• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Astrophysics Data System  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) znajduje się w Cambridge, Massachusetts (USA) przy 60 Garden Street. Jest to najbardziej zróżnicowana instytucja astrofizyczna na świecie. Naukowcy CfA przeprowadzają szeroki program badań astronomicznych i astrofizycznych. Misją Centrum jest szerzenie naszej wiedzy i zrozumienia Wszechświata poprzez badania i edukację w zakresie astronomii i astrofizyki oraz Nauk o Ziemi.Perl – interpretowany język programowania autorstwa Larry’ego Walla początkowo przeznaczony głównie do pracy z danymi tekstowymi, obecnie używany do wielu innych zastosowań. Wzorowany na takich językach jak C, skryptowe: sed, awk i sh oraz na wielu innych.
  Dane w systemie[ | edytuj kod]
  W ADS dostępne są 1284 dokumenty dotyczące M101, począwszy od 1850 roku.

  Dokumenty są indeksowane w bazie danych przez rekord bibliograficzny, zawierający szczegółowe informacje o publikacji oraz różnych związanych z artykułem metadanych, takich jak lista autorów, bibliografia i cytaty. Pierwotnie dane były przechowywane w formacie ASCII, ale związane z nim ograniczenia zostały uznane przez administratorów ADS za powód do migracji w roku 2000 wszystkich rekordów bazy danych na format XML (Extensible Markup Language). Rekordy bibliograficzne są obecnie przechowywane jako elementy XML, z sub-elementami w formie różnych metadanych.

  PubMed – angielskojęzyczna internetowa baza danych obejmująca artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych. Została założona w 1996 roku przez National Center for Biotechnology Information (NCBI), będący częścią National Library of Medicine, wchodzącego w skład National Institutes of Health.Abstrakt – streszczenie publikacji naukowej lub książki, w którym w formie maksymalnie skondensowanej z jak największą liczbą słów kluczowych, zawarte są podstawowe informacje o tezie artykułu, metodyce przeprowadzonych badań, najważniejszych wynikach oraz wnioskach. Jest publikacją pojawiającą się okresowo w celu skrótowego przedstawienia wyników badań w jakiejś dziedzinie nauki w jednym lub kilku krajach. Abstrakt liczy zwykle od 150 do 600 słów.

  Odkąd dostępne są internetowe wydania czasopism, abstrakty są ładowane do ADS w dniu lub jeszcze przed datą publikacji artykułów, z pełnym tekstem pisma dostępnym dla subskrybentów. Starsze artykuły zostały zeskanowane i streszczenia tworzone są za pomocą oprogramowania optycznego rozpoznawania znaków (OCR). Zeskanowane artykuły sprzed około 1995 r. są zazwyczaj dostępne bezpłatnie, za zgodą wydawców czasopism.

  NASA (National Aeronautics and Space Administration) (pl. Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej) – agencja rządu Stanów Zjednoczonych odpowiedzialna za narodowy program lotów kosmicznych, ustanowiona 29 lipca 1958 r. na mocy National Aeronautics and Space Act, zastępując poprzednika – National Advisory Committee for Aeronautics. Jest wydziałem Departamentu Obrony USA i jest mu bezpośrednio podległa.World Wide Web [ˌwɜ:ldˌwaɪdˈwɛb] (sieć ogólnoświatowa, światowa rozległa sieć komputerowa), w skrócie WWW lub Web – hipertekstowy, multimedialny, internetowy system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF i W3C. WWW jest usługą internetową, która ze względu na zdobytą popularność bywa błędnie utożsamiana z całym Internetem, szczególnie przez początkujących użytkowników.

  Zeskanowane artykuły są przechowywane w formacie TIFF, zarówno w średniej, jak i wysokiej rozdzielczości. Pliki TIFF są konwertowane na żądanie do plików GIF w celu przeglądania na ekranie, albo plików PDF lub PostScript w celu wydrukowania. Wygenerowane pliki są następnie przechowywane w celu wyeliminowania niepotrzebnych częstych ponownych generacji dla najbardziej popularnych artykułów. W 2000 roku w ADS zawartych było 250 GB skanów, obejmujących 1 128 955 stron, zawierających 138 789 artykułów. Do roku 2005 rozmiar ten wzrósł do 650 GB i oczekiwano dalszego wzrostu do około 900 GB do 2007 roku. (Brak dalszych informacji na ten temat).

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Mirror (ang.) – lustro – kopia strony internetowej lub innych zasobów (np. bazy danych lub plików udostępnianych przez FTP).

  Baza danych początkowo zawierała tylko odsyłacze do publikacji o tematyce astronomicznej, ale obecnie zawiera trzy bazy danych, obejmujące astronomię (w tym badania planetarne i heliofizykę), fizykę (wraz z przyrządami naukowymi i geologią), jak również preprinty prac naukowych z bazy arXiv. Baza danych dotycząca astronomii jest zdecydowanie najbardziej zaawansowana i jej wykorzystanie stanowi około 85% całkowitego wykorzystania ADS. Artykuły są przypisane do różnych baz danych w zależności od tematu, a nie publikowane tak, by artykuły z jednego czasopisma mogły pojawić się we wszystkich trzech tematycznych bazach danych. Rozdzielenie baz danych pozwala, by wyszukiwanie w każdej dyscyplinie było dostosowane tak, że słowa mogą mieć automatycznie przypisane różne wagi w różnych przeszukiwanych bazach danych, w zależności od tego, jak blisko związane są z daną dziedziną.

  Ocean Atlantycki (Atlantyk) – drugi pod względem wielkości ocean na Ziemi pokrywający około jednej piątej jej powierzchni. Nazwa wywodzi się z mitologii greckiej i oznacza „Morze Atlasa”. Jak napisał Hezjod w swym eposie Prace i dni: „Ojciec Zeus utworzył, na krańcach zamieszkałego świata, gdzie nie docierają ludzie i nie mieszkają bogowie nieśmiertelni, otoczone pełnym głębokich wirów oceanem Wyspy Błogosławione, gdzie życie toczy się bez mozołu i smutku”. Oficjalna polska nazwa tego oceanu, zatwierdzona przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych brzmi Ocean Atlantycki.XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.

  Dane w archiwum preprintów są aktualizowane codziennie z arXiv, głównego repozytorium preprintów z dziedziny fizyki i astronomii. Pojawienie się serwerów preprint, podobnie jak ADS, miało istotny wpływ na postęp w badaniach astronomicznych, ponieważ dokumenty w nich są często udostępniane na kilka tygodni a nawet miesięcy przed ich publikacją w czasopismach. Włączenie preprintów z arXiv do ADS oznacza, że wyszukiwarka może zwrócić informacje o najnowszych dostępnych badaniach, z zastrzeżeniem, że preprinty mogą nie zawierać recenzji lub potem być poddane korekcie do standardu publikacji wymaganego w czasopiśmie. Preprinty powiązane są z bazą danych ADS w taki sposób, by po opublikowaniu artykułu w miarę możliwości cytaty i odsyłacze zwracały linki do artykułu w czasopiśmie, którego dotyczył preprint.

  Dolar (dollar) to waluta wielu krajów świata. Dzieli się na 100 centów. Nazwa dolara - podobnie jak nazwa waluty Słowenii sprzed 1 stycznia 2007 - tolar, pochodzi od dawnej srebrnej monety – talara. Dolar został oficjalną jednostką monetarną USA w 1785 roku. Jednak zarówno samo słowo angielskie, jak i pieniądze o takiej nazwie istniały już wcześniej.Astrophysical Journal (The Astrophysical Journal) – czasopismo naukowe, założone w 1895 przez dwóch amerykańskich astronomów George’a Ellery’ego Hale’a i Jamesa Edwarda Keelera. Jedno z najważniejszych międzynarodowych czasopism dotyczących astronomii, astrofizyki, spektroskopii.

  Oprogramowanie i sprzęt[ | edytuj kod]

  Oprogramowanie pracuje w systemie, który został napisany specjalnie dla niego, co pozwala na znaczne dostosowanie do potrzeb astronomicznych, co nie byłoby możliwe w przypadku bazy danych ogólnego przeznaczenia. Skrypty są projektowane tak, aby były niezależne od platformy systemowej, co jest ważne z uwagi na konieczność obsługi mirrorów działających na całym świecie w różnych systemach, choć coraz częstsze wykorzystanie Linuxa jako systemu operacyjnego w zastosowaniach w astronomii, doprowadziło do optymalizacji skryptów pod kątem instalacji na tej platformie.

  HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.Cytat (łac. citatio, niem. Zitat) – dosłowne przytoczenie czyichś słów. Cytat w literaturze jest formą ekspresji artystycznej. Może mieć charakter jawny, w postaci wyraźnie wyróżnionego tekstu, lub niejawny, stanowiąc rodzaj aluzji.

  Główny serwer ADS znajduje się na Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics w Cambridge, Massachusetts w Stanach Zjednoczonych, i jest to podwójny 64-bitowy serwer w architekturze Intela x86 z dwoma cztero-rdzeniowymi procesorami o częstości 3,0 GHz, z 32 GB pamięci RAM, działającymi pod kontrolą dystrybucji Linuxa CentOS 5.4. Mirrory znajdują się w Brazylii, Chinach, Chile, Francji, Niemczech, Indiach, Indonezji, Japonii, Rosji, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii i Ukrainie.

  System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.Gigabajt (10, skrót GB) lub Gibibajt (2, skrót GiB) – jednostka używana w informatyce oznaczająca miliard (a w praktyce częściej 1.073.741.824 ~ 1.000.000.000 = 10) bajtów.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS) – jedno z wiodących na świecie czasopism naukowych dotyczących astronomii i astrofizyki. Jest wydawane przez Blackwell Publishing w imieniu brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego (RAS), jednak wbrew nazwie nie jest miesięcznikiem (rocznie ukazuje się 36 numerów), ani nie zawiera obwieszczeń RAS.
  Procesor (ang. processor), także CPU (ang. Central Processing Unit) – urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on ciąg prostych operacji (rozkazów) wybranych ze zbioru operacji podstawowych określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora.
  Produkt krajowy brutto, PKB (ang. gross domestic product, GDP) – pojęcie ekonomiczne oznaczające jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego stosowanych w rachunkach narodowych. PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu (najczęściej w ciągu roku). Kryterium geograficzne jest jedyne i rozstrzygające. Nie ma znaczenia pochodzenie kapitału, własność przedsiębiorstw itp.
  PKB per capita (od Produkt Krajowy Brutto i łac. - per capita na głowę) – jeden z najczęściej stosowanych na świecie wskaźników zamożności obywateli danego państwa. Oblicza się go, dzieląc wartość PKB (produktu krajowego brutto) tego państwa przez liczbę jego mieszkańców.
  GIF (ang. Graphics Interchange Format) – format pliku graficznego z kompresją bezstratną (opis niżej) stworzony w 1987 roku przez firmę CompuServe. Pliki tego typu są powszechnie używane na stronach WWW, gdyż pozwalają na tworzenie animacji dwustanową przezroczystością.
  Waga – czynnik liczbowy, który jest dołączany do wszystkich obserwacji występujących w funkcji opisującej określony obiekt, w celu zaznaczenia różnego stopnia ważkości (istotności) każdej z tych obserwacji. Pojęcie jest podstawą definicji wartości średniej ważonej z n wartości xi z użyciem wag wi:
  Garching bei München, Garching b.München – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górna Bawaria, w regionie Monachium, w powiecie Monachium. Leży około 15 km na północ od Monachium, nad Izarą, przy autostradzie A9, drodze B11, B471 i linii kolejowej Monachium – port lotniczy Monachium. Miasto znajduje się na północnym końcu linii metra U6.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.