręcznie wykonywana praca) – dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym. Jest nauką nadrzędną i zawiera wiele podspecjalności. Sama nazwa chirurgia identyfikowana jest z dziedziną o nazwie chirurgia ogólna. Jest to kliniczna dziedzina medycyny. Oprócz chirurgii zabiegowej istnieje jednak szeroki zakres chirurgii zachowawczej. Praca chirurga jest ciągłym wybieraniem mniejszego ryzyka. Niekiedy okazuje się, że mniejszym ryzykiem jest zaniechanie operacji, np. leczenie operacyjne małej przepukliny u pacjenta z ciężką niewydolnością oddechową stanowi większe ryzyko niż zaniechanie operacji.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Atrezja (łac. atresia, z gr. ατρετος = bez otworu) – inaczej zarośnięcie, termin medyczny oznaczający wrodzony brak światła narządu rurowatego (np. odbytu, przełyku, pochwy) lub wtórny brak światła, który może być spowodowany przebytym procesem zapalnym.
  Asocjacja CHARGE (zespół CHARGE, zespół Halla-Hittnera, ang. CHARGE association, CHARGE syndrome) – skojarzenie wad wrodzonych. CHARGE jest akronimem pochodzącym od angielskich nazw możliwych wad w tej asocjacji i oznacza:
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.