• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aspirant - stopień podoficerski

  Przeczytaj także...
  Ministerstwo Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.) – naczelny organ administracji państwowej powołany do kierowania i administrowania siłami zbrojnymi II RP w czasie pokoju i przygotowania ich do działań na wypadek wojny, w latach 1918-1942.Starszy sierżant – to kolejny stopień wojskowy w korpusie podoficerów starszy w precedencji służbowej od sierżanta.
  Podoficer – żołnierz służby czynnej lub żołnierz rezerwy należący do korpusu podoficerów, posiadający stopień wojskowy co najmniej kaprala (mata w Marynarce Wojennej).

  Aspirant – stopień podoficerski w Wojsku Polskim we Francji ustanowiony dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1940 roku w sprawie zmiany i zawieszenia mocy obowiązującej niektórych przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o służbie wojskowej podoficerów i szeregowców”.

  Wojsko Polskie we Francji – formacja wojskowa utworzona jesienią 1939 we Francji na podstawie międzysojuszniczych umów.Chorąży – nazwa stopnia w korpusie podoficerskim (do 2004 roku w osobnym korpusie chorążych), wyższego od młodszego chorążego oraz niższego od starszego chorążego.

  Aspirantem mógł być mianowany tylko żołnierz, który ukończył z pomyślnym wynikiem szkołę podchorążych. Warunki przyjęcia do szkoły podchorążych jak również mianowania aspirantem określał Minister Spraw Wojskowych. Podoficerów na stopnie aspirantów mianował Minister Spraw Wojskowych. Stopień aspiranta został ustanowiony na czas wojny. W hierachii służbowej żołnierz posiadający aspiranta był młodszym stopniem od chorążego i starszym stopniem od starszego sierżanta.

  Przypisy

  1. Dziennik Ustaw z dnia 7 marca 1940 roku Nr 5, poz. 12. Dekret wszedł w życie z dniem ogłoszenia.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.