• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Asseco Poland  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.Grupa kapitałowa – struktura łącząca przedsiębiorstwa za pomocą związków kapitałowych. W Polsce jest konstrukcją mającą umocowanie i definicję prawną, m.in. na gruncie ustawy o rachunkowości oraz o ochronie konkurencji i konsumentów. W odniesieniu do nauki o zarządzaniu stanowi szczególny przypadek holdingu.
  Historia[ | edytuj kod]

  1991 – powstaje COMP Rzeszów (późniejsze Asseco Poland)

  Firma początkowo zajmowała się wdrożeniami własnych systemów informatycznych w bankach spółdzielczych. Bank Spółdzielczy w Krasnem, w Niechobrzu, w Sanoku, Lesku, Żurawicy, Chłopicach, Ustrzykach Dolnych, Przeworsku. Na maj 2019 Asseco obsługiwało ponad 200 banków spółdzielczych w Polsce. Pierwszym bankiem komercyjnym, który nawiązał współpracę z Asseco był Bank Ochrony Środowiska.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Rzeszów (łac. Resovia, ukr. i łemkow. Ряшів, jid. רײַשע) – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, siedziba władz województwa podkarpackiego i powiatu rzeszowskiego. Jest miastem centralnym aglomeracji rzeszowskiej. Znajduje się tu kuria diecezji rzeszowskiej.

  1996 – wdrożenie w zachodnim banku działającym w Polsce

  Rabobank, holenderska spółdzielcza instytucja bankowa przejęła Bank Rolno-Przemysłowy. Wdrożenie systemu informatycznego w tym banku było dla Asseco krokiem milowym, gdyż wiązało się z pojęciem informacji zarządczej, która nie była wówczas jeszcze powszechnie stosowana w polskich przedsiębiorstwach. Dzięki tej wiedzy to Asseco kreowało potrzeby użytkowników systemów bankowych. Po tym wdrożeniu nastąpiły kolejne, m.in. dla BRE Bank Hipoteczny, Volkswagen Bank, Bank Pocztowy.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Bank Pocztowy – bank komercyjny w Polsce, oferujący usługi finansowe dla klientów indywidualnych z uzupełniającą ofertą dla mikro- i małych przedsiębiorstw, w placówkach sieci własnej oraz w placówkach Poczty Polskiej.

  2004 – debiut Asseco Poland na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  Firma umacniała swoją pozycję w sektorze bankowym, ale jednocześnie rozpoczęła dywersyfikację działalności. Swoją ofertę skierowała do podmiotów z branży ubezpieczeniowej oraz do dużych przedsiębiorstw. Rok 2004 był przełomowy z powodu debiutu giełdowego, oraz ze względu na pierwszą dużą akwizycję. Comp Rzeszów przejął 55% akcji słowackiej spółki Asset Soft, która zajmowała się wdrażaniem oprogramowania dla banków, firm ubezpieczeniowych, przedsiębiorstw komercyjnych i sektora publicznego. Był to początek międzynarodowej ekspansji polskiej spółki, która przyjęła wówczas nazwę Asseco. W 2004 roku Asseco Poland zatrudniało 633 pracowników.

  Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Obrót regulowany jest przez regulamin giełdy, szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz ustawy:

  2006 – konsolidacja polskiego rynku IT oraz ekspansja europejska

  Asseco prowadziła intensywny rozwój organiczny, ale brała też aktywny udział w procesach konsolidacyjnych na rynku polskim i europejskim. Przejęcia i fuzje, jakich dokonało Asseco były wydarzeniami o wielkiej skali, bo chodziło o takie spółki jak Softbank, Prokom Software i ABG. Dzięki tym fuzjom Asseco stało się liderem na polskim rynku IT. Od tej pory firma dysponowała własnymi rozwiązaniami IT dla administracji publicznej i samorządowej, energetyki i telekomunikacji, służby zdrowia i samorządów, a także dla instytucji i agencji NATO oraz UE.

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. NASDAQ (ang. National Association of Securities Dealers Automated Quotations) – pozagiełdowy, regulowany rynek akcji w Stanach Zjednoczonych, z filiami w Kanadzie i Japonii, zorganizowany i nadzorowany przez National Association of Securities Dealers.

  Działalności krajowej towarzyszyła konsekwentna budowa holdingów działających w poszczególnych regionach Europy: Assce Central Europe (Słowacja, Czechy, Węgry), Asseco DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), Asseco South Eastern Europe (kraje bałkańskie, Turcja), Asseco Northern Europe (kraje skandynawskie i bałtyckie), Asseco South Western Europe (Hiszpania, Portugalia, Francja, Włochy). Asseco budowało je w oparciu o lokalnie firmy informatyczne w dobrej kondycji ekonomicznej, którym pozostawiano znaczną autonomię na rynku lokalnym.

  Rabobank (Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.) – holenderska spółdzielcza instytucja bankowa, która działa w wielu państwach na świecie. Strukturę Rabobanku tworzy stowarzyszenie regionalnych kas spółdzielczych. W 2006 bank zatrudniał 56000 pracowników.Jednostka dominująca - termin w rachunkowości stosowany w odniesieniu do spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością która to sprawuje kontrolę lub współkontrolę nad inną jednostką (zależną), a w szczególności:

  2010 – Grupa Asseco staje się firmą globalną dzięki akwizycji Formula Systems

  Asseco dokonało największej fuzji w historii. Przejęło izraelski holding Formula Systems, notowany na amerykańskiej giełdzie NASDAQ i izraelskiej TASE. Wartość transakcji wyniosła 420 mln zł. W rankingu największych przejęć w 2010 roku, przygotowanym przez magazyn Forbes, zajęła ósmą lokatę. Formula Systems to największa informatyczna firma w Izraelu, której spółki obecne są także w USA, Kanadzie, Japonii, czy RPA.

  System informatyczny – jest to zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej. Na systemy informatyczne składają się obecnie takie elementy jak:Prokom Software SA – nieistniejące już (od 1 kwietnia 2008) przedsiębiorstwo informatyczne, założone w 1987 przez Ryszarda Krauzego, oferujące rozwiązania informatyczne dla dużych i średnich podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych. Zajmowało się m.in. informatyzacją ZUS-u.

  Po 20 latach działalności Grupa Asseco stała się największą firmą IT w Europie środkowo-wschodniej, jednym z 10 największych producentów oprogramowania w Europie, która zatrudniała w 2011 roku ponad 13 000 pracowników. Spółki z Grupy Asseco były wówczas obecne w 19 krajach europejskich, Izraelu, USA, Kanadzie i Japonii.

  ABG S.A. – polskie przedsiębiorstwo informatyczne z siedzibą w Warszawie, specjalizujące się w produkcji oprogramowania na zamówienie, wdrażaniu zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie i dostarczaniu infrastruktury technicznej. Od 2005 roku tj. od momentu połączenia ze Ster-Projektem S.A do 29 września 2008 spółka była notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.Asseco Business Solutions (Asseco BS) – producent systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem. Oferta firmy obejmuje indywidualnie dostosowywane systemy klasy ERP, gotowe programy dla małych i średnich spółek (MŚP), rozwiązania mobilne oraz outsourcing IT i konsulting informatyczny.

  2013 i 2014 – ekspansja na wschodzie Europy, w Afryce i w Azji

  W dalszej ekspansji geograficznej Asseco koncentrowało się głównie na krajach rozwijających się, tzw. emerging markets. W 2013 roku dokonało akwizycji spółek w Gruzji i w Rosji. Rosyjska spółka R-Style Softlab to jeden z liderów w produkcji oprogramowania dla sektora bankowego. Asseco było zainteresowane rozpoczęciem działalności w Kazachstanie oraz w Wietnamie, gdzie prowadziło wstępne rozmowy dotyczące akwizycji spółek i potencjalnych projektów informatycznych. Kolejnym ważnym regionem ekspansji Asseco była Afryka. W 2014 roku Asseco wkroczyło na rynek w Kazachstanie oraz Nigerii.

  Infovide-Matrix S.A. – polskie przedsiębiorstwo oferujące rozwiązania IT i usługi doradcze (Consulting & Solutions Implementation).EBIT (ang. Earnings Before deducting Interest and Taxes) – jest to zysk operacyjny, czyli zysk przed odliczeniem podatków i odsetek. Jego zastosowanie w analizie finansowej ułatwia porównywanie wyników działalności różnych przedsiębiorstw bez względu na stopień i koszt wykorzystania przez nie dźwigni finansowej, obciążenia podatkowe, czy wielkość zysków i strat nadzwyczajnych.

  2015 – ekspansja na rynkach portugalskojęzycznych

  Grupa Asseco przejęła pakiet kontrolny udziałów w portugalskiej spółce informatycznej Exictos SGPS. Spółka ta działała nie tylko w Portugalii, ale również na portugalskojęzycznych rynkach wschodzących Afryki – w Angoli, Mozambiku oraz Republice Zielonego Przylądka. Dzięki tej akwizycji Grupa Asseco będzie obecna w kolejnych, po Nigerii i Etiopii, krajach Afryki oraz otworzy nowe perspektywy ekspansji na rynki Ameryki Południowej.

  Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.Macrologic (Macrologic Spółka Akcyjna, GPW: MCL, dawniej MacroSoft S.A.) – spółka informatyczna, założona w 1986.

  2016 – reorganizacja struktury Grupy w Polsce

  Grupa Asseco sfinalizowała proces zmian, związanych z działalnością na polskim rynku. Ich celem było uproszczenie struktury organizacyjnej oraz rozwój kompetencji eksperckich w ramach poszczególnych spółek z Grupy. Z sukcesem przeprowadzono m.in. fuzję Asseco Poland z Infovide-Matrix oraz przeniesienie biznesu infrastrukturalnego do Asseco Data Systems. Ponadto, wzmocniono o nowe zespoły spółkę DahliaMatic, która specjalizuje się w usługach IT w obszarze oprogramowania aplikacyjnego firm trzecich.

  2017 – umacnianie kompetencji sektorowych – utworzenie Asseco International i Asseco Enterprise Solutions

  Grupa Asseco utworzyła Asseco International – holding, który miał być odpowiedzialny za zarządzanie, nadzór oraz wsparcie rozwoju spółek z Grupy Asseco, działających na międzynarodowych rynkach oraz Asseco Enterprise Solutions – centrum kompetencyjne w obszarze własnego oprogramowania dla przedsiębiorstw (ERP).

  Asseco Central Europe zakupiło Central European Institute of Technology (CEIT), Asseco Business Solutions przejęło firmę Macrologic oraz Formula Systems zakupiła spółki StoneRiver i Michpal MicroComputers.

  2018 – rozwój międzynarodowy oraz wejście na rynek filipiński

  Asseco nabyło ponad 60% udziałów w krakowskiej spółce Nextbank Software Sp. z o.o., która dostarcza rozwiązania dla sektora bankowego na Filipinach. Spółka jest producentem systemu typu core banking z opcją mobilnego dostępu dla klientów, który jest dostępny w chmurze.

  Grupa Asseco kontynuowała wzrost dzięki nowym projektom, wejściu w nowe obszary biznesowe oraz przeprowadzonym akwizycjom na rynku izraelskim oraz USA. Spółki z Grupy Formula Systems dokonały kolejnych akwizycji w USA: Adaptik, Alius Corp oraz PVBS.

  Struktura grupy kapitałowej[ | edytuj kod]

  Grupa Asseco jest federacją spółek działających w ponad 50 krajach. Na jej czele stoi Asseco Poland. Grupa Asseco wyodrębnia następujące segmenty operacyjne:

  Segment Asseco Poland – segment obejmujący podmioty osiągające przychody głównie na rynku krajowym, którego wyniki są regularnie analizowane przez Zarząd Jednostki Dominującej jako główny organ decyzyjny. W skład tego segmentu wchodzą między innymi następujące podmioty: Asseco Poland, Asseco Data Systems, DahliaMatic, ZUI Novum, SKG oraz GSTN Consulting. Poszczególne podmioty wchodzące w skład segmentu oferują usługi informatyczne skierowane do podmiotów działających w sektorze instytucji finansowych, przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych.

  Segment Asseco International – segment obejmuje wszystkie spółki osiągające przychody przede wszystkim na rynkach Europy Centralnej, Bałkanów oraz Europy zachodniej i wschodniej. Wyniki spółek wchodzących w skład tego segmentu są przedmiotem okresowej weryfikacji przez zarząd spółki Asseco International. Skład segmentu jest tożsamy ze składem grupy Asseco International. Wyniki segmentu jako całości są przedmiotem regularnej weryfikacji przez Zarząd Asseco Poland. Poszczególne podmioty wchodzące w skład segmentu oferują kompleksowe usługi informatyczne skierowane do szerokiego spektrum podmiotów działających przede wszystkim w sektorze instytucji finansowych, instytucji publicznych i przedsiębiorstw.

  Segment Formula Systems – segment obejmuje spółki osiągające przychody przede wszystkim na rynkach Izraela, Ameryki Północnej, Japonii oraz Bliskiego Wschodu, Europy i Afryki (region EMEA). Wyniki spółek wchodzących w skład tego segmentu są przedmiotem okresowej weryfikacji przez zarząd spółki Formula Systems, stąd skład segmentu jest tożsamy z grupą Formula Systems. Wyniki segmentu jako całości są przedmiotem regularnej weryfikacji przez Zarząd Asseco Poland.

  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.