• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • AstroNautilus

  Przeczytaj także...
  „Astronautyka”, kwartalnik, od roku 1970 dwumiesięcznik popularnonaukowy Polskiego Towarzystwa Astronautycznego, wydawany przez Ossolineum, poświęcony popularyzacji osiągnięć astronautyki. Założony w 1955 jako „Biuletyn Informacyjny” Oddziału Śląskiego i Oddziału Krakowskiego tegoż towarzystwa. Nazwa Astronautyka od 1958 roku. Ukazywał się w latach 1958-1992. Potem jego wydawanie było zawieszone i na krótko przywrócone w latach 2000-2002. Wydawcą było Polskie Towarzystwo Astronautyczne.Polskie Towarzystwo Astronautyczne – organizacja założona w 1954 roku (formalnie zarejestrowana dwa lata później). Skupia osoby zawodowo zajmujące się astronautyką, jak i miłośników tej dziedziny. W latach 1958-2002 wydawało czasopismo „Astronautyka” oraz od 1967 kwartalnik „Postępy Astronautyki” z przerwą w 1990 roku. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Warszawie, prezesem jest Maciej Mroczkowski.
  Układ Słoneczny – układ planetarny składający się ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie ciał niebieskich. Ciała te to osiem planet, ponad 160 znanych księżyców planet, pięć znanych (a prawdopodobnie kilkadziesiąt) planet karłowatych i miliardy (a być może nawet biliony) małych ciał Układu Słonecznego, do których zalicza się planetoidy, komety, meteoroidy i pył międzyplanetarny.

  AstroNautilus – popularnonaukowy dwumiesięcznik o tematyce astronautycznej. Redaktorem czasopisma był Andrzej Kotarba, pracownik Centrum Badań Kosmicznych PAN. Pierwotnie AstroNautilus ukazywał się w wersji elektronicznej, a od kwietnia 2012 był dostępny w wersji drukowanej, płatnej. Pierwszy numer ukazał się w 2003 roku. W pierwszym okresie wydawania czasopisma – lata 2003-2005 – ukazało się 14 numerów: w roku 2003 (5 numerów), w 2004 (6 numerów; w tym: 1 numer specjalny, 1 numer łączony) i w 2005 (2 numery). Wydawanie czasopisma zostało czasowo zawieszone w 2005 roku, a następnie wznowione w 2011 (wraz z numerem 15). Ostatni łączony numer 5-6 (28-29) ukazał się w 2013 roku, gdy wydawanie pisma zostało definitywnie zakończone.

  Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.Centrum Badań Kosmicznych PAN – instytut badawczy III Wydziału Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Bartyckiej 18 A w Warszawie. Powołany został decyzją Prezydium PAN 29 września 1976 roku, a działalność rozpoczął 1 kwietnia 1977 roku. W 2010 zatrudniał 180 osób, w tym 13 Profesorów i 15 profesorów nadzwyczajnych różnych specjalności, bardzo często technicznych. Od 1991 roku współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną.

  AstroNautilus obejmował tematykę astronautyki załogowej i bezzałogowej (w tym badania planet i innych ciał Układu Słonecznego, badania Ziemi), astronomii oraz dziedzin pokrewnych. Przez cały okres ukazywania się był jedynym w Polsce czasopismem popularnonaukowym poświęconym w całości astronautyce. W sensie merytorycznym kontynuował i znacząco rozszerzał tradycje kwartalnika (później dwumiesięcznika) „Astronautyka” wydawanego przez Polskie Towarzystwo Astronautyczne.

  Astronautyka (gr. kosmonautyka) - zespół dziedzin nauk ścisłych, technicznych, biologiczno-medycznych oraz humanistycznych, które zajmują się lotami (gr. nautike - żegluga) poza atmosferę Ziemi oraz poznawaniem przestrzeni kosmicznej jak również znajdujących się w niej obiektów.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona magazynu AstroNautilus
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.