Askorbinian sodu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Askorbinian sodu, E301organiczny związek chemiczny z grupy askorbinianów, sól kwasu askorbinowego i sodu, jedna z form witaminy C. Otrzymywany jest poprzez fermentację glukozy oraz utlenianie. Stosuje się go jako przeciwutleniacz, dodatek do żywności i odczynnik chemiczny.

Utlenianie – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego na wyższy stopień utlenienia (co jest równoważne z oddaniem elektronów).Rak jelita grubego (łac. carcinoma coli et recti) – nowotwór złośliwy rozwijający się w okrężnicy, wyrostku robaczkowym lub odbytnicy. Jest przyczyną 655 000 zgonów w ciągu roku na świecie.

Witamina C, podawana dożylnie w formie askorbinianu sodu (podobnie jak witamina D) wykazuje działanie cytotoksyczne wobec nowotworów i jest wskazywana jako potencjalny lek samodzielny lub uzupełniający terapie przeciwnowotworowe. Badacze uznają wyniki za obiecujące i uzasadniające kontynuowanie badań klinicznych.

Glukoza (dokładniej: D-glukoza) – organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz. Jest białym, drobnokrystalicznym ciałem stałym, z roztworów wodnych łatwo krystalizuje jako monohydrat. Jest bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie (nie zmienia pH roztworu). Ma słodki smak, nieco mniej intensywny od sacharozy.Rak gruczołu sutkowego (rak piersi, łac. carcinoma mammae) – najczęstszy nowotwór gruczołu sutkowego. Na świecie rak gruczołu sutkowego jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce w 2002 roku stanowił blisko 13% rozpoznań nowotworów złośliwych płci. Rak sutka występuje także u mężczyzn, jest jednak rzadki; zwykle jest też późno rozpoznawany. Od lat 70. notowano na całym świecie wzrost zachorowań na raka sutka, tendencja utrzymywała się do lat 90. Zjawisko to mogło być spowodowane zarówno zmianami w stylu życia kobiet w krajach zachodnich, jak i wzrostem wykrywalności raka.

Szereg badań pokazuje natomiast brak skuteczności witaminy C jako suplementu diety w prewencji nowotworów: raka płuca, raka prostaty, raka jelita grubego i nowotworów piersi (jednak inne badanie wykazało, że spożywanie witaminy C może mieć związek ze zwiększoną przeżywalnością u pacjentek chorych).

Rak płuca (inaczej rak oskrzela) – najczęstszy nowotwór złośliwy, na który umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln osób. Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu raka u mężczyzn i jest na 2. miejscu pod tym względem u kobiet. Obecny stan wiedzy wskazuje na to, że największy wpływ na ryzyko zachorowania na raka płuca ma długoterminowe narażenie na wdychane karcynogeny, a zwłaszcza dym tytoniowy. Wydaje się, że w rzadkich przypadkach zachorowań na raka płuca u osób, które nigdy nie paliły do zachorowania dochodzi najczęściej przez połączenie czynników genetycznych oraz ekspozycji na bierne palenie. Poza tym radon oraz zanieczyszczenie powietrza, także mają wpływ na powstawanie raka płuca.Sole – związki chemiczne powstałe w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach atomów wodoru innymi atomami, bądź grupami o właściwościach elektrofilowych, np. kationy metali, jony amonowe i inne postaci XR4 (gdzie X = {N, P, As, ...}, R - dowolna grupa organiczna) itp. Sole znalazły liczne zastosowania jako nawozy sztuczne, w budownictwie, komunikacji, przemyśle spożywczym i wielu innych. Sole występują w przyrodzie, jako minerały lub w organizmach żywych w roztworach płynów ustrojowych.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Askorbinian sodu, Standard [dostęp 2012-07-27].
 2. David R. Lide (red.), CRC Handbook of Chemistry and Physics, wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 3-460, ISBN 978-1-4200-9084-0 (ang.).
 3. przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
 4. przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
 5. Jae Seung Kang i inni, Sodium ascorbate (vitamin C) induces apoptosis in melanoma cells via the down-regulation of transferrin receptor dependent iron uptake, „Journal of Cellular Physiology”, 204 (1), 2005, s. 192–197, DOI10.1002/jcp.20286, PMID15672419 (ang.).
 6. E301 Askorbinian sodu, Niam.pl [dostęp 2012-07-27] (pol.).
 7. N.H. Riordan i inni, Intravenous ascorbate as a tumor cytotoxic chemotherapeutic agent, „Medical Hypotheses”, 44 (3), 1995, s. 207–213, DOI10.1016/0306-9877(95)90137-x, PMID7609676 (ang.).
 8. B.V. Sunil Kumar, Satparkash Singh, Ramneek Verma, Anticancer potential of dietary vitamin D and ascorbic acid: A review, „Critical Reviews in Food Science and Nutrition”, 57 (12), 2017, s. 2623–2635, DOI10.1080/10408398.2015.1064086, PMID26479551 (ang.).
 9. Gina Nauman i inni, Systematic Review of Intravenous Ascorbate in Cancer Clinical Trials, „Antioxidants”, 7 (7), 2018, DOI10.3390/antiox7070089, PMID30002308, PMCIDPMC6071214 (ang.).
 10. Marcela Cortés-Jofré i inni, Drugs for preventing lung cancer in healthy people, „The Cochrane Database of Systematic Reviews”, 10, 2012, art. nr CD002141, DOI10.1002/14651858.CD002141.pub2, PMID23076895 (ang.).
 11. Jie Luo, Li Shen, Di Zheng, Association between vitamin C intake and lung cancer: a dose-response meta-analysis, „Scientific Reports”, 4, 2014, s. 6161, DOI10.1038/srep06161, PMID25145261, PMCIDPMC5381428 (ang.).
 12. Julie Stratton, Marshall Godwin, The effect of supplemental vitamins and minerals on the development of prostate cancer: a systematic review and meta-analysis, „Family Practice”, 28 (3), 2011, s. 243–252, DOI10.1093/fampra/cmq115, PMID21273283 (ang.).
 13. Xiaodong Xu i inni, Dietary intake of vitamins A, C, and E and the risk of colorectal adenoma: a meta-analysis of observational studies, „European Journal of Cancer Prevention”, 22 (6), 2013, s. 529–539, DOI10.1097/CEJ.0b013e328364f1eb, PMID24064545 (ang.).
 14. D. Papaioannou i inni, Antioxidants in the chemoprevention of colorectal cancer and colorectal adenomas in the general population: a systematic review and meta-analysis, „Colorectal Disease”, 13 (10), 2011, s. 1085–1099, DOI10.1111/j.1463-1318.2010.02289.x, PMID20412095 (ang.).
 15. Hu Fulan i inni, Retinol, vitamins A, C, and E and breast cancer risk: a meta-analysis and meta-regression, „Cancer causes & control: CCC”, 22 (10), 2011, s. 1383–1396, DOI10.1007/s10552-011-9811-y, PMID21761132 (ang.).
 16. Holly R. Harris, Nicola Orsini, Alicja Wolk, Vitamin C and survival among women with breast cancer: a meta-analysis, „European Journal of Cancer”, 50 (7), 2014, s. 1223–1231, DOI10.1016/j.ejca.2014.02.013, PMID24613622 (ang.).
PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Dodatek do żywności - substancja niespożywana jako żywność, ale posiadająca (lub nie) wartości odżywcze, pożądana do otrzymania produktu o określonych cechach w procesie technologicznym. (Kodeks żywieniowy, FAO, WHO, 1988)
Warto wiedzieć że... beta

Numer E – kod chemicznego dodatku do żywności, który został uznany przez wyspecjalizowane instytucje Unii Europejskiej za bezpieczny i dozwolony do użycia. Nazwa pochodzi od kontynentu – Europy. Lista tych numerów (zwana listą E) jest sporządzana przez Komitet Naukowy Technologii Żywności i następnie dołączana do dyrektywy Komisji Europejskiej, która podlega zaaprobowaniu przez Parlament Europejski.
Nowotwór (łac. neoplasma, skrót npl – z greckiego neoplasia) – grupa chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Utrata kontroli nad podziałami jest związana z mutacjami genów kodujących białka uczestniczące w cyklu komórkowym: protoonkogenów i antyonkogenów. Mutacje te powodują, że komórka wcale lub niewłaściwie reaguje na sygnały z organizmu. Powstanie nowotworu złośliwego wymaga kilku mutacji, stąd długi, ale najczęściej bezobjawowy okres rozwoju choroby. U osób z rodzinną skłonnością do nowotworów część tych mutacji jest dziedziczona.
Rak gruczołu krokowego (prostaty) – choroba nowotworowa gruczołu krokowego, występująca u 11% mężczyzn z rozpoznanym nowotworem i będąca przyczyną 9% zgonów z powodu chorób nowotworowych u mężczyzn.
PMCID (ang. PubMed Central Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego cytowanego artykułu naukowego bazy PubMed Central.
Sód (Na, łac. natrium) – pierwiastek chemiczny z grupy metali alkalicznych w układzie okresowym. Po raz pierwszy został wyizolowany przez Humphry’ego Davy’ego w 1807 r.
Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.
Odczynnik chemiczny - każdy pojedynczy związek chemiczny, lub - w sensie bardziej ogólnym - określona mieszanina związków chemicznych (lub ich roztwór), przygotowana do przewidywanego sposobu wykorzystania w pracy laboratoryjnej.

Reklama