• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Asekuracja budżetu

  Przeczytaj także...
  Budżet (z ang. budget, ze stfr. bougette) – zestawienie planowanych wpływów (cash flow in +) i wydatków (cash flow in -). Pojęć wpływy i wydatki, które są pojęciami finansowymi nie należy mylić z pojęciami przychody i koszty, które są pojęciami księgowymi, bowiem pojęcia finansowe oznaczają rzeczywiste przepływy pieniężne, które odbywają się przez kasę i rachunek bankowy, a pojęcia księgowe oznaczają tylko zapisy na kontach księgowych, które niekoniecznie muszą się pokrywać z rzeczywistymi przepływami pieniężnymi np. odpisy amortyzacyjne itp.Wynik finansowy – różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania obliczona dla określonego przedsiębiorstwa w wybranym okresie sprawozdawczym. Dodatni wynik finansowy jest nazywany zyskiem, zaś ujemny stratą. Wynik finansowy podzielony przez wartość przychodu lub zaangażowanego kapitału jest nazywany rentownością.

  Asekuracja budżetu (ang. Sandbagging) - zaniżanie założonych celów w budżecie, by następnie móc je przekroczyć i wykazać się świetnymi wynikami.


  Idea asekuracji budżetu polega na zabezpieczeniu osiągnięcia celów kosztem przejrzystej i rzetelnej oceny zdolności. Zjawisko to jest często spotykana w praktyce gospodarczej.

  Bibliografia[]

  1. Robert Patterson: Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.