• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aspiracje

  Przeczytaj także...
  Wincenty Okoń (ur. 22 stycznia 1914 w Chojeńcu, zm. 18 października 2011 w Warszawie) – polski pedagog, specjalista w zakresie dydaktyki i pedeutologii, profesor, członek rzeczywisty PAN, podporucznik AK.Motywacja – stan gotowości istoty rozumnej do podjęcia określonego działania, to wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże zachowań i ich zmian. To wewnętrzny stan człowieka mający wymiar atrybutowy.
  Poczucie własnej wartości to stan psychiczny powstały na skutek elementarnej, uogólnionej oceny dokonanej na własny temat.

  Aspiracje – zespół dążeń ukształtowanych na podstawie hierarchii wartości właściwych jednostce. Aspiracje zależą od samopoznania, samooceny i samookreślenia jednostki, a także od sytuacji społecznej. Jeśli jednostka trafnie określi swoją sytuację społeczną, potrafi także określić swoje aspiracje. Warto podkreślić, że aspiracje to dążenia, cele, do których jednostka dąży długotrwale, np. założenie rodziny, zdobycie określonego stanowiska, zawodu. Aspiracje są więc dążnościami jednostki, umotywowanymi możliwością ich realizacji.

  Aspiracje społeczne – pragnienia lub dążenia dotyczące udziału w działalności wymagającej nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Do aspiracji społecznych można zaliczyć aspiracje kierownicze, aspiracje towarzyskie, aspiracje prestiżu społecznego oraz aspiracje prospołeczne.Władysław Kopaliński, właściwie Władysław Jan Stefczyk, przed II wojną światową Jan Sterling (ur. 14 listopada 1907 w Warszawie, zm. 5 października 2007 w Warszawie) – polski leksykograf, tłumacz, wydawca.

  "Aspiracje" są określone jako życzenia, pragnienia, zamierzenia dotyczące wyników własnego działania oraz osiąganych w przyszłości stanów związanych z wykonywaniem określonego zadania lub osiągnięciem jakiegoś celu.

  Zdaniem W. Kopalińskiego aspiracja to dążenie (do osiągnięcia czegoś), pragnienie (dopięcia celu, dobicia się czego). Według A. Sokołowskiej to ogół pragnień i dążeń dotyczących osobistej przyszłości jednostki. Wincenty Okoń definiuje aspiracje jako dążenie do osiągnięcia zamierzonych celów, do realizacji jakichś ideałów życiowych. A. Janowski uważa je za w miarę trwałe i względnie silne życzenia jednostki dotyczące właściwości lub stanów, jakimi ma się charakteryzować jej życie w przyszłości, oraz obiektów, jakie w tym życiu będzie chciała uzyskać.

  Klasyfikacje aspiracji[]

 • wysokie, niskie
 • zawyżone, adekwatne, zaniżone
 • aktualistyczne, perspektywistyczne
 • życzeniowe, działaniowe
 • uświadomione, latentne
 • kierunkowane na stan, ukierunkowane na przedmiot
 • edukacyjne, ludyczne, zawodowe, do samokształcenia, społeczno - polityczne, prestiżu społecznego, odnoszace się do partnera, rodzinne, rekreacyjne, towarzyskie, ekonomiczne.
 • Zobacz też[]

 • motywacja
 • Aspiracje społeczne

 • Przypisy

  1. Kopaliński W. (1989), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa, Wiedza Powszechna, s.47
  2. Sokołowska A. (1967), Stosunek młodzieży do jej perspektyw życiowych, Warszawa, PWN
  3. Okoń W. (1998), Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak
  4. Janowski A. (1977), Aspiracje młodzieży szkół średnich, Warszawa,PWN, s.32  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.