• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Astrostrategia

  Przeczytaj także...
  Astropolityka (z gr. ástro - gwiazda; politiká - sprawy dotyczące państwa) – wyłaniająca się ostatnio w ramach geopolityki, nowa dziedzina wiedzy traktująca o relacjach między przestrzenią kosmiczną, techniką i technologią a polityką. W węższym ujęciu oznacza planowanie, lokację zasobów i struktur w przestrzeni kosmicznej w celu osiągnięcia zamierzonych celów polityczno-ekonomicznych. Pojmuje Układ Słoneczny jako miejsce rywalizacji i ekspansji. Mottem przewodnim astropolityki jest: "Kto panuje w przestrzeni kosmicznej, ten kontroluje świat."Geostrategia – dziedzina geopolityki, w której strategia państwa, w tym polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa, są podporządkowane elementom geograficznym według zasady, że "geografia jest matką geostrategii". Geostrategia jest rozpatrywana zawsze z perspektywy określonego państwa, a zatem bierze pod uwagę, jego cele, zasoby, kulturę, gospodarkę itd.

  Astrostrategia – dział geostrategii i astropolityki, który bada wojskowe aspekty ekspansji politycznej państw w kosmosie. Zajmuje się zarówno analizą skali zaangażowania wojskowego w badanie przestrzeni kosmicznej, rozwojem technologii pozwalających prowadzić działania zbrojne w astroprzestrzeni oraz z niej w kierunku Ziemi, dyslokacją elementów infrastruktury militarnej w astroprzestrzeni i na ciałach niebieskich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.