• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aszur-uballit I

  Przeczytaj także...
  Nazi-Bugasz (kas. Nazi-Bugaš, tłum. "bóg Bugasz chroni go") – uzurpator na tronie babilońskim, który w 1333 r. p.n.e. przejął władzę w wyniku rewolty, w której zginął Kara-hardasz, król z dynastii kasyckiej. Nazi-Bugasz utracił władzę jeszcze w tym samym roku, na skutek interwencji króla asyryjskiego Aszur-uballita I, dziadka Kara-hardasza, który pokonał uzurpatora i wprowadził na tron babiloński Kurigalzu II.Egipt (arab. مصر Miṣr; dialekt egipski: Máṣr (/masˤɾ/); łac. Aegyptus, gr. Αίγυπτος Aígyptos), nazwa oficjalna Arabska Republika Egiptu (arab. جمهوريّة مصر العربيّة Dżumhurijjat Misr Al-Arabijja) – państwo położone w północno-wschodniej Afryce z półwyspem Synaj w zachodniej Azji. Egipt graniczy z Izraelem i Strefą Gazy na północnym wschodzie, Sudanem na południu i Libią na zachodzie. Od północy rozpościera się Morze Śródziemne, a na wschodzie Morze Czerwone.
  Niniwa (akad. Ninua) – starożytne miasto w północnej Mezopotamii, leżące nad wschodnim, lewym brzegiem Tygrysu; jedna ze stolic Asyrii. Obecnie stanowisko archeologiczne Ninawa w Iraku, na północny wschód od Mosulu.
  Mapa Bliskiego Wschodu ok. 1400 r. p.n.e. – Asyria wasalem Mitanni; dopiero za panowania Aszur-uballita I (1363-1328 p.n.e.) staje się niezależnym królestwem.
  Mapa północnej Mezopotamii – państwo Aszur-uballita I ograniczało się do tzw. „trójkąta asyryjskiego”, tj. obszaru pomiędzy miastami Aszur (Assur), Niniwa (Ninive) i Arbela (Arbeles), zwanego też ojczyzną Asyryjczyków

  Aszur-uballit I (akad. Aššur-uballiṭ, tłum. „bóg Aszur do życia powołał”) – król Asyrii, syn i następca Eriba-Adada I; według Asyryjskiej listy królów panować miał przez 36 lat. Jego rządy datowane są na lata 1363–1328 p.n.e. Za jego panowania Asyria uwalnia się od zwierzchnictwa państwa Mitanni i rozciąga swoją kontrolę nad ziemiami na północ i wschód od miasta Aszur.

  Asyria (akad. māt Aššur) – starożytne państwo semickie w północnej Mezopotamii istniejące od drugiej połowy III tysiąclecia p.n.e. do pierwszej połowy I tysiąclecia p.n.e.Kasyci (Kaššu, Kaszszu, Kaszu) to jeden ze starożytnych ludów, który zamieszkiwał rejon gór Zagros, a w latach ok. 1600-1100 p.n.e. władał Mezopotamią. Jego pochodzenie nie jest do końca jasne. Niektórzy badacze wywodzą Kasytów z południowo-zachodniego Iranu, ale teza ta nie jest dostatecznie uzasadniona. Źródła babilońskie podają, że Kasyci byli federacją kilku nomadycznych plemion.

  Kontakty z | edytuj kod]

  Za panowania Aszur-uballita Asyria ponownie wkracza na arenę międzynarodową. Świadczyć o tym może zgoda faraona egipskiego na akredytowanie przy jego dworze ambasadora asyryjskiego i odkrycie w Tell el-Amarnie listów Aszur-uballita skierowanych do faraona.

  Asyryjska lista królów, zwana też Asyryjską kroniką królewską - dzieło piśmiennictwa asyryjskiego wymieniające imiona i długość panowania królów rządzących Asyrią poczynając od władców najwcześniejszych (początek II tys. p.n.e.), a kończąc na panowaniu Salmanasara V (726-722 p.n.e.). Najważniejsze istniejące źródło do odtworzenia niemal kompletnej listy władców asyryjskich.Burna-Buriasz II (kas. Burna-Buriaš, tłum. "sługa boga Buriasza" lub "sługa Pana kraju") – król Babilonii z dynastii kasyckiej, panujący w latach ok. 1359-1333 p.n.e.

  Kontakty z | edytuj kod]

  Poprzez małżeństwo swojej córki Muballitat-Szeruy z Kara-indaszem, synem króla kasyckiego Burna-Buriasza II, Aszur-uballit doprowadził do przymierza Babilonii i Asyrii, skierowanego przede wszystkim przeciw koczowniczemu plemieniu Sutu najeżdżającemu pogranicze obu państw. Sojusz ten nie trwał jednak długo. Po śmierci Burna-Buriasza II w Babilonie wybuchło antyasyryjskie powstanie, prawowity następca tronu i wnuk króla asyryjskiego Kara-hardasz został zamordowany, a jego miejsce zajął uzurpator Nazi-Bugasz. Aszur-uballit I zdołał go pokonać, zlikwidować stronnictwo przeciwne Asyrii i osadzić na tronie Kurigalzu II.

  Kara-hardasz – król Babilonii z dynastii kasyckiej. Jego ojcem był Kara-indasz, syn króla babilońskiego Burna-Buriasza II, a matką Muballitat-Szerua, córka króla asyryjskiego Aszur-uballita I. Panował bardzo krótko, bo niespełna rok (ok. 1333 r. p.n.e.). Zginął w czasie rewolty w Babilonii, która na tron babiloński wprowadziła uzurpatora o imieniu Nazi-Bugasz. Powstanie to spowodowało interwencję króla asyryjskiego Aszur-uballita I, dziadka Kara-hardasza, który obalił uzurpatora i wprowadził na tron babiloński Kurigalzu II, młodszego brata Kara-indasza.Mitanni – starożytne państwo założone przez Hurytów w północnej Mezopotamii i północnej Syrii w II tysiącleciu p.n.e. ze stolicą w Waszuganni (dotąd nie zidentyfikowana).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. A.K. Grayson, Königslisten..., s. 109.
  2. A.K. Grayson, Königslisten..., s. 127.
  3. H.W.F. Saggs, Wielkość i upadek Babilonii (1973), s. 80.
  4. Michael Roaf, Wielkie kultury świata: Mezopotamia (1998), s. 139.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • A.K. Grayson, Königslisten und Chroniken. B. Akkadisch, w: Reallexikon der Assyriologie, tom VI (Klagesang-Libanon), Walter de Gruyter, Berlin – New York 1980-83, s. 86-135.
 • Praca zbiorowa, Wielka Historia Świata (2005), s. 177.
 • Marc van de Mieroop, Historia starożytnego Bliskiego Wschodu ok. 3000-323 p.n.e. (2008), s. 140.
 • H.W.F. Saggs, Wielkość i upadek Babilonii (1973), s. 80-81.
 • Michael Roaf, Wielkie kultury świata: Mezopotamia (1998), s. 139.
 • Amarna (staroegipskie Achetaton) – miejscowość nad środkowym biegiem Nilu, na jego wschodnim brzegu, około 320 km na południe od Kairu. Jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Egipcie. Około 1358-1340 p.n.e. faraon - reformator religijny Amenhotep IV (Echnaton) — zbudował tu, na dziewiczej ziemi, stolicę swego państwa, a zarazem główny ośrodek nowej religii. Po śmierci Echnatona miasto opuszczono.Arbela (asyryjskie Arbail, zapisywane Arba/Erba-ìl, współczesny Irbil) - starożytne miasto w północnej Mezopotamii, położone na równinie rozciągającej się na wschód od rzeki Tygrys, pomiędzy rzekami Duży Zab i Mały Zab. Historia zasiedlenia tego miasta obejmuje okres od (co najmniej) ostatnich wieków wczesnej epoki brązu, aż do okresu rzymskiego. W miejscu gdzie istniało to miasto nie prowadzone były nigdy większe prace wykopaliskowe, gdyż cały ten teren zajmuje zabudowa współczesnego irackiego miasta Irbil.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Eriba-Adad I (akad. Erība-Adad, tłum. "Bóg Adad dał mi zastępcę") – władca Asyrii, syn Aszur-bel-niszeszu, zastąpił na tronie swego brata stryjecznego Aszur-nadin-ahhe II; według Asyryjskiej listy królów panować miał przez 27 lat. Jego rządy datowane są na lata 1390-1364 p.n.e.
  Język akadyjski, dawniej też: chaldejski (akad. lišānum akkadītum, Kod ISO 639: akk) – język z grupy semickiej, używany w Mezopotamii od połowy III tysiąclecia p.n.e. do początków I tysiąclecia n.e. Nazwa języka pochodzi od miasta Akad w środkowej Mezopotamii, stolicy imperium akadyjskiego, założonego około 2350 roku p.n.e. przez Sargona.
  Kurigalzu II – król Babilonii z dynastii kasyckiej, syn Burna-Buriasza II i ojciec Nazi-Maruttasza; panował w latach 1332-1308 p.n.e. Według Kroniki synchronistycznej zasiadł on na tronie babilońskim dzięki pomocy króla asyryjskiego Aszur-uballita I, który usunął jego poprzednika, uzurpatora o imieniu Nazi-Bugasz:
  Mezopotamia (gr.: Μεσοποταμία Mesopotamia – Międzyrzecze, nazwa przejęta z języka perskiego Miyanrudan i aramejskiego Beth-Nahrain) to starożytna kraina na Bliskim Wschodzie leżąca w dorzeczu rzek: Tygrysu i Eufratu. Na obszarze tym w starożytności rozwijał się szereg kultur, państw i imperiów, których twórcami były różne ludy (Sumerowie, Akadyjczycy, Asyryjczycy, Amoryci, Huryci, Kasyci, Chaldejczycy), kontynuujące jednak wspólne dziedzictwo kulturowe. Powszechnie uważa się, że właśnie na terenach Mezopotamii narodziła się pierwsza cywilizacja.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.