• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Astrophysics Data System  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) znajduje się w Cambridge, Massachusetts (USA) przy 60 Garden Street. Jest to najbardziej zróżnicowana instytucja astrofizyczna na świecie. Naukowcy CfA przeprowadzają szeroki program badań astronomicznych i astrofizycznych. Misją Centrum jest szerzenie naszej wiedzy i zrozumienia Wszechświata poprzez badania i edukację w zakresie astronomii i astrofizyki oraz Nauk o Ziemi.Perl – interpretowany język programowania autorstwa Larry’ego Walla początkowo przeznaczony głównie do pracy z danymi tekstowymi, obecnie używany do wielu innych zastosowań. Wzorowany na takich językach jak C, skryptowe: sed, awk i sh oraz na wielu innych.

  Astrophysics Data System (w skrócie ADS) – utworzona przez NASA internetowa baza ponad ośmiu milionów dokumentów z astronomii i fizyki, zarówno recenzowanych, jak i nierecenzowanych przez naukowców z tych dziedzin. Za darmo dostępne są on-line streszczenia prawie wszystkich artykułów, a także skany starszych artykułów zapisane w formacie GIF oraz PDF. Baza zawiera też linki do elektronicznych wersji nowych artykułów, publikowanych na stronach internetowych czasopism, ale te są zwykle dostępne tylko poprzez płatną subskrypcję (wykupiona przez większość ośrodków badań astronomicznych). Baza jest zarządzana przez Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

  PubMed – angielskojęzyczna internetowa baza danych obejmująca artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych. Została założona w 1996 roku przez National Center for Biotechnology Information (NCBI), będący częścią National Library of Medicine, wchodzącego w skład National Institutes of Health.Abstrakt – streszczenie publikacji naukowej lub książki, w którym w formie maksymalnie skondensowanej z jak największą liczbą słów kluczowych, zawarte są podstawowe informacje o tezie artykułu, metodyce przeprowadzonych badań, najważniejszych wynikach oraz wnioskach. Jest publikacją pojawiającą się okresowo w celu skrótowego przedstawienia wyników badań w jakiejś dziedzinie nauki w jednym lub kilku krajach. Abstrakt liczy zwykle od 150 do 600 słów.

  ADS jest potężnym narzędziem badawczym i ma znaczący wpływ na wydajność badań astronomicznych od chwili jego powstania w 1992 roku. Wyszukiwanie literatury, które wcześniej mogło zająć całe dnie, a nawet tygodnie, obecnie jest możliwe w ciągu kilku sekund – dzięki zaawansowanemu systemowi zapytań, opracowanemu pod kątem zagadnień astronomicznych. Badania wykazały, że korzyści dla astronomii wynikające z użytkowania ADS są równoważne wydatkowaniu kilkuset milionów dolarów rocznie; szacuje się również, że system powoduje trzykrotne zwiększenie czytelnictwa czasopism astronomicznych.

  NASA (National Aeronautics and Space Administration) (pl. Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej) – agencja rządu Stanów Zjednoczonych odpowiedzialna za narodowy program lotów kosmicznych, ustanowiona 29 lipca 1958 r. na mocy National Aeronautics and Space Act, zastępując poprzednika – National Advisory Committee for Aeronautics. Jest wydziałem Departamentu Obrony USA i jest mu bezpośrednio podległa.World Wide Web [ˌwɜ:ldˌwaɪdˈwɛb] (sieć ogólnoświatowa, światowa rozległa sieć komputerowa), w skrócie WWW lub Web – hipertekstowy, multimedialny, internetowy system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF i W3C. WWW jest usługą internetową, która ze względu na zdobytą popularność bywa błędnie utożsamiana z całym Internetem, szczególnie przez początkujących użytkowników.

  Korzystanie z ADS jest niemal powszechne wśród astronomów na całym świecie, a więc statystyki użytkowania ADS mogą być użyte do analizy trendów w badaniach astronomicznych na świecie. Statystyki te wykazały, że ilość badań, jakie się prowadzi w dziedzinie astronomii, jest silnie skorelowana z wielkością produktu krajowego brutto (PKB), przypadającego na mieszkańca danego kraju (per capita), i że liczba astronomów w kraju jest proporcjonalna do PKB tego kraju, więc łączna ilość badań astronomicznych przeprowadzonych w danym kraju jest proporcjonalna do kwadratu jego PKB, podzielonego przez liczbę jego mieszkańców.

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Mirror (ang.) – lustro – kopia strony internetowej lub innych zasobów (np. bazy danych lub plików udostępnianych przez FTP).

  Historia[ | edytuj kod]

  Przez wiele lat coraz większym problemem w badaniach astronomicznych (podobnie jak w innych dyscyplinach naukowych) było to, że liczba artykułów opublikowanych w czołowych czasopismach astronomicznych stale rosła w takim tempie, że astronomowie nie byli w stanie zapoznawać się na bieżąco z wynikami najnowszych badań. W 1980 roku astronomowie dostrzegli, że powstające technologie związane z Internetem mogą być skutecznie wykorzystane do budowy systemu elektronicznego indeksowania astronomicznych prac naukowych, który umożliwi astronomom być na bieżąco z dużo większym zakresem badań naukowych.

  Ocean Atlantycki (Atlantyk) – drugi pod względem wielkości ocean na Ziemi pokrywający około jednej piątej jej powierzchni. Nazwa wywodzi się z mitologii greckiej i oznacza „Morze Atlasa”. Jak napisał Hezjod w swym eposie Prace i dni: „Ojciec Zeus utworzył, na krańcach zamieszkałego świata, gdzie nie docierają ludzie i nie mieszkają bogowie nieśmiertelni, otoczone pełnym głębokich wirów oceanem Wyspy Błogosławione, gdzie życie toczy się bez mozołu i smutku”. Oficjalna polska nazwa tego oceanu, zatwierdzona przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych brzmi Ocean Atlantycki.XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.

  Najpierw na konferencji Astronomy from Large Data-bases, która odbyła się w Garching bei München w 1987 roku, zaproponowano stworzenie bazy danych streszczeń czasopism papierowych. Podczas kolejnych dwóch lat tworzono podstawy elektronicznego systemu dostępu do streszczeń publikacji astrofizycznych, a w 1991 roku miały miejsce dyskusje na temat integracji ADS z bazą danych SIMBAD – zawierającą wszystkie dostępne nazwy katalogowe obiektów znajdujących się poza Układem Słonecznym – aby stworzyć system, w którym astronomowie będą w stanie wyszukać wszystkie dokumenty napisane na temat danego obiektu.

  Dolar (dollar) to waluta wielu krajów świata. Dzieli się na 100 centów. Nazwa dolara - podobnie jak nazwa waluty Słowenii sprzed 1 stycznia 2007 - tolar, pochodzi od dawnej srebrnej monety – talara. Dolar został oficjalną jednostką monetarną USA w 1785 roku. Jednak zarówno samo słowo angielskie, jak i pieniądze o takiej nazwie istniały już wcześniej.Astrophysical Journal (The Astrophysical Journal) – czasopismo naukowe, założone w 1895 przez dwóch amerykańskich astronomów George’a Ellery’ego Hale’a i Jamesa Edwarda Keelera. Jedno z najważniejszych międzynarodowych czasopism dotyczących astronomii, astrofizyki, spektroskopii.

  Wstępna wersja ADS, z bazą danych składającą się z 40 prac, została uruchomiona jako studium koncepcyjne w 1988 roku, a baza danych ADS została prawidłowo połączona z bazą danych SIMBAD latem 1993 roku. Twórcy przekonani byli, że był to pierwszy system w Internecie, umożliwiający jednoczesne korzystanie z naukowych baz danych po obu stronach Atlantyku. Do 1994 roku usługa była dostępna za pośrednictwem oprogramowania stworzonego na potrzeby sieci ADS, ale na początku tego roku została przeniesiona do powstającego World Wide Web. Liczba użytkowników serwisu wzrosła czterokrotnie w ciągu pięciu tygodni od wprowadzenia usługi ADS do zasobów internetowych.

  HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.Cytat (łac. citatio, niem. Zitat) – dosłowne przytoczenie czyichś słów. Cytat w literaturze jest formą ekspresji artystycznej. Może mieć charakter jawny, w postaci wyraźnie wyróżnionego tekstu, lub niejawny, stanowiąc rodzaj aluzji.

  Początkowo artykuły dostępne przez ADS były bitmapowymi obrazami skanowanymi z czasopism papierowych, ale od 1995 r. Astrophysical Journal zaczął publikować wydania on-line, a wkrótce potem inne czołowe czasopisma, takie jak Astronomy and Astrophysics oraz Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. ADS zawierała odnośniki do tych elektronicznych wydań od pierwszego ich udostępnienia. Od około 1995 r. liczba użytkowników ADS podwajała się mniej więcej co dwa lata. ADS obecnie ma podpisane umowy z niemal wszystkimi czasopismami astronomicznymi, które dostarczają streszczenia. Za pośrednictwem serwisu dostępne są zeskanowane artykuły nawet z początku XIX wieku, i obecnie zawiera on w sumie ponad osiem milionów dokumentów. Usługa jest dostępna na całym świecie – za pomocą dwunastu mirrorów rozlokowanych w dwunastu krajach na pięciu kontynentach, z bazami danych synchronizowanymi poprzez cotygodniowe aktualizacje za pomocą rsync, narzędzia mirroringu, które umożliwia aktualizacje jedynie tej części bazy danych, która uległa zmianie. Wszystkie aktualizacje są uruchamiane centralnie, inicjując skrypty na stronach mirrorów, które powodują pobranie zaktualizowanych danych z głównych serwerów ADS.

  arXiv (duże X w nazwie reprezentuje grecką literę χ (chi), nazwę należy więc czytać ‘archiv’) – elektroniczne archiwum naukowych preprintów. Gromadzi artykuły z następujących dziedzin: fizyki z astronomią, matematyki, informatyki, statystyki i biologii (quantitative biology) i matematyki finansowej. Archiwum powstało w roku 1991 w Los Alamos National Laboratory, początkowo dostępne było pod adresem xxx.lanl.gov. Obecnie funkcjonuje przy Uniwersytecie Cornella. System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Gigabajt (10, skrót GB) lub Gibibajt (2, skrót GiB) – jednostka używana w informatyce oznaczająca miliard (a w praktyce częściej 1.073.741.824 ~ 1.000.000.000 = 10) bajtów.
  Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS) – jedno z wiodących na świecie czasopism naukowych dotyczących astronomii i astrofizyki. Jest wydawane przez Blackwell Publishing w imieniu brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego (RAS), jednak wbrew nazwie nie jest miesięcznikiem (rocznie ukazuje się 36 numerów), ani nie zawiera obwieszczeń RAS.
  Procesor (ang. processor), także CPU (ang. Central Processing Unit) – urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on ciąg prostych operacji (rozkazów) wybranych ze zbioru operacji podstawowych określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora.
  Produkt krajowy brutto, PKB (ang. gross domestic product, GDP) – pojęcie ekonomiczne oznaczające jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego stosowanych w rachunkach narodowych. PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu (najczęściej w ciągu roku). Kryterium geograficzne jest jedyne i rozstrzygające. Nie ma znaczenia pochodzenie kapitału, własność przedsiębiorstw itp.
  PKB per capita (od Produkt Krajowy Brutto i łac. - per capita na głowę) – jeden z najczęściej stosowanych na świecie wskaźników zamożności obywateli danego państwa. Oblicza się go, dzieląc wartość PKB (produktu krajowego brutto) tego państwa przez liczbę jego mieszkańców.
  GIF (ang. Graphics Interchange Format) – format pliku graficznego z kompresją bezstratną (opis niżej) stworzony w 1987 roku przez firmę CompuServe. Pliki tego typu są powszechnie używane na stronach WWW, gdyż pozwalają na tworzenie animacji dwustanową przezroczystością.
  Waga – czynnik liczbowy, który jest dołączany do wszystkich obserwacji występujących w funkcji opisującej określony obiekt, w celu zaznaczenia różnego stopnia ważkości (istotności) każdej z tych obserwacji. Pojęcie jest podstawą definicji wartości średniej ważonej z n wartości xi z użyciem wag wi:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.