• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Astrowate  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Dimorfoteka (Dimorphotheca Moench) – rodzaj roślin z rodziny astrowatych. Należy do niego 9 gatunków. Są to rośliny jednoroczne, byliny lub krzewinki pochodzące z Afryki Południowej i są spokrewnione z gatunkami rodzaju Osteospermum. Gatunkiem typowym jest Dimorphotheca pluvialis (L.) Moench.Chryzantema (Dendranthema Des Moul) – rodzaj bylin lub półkrzewów należący do rodziny astrowatych (Asteraceae). Liczy ok. 50 gatunków występujących w stanie dzikim głównie w Chinach, Japonii, Korei i Mongolii. W Polsce rośnie jedynie chryzantema Zawadzkiego. Problematyczne jest rozdzielanie tego rodzaju od złocieni (Chrysanthemum). Taki podział uznają autorzy krytycznej listy roślin naczyniowych Polski, podczas gdy w innych ujęciach rodzaj ten nie jest wyróżniany i należące tu gatunki zaliczane są do złocieni (Chrysanthemum).
  Biologia[ | edytuj kod]

  Rośliny zielne, jednoroczne, dwuletnie lub byliny. Często w tkankach zawierają inulinę. U wielu gatunków występuje sok mleczny, u niektórych przewody żywiczne. Niemal wszystkie gatunki są owadopylne, u nielicznych (np. bylicy) występuje wiatropylność. U większości gatunków nasiona rozsiewane są przez wiatr, co ułatwia im aparat lotny złożony z puchu kielichowego.

  Roślina jednoroczna, terofit (gr. theros = lato, phyton = roślina) – jedna z form życiowych roślin. Oznacza roślinę przechodzącą cały cykl rozwojowy (od wykiełkowania z nasiona do wydania własnych nasion) w ciągu jednego okresu wegetacyjnego, później ginąca. Obumierają zarówno nadziemne pędy, jak i części podziemne. Niesprzyjającą wegetacji porę roku przetrwają tylko nasiona. Rośliny jednoroczne należą do roślin monokarpicznych. Są roślinami zielnymi – mają zielne, niezdrewniałe pędy.Oman (Inula L.) – rodzaj roślin z rodziny astrowatych. Należy do niego około 90 gatunków występujących w Ameryce, Azji i Europie. Gatunkiem typowym jest Inula helenium L..

  Systematyka[ | edytuj kod]

  Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016) Podział rodziny według APweb

  Kladogram na bazie publikacji Panero i Funk (2008):


  Pozycja w systemie Reveala (1993-1999)

  Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa astrowe (Asteridae Takht.), nadrząd astropodobne (Asteranae Takht.), rząd astrowce (Asterales Lindl), rodzina astrowate (Asteraceae Dumort.).

  Cykoria (Cichorium L.) – rodzaj roślin zielnych, należący do rodziny astrowatych. Liczy ok. 8 gatunków rosnących w umiarkowanie ciepłych strefach Europy, Azji i Afryki . Dwa gatunki są zawleczone lub uprawiane i dziczejące w wielu rejonach świata. Gatunkiem typowym jest Cichorium intybus L.. Cykoria wykorzystywana jest m.in jako ważny składnik kawy zbożowej.Ostropest (Silybum Adans) – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych. W Polsce występuje tylko jeden gatunek, jako roślina uprawna. Gatunkiem typowym jest Silybum marianum (L.) Gaertn.
  Wykaz rodzajów flory Polski (gatunki rodzime, dziczejące i uprawiane)
 • akroptilon, gorczak (Acroptilon)
 • aksamitka (Tagetes)
 • anafalis (Anaphalis)
 • ambrozja (Ambrosia)
 • arnika (Arnica)
 • aster (Aster)
 • bełżyna (Balsamita)
 • bertram (Anacyclus)
 • brodawnik (Leontodon)
 • bylica (Artemisia)
 • chaber (Centaurea)
 • chłodek (Arnoseris)
 • chondrilla (Chondrilla)
 • chryzantema (Dendranthema)
 • cykoria (Cichorium)
 • cynia (Zinnia)
 • dalia, georginia (Dahlia)
 • dimorfoteka (Dimorphotheca)
 • drapacz (Cnicus)
 • dzielżan (Helenium)
 • dziewięćsił (Carlina)
 • erechtites (Erechtites)
 • gailardia, dzianwa (Gaillardia)
 • goryczel (Picris)
 • grindelia (Grindelia)
 • gwiazdosz (syn. aster) (Callistephus)
 • iwa (Iva)
 • jastrun (Leucanthemum)
 • jastrzębiec (Hieracium)
 • jeżówka (Echinacea)
 • języczka (Ligularia)
 • karczoch (Cynara)
 • kocanki (Helichrysum)
 • kosmos (Cosmos)
 • konyza (Conyza)
 • kozibród (Tragopogon)
 • krokosz (Carthamus)
 • krupina (Crupina)
 • krwawnik (Achillea)
 • lepiężnik (Petasites)
 • łoczyga (Lapsana)
 • łopian (Arctium)
 • maruna (Matricaria)
 • miłosna (Adenostyles)
 • mniszek (Taraxacum)
 • mlecz (Sonchus)
 • modrzyk (Cicerbita)
 • nachyłek (Coreopsis)
 • nagietek (Calendula)
 • nawłoć (Solidago)
 • nicennica (Filago)
 • olejarka (Guizotia)
 • oman (Inula)
 • omieg (Doronicum)
 • oset (Carduus)
 • ostropest (Silybum)
 • ostrożeń (Cirsium)
 • ożota (Linosyris)
 • partenium (Parthenium)
 • pępawa (Crepis)
 • płesznik (Pulicaria)
 • podbiał (Tussilago)
 • podbiałek (Homogyne)
 • popłoch (Onopordum)
 • prosienicznik (Hypochaeris)
 • przegorzan (Echinops)
 • przenęt (Prenanthes)
 • przymiotno (Erigeron)
 • rudbekia (Rudbeckia)
 • rumian (Anthemis)
 • rumianek (Chamomilla)
 • rzepień (Xanthium)
 • sadziec (Eupatorium)
 • sałata (Lactuca)
 • sałatnica (Aposeris)
 • sałatnik (Mycelis)
 • santolina (Santolina)
 • saussurea (Saussurea)
 • sierpik (Serratula)
 • simsia (Simsia)
 • smotrawa (Telekia)
 • słonecznik (Helianthus)
 • starzec (Senecio)
 • stokrotka (Bellis)
 • suchokwiat (Xeranthemum)
 • suchołuska (Helipterum)
 • suchotki (Logfia)
 • szarota (Gnaphalium)
 • szarotka (Leontopodium)
 • uczep (Bidens)
 • ukwap (Antennaria)
 • werbesyna (Verbesina)
 • wężymord (Scorzonera)
 • wrotycz (Tanacetum)
 • złocieniec (Leucanthemopsis)
 • złocień (Chrysanthemum)
 • złociszek (Ammobium)
 • żeniszek (Ageratum)
 • żółtlica (Galinsoga)
 • Słonecznik (Helianthus L.) – rodzaj roślin z rodziny astrowatych. Obejmuje ok. 70 gatunków pochodzących z kontynentu amerykańskiego. Gatunkiem typowym jest Helianthus annuus L..Jastrzębiec (Hieracium L.) – rodzaj roślin z rodziny astrowatych. Bardzo liczny w gatunki i odmiany. Przedstawiciele tego rodzaju występują na całym świecie, z wyjątkiem Australazji. W Polsce (dane z 2002 r.) stwierdzono występowanie 104 gatunków. Gatunkiem typowym jest Hieracium murorum L..


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kozibród (Tragopogon L.) – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych. Gatunkiem typowym jest Tragopogon pratensis L..
  Przedprątność, protandria – zjawisko występujące w kwiatach obupłciowych u niektórych gatunków roślin. Polega na wcześniejszym dojrzewaniu pręcików niż słupków. Jest to jeden z mechanizmów zapobiegających niekorzystnemu dla rośliny samozapyleniu, czyli zapyleniu się pyłkiem pochodzącym z tej samej rośliny. W kwiatach przedprątnych możliwe jest tylko zapylenie krzyżowe – pyłkiem pochodzącym z innej rośliny tego samego gatunku.
  Kwiat rurkowaty – kwiat promienisty, mający dwie lub więcej płaszczyzn symetrii, o okwiecie rurkowatym lub lejkowatym. Ten typ kwiatów występuje np. w rodzinie astrowatych, wchodząc w skład kwiatostanu zwanego koszyczkiem. Koszyczek ten może składać się z samych kwiatów języczkowych, lub z samych kwiatów rurkowych, jak np. u ostów. Najczęściej jednak w środku koszyczka znajdują się kwiaty rurkowe, zaś kwiaty języczkowe znajdują się na brzegu koszyczka. Korona w kwiatach rurkowych jest zrosła, również zrośnięte pręciki tworzą rurkę wokół szyjki słupka.
  Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej (ang. International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants – ICN, dawniej International Code of Botanical Nomenclature – ICBN) – zespół zasad i zaleceń dotyczących tworzenia nazw naukowych (systematycznych) roślin stosowanych w botanice, stanowiących nomenklaturę botaniczną.
  Pręcik (łac. stamen) – męski organ płciowy w kwiecie, bardzo silnie zredukowany i zmieniony liść. Ponieważ każdy pylnik (theca) ma połączone po dwa woreczki pyłkowe, pręcik okrytozalążkowych jest mikrosporofilem o 4 mikrosporangiach lub 2 synangiach dwusporangiowych. U roślin okrytonasiennych składa się z nitki pręcikowej (filamentum) i główki (anthera), która jest zróżnicowana na dwa pylniki (thecae) połączone płonnym łącznikiem (connectivum). W pylnikach znajdują się komory pyłkowe zawierające tkankę wyściełającą (tzw. tapetum) oraz tkankę zarodnikotwórczą (tzw. archespor), która wytwarza ziarna pyłku kwiatowego lub pyłkowiny. Dojrzałe pylniki pękają, pyłek się wysypuje i zostaje on dalej przenoszony przez wiatr, owady, zwierzęta, a następnie osadza się na znamionach słupków innych kwiatów (następuje zapylenie). Istnieją także rośliny o kwiatach samopylnych.
  Ostrożeń (Cirsium Mill.) – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych. Gatunkiem typowym jest Cirsium heterophyllum (L.) Hill.
  Goryczel (Picris L.) – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych. Gatunkiem typowym jest Picris hieracioides L..

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.058 sek.