• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • As - dźwięk

  Przeczytaj także...
  Enharmonia jest to cecha systemu równotemperowanego polegająca na możliwości zapisania jednego dźwięku na kilka sposobów. Np. dźwięk c może być zapisany jako deses lub his.Gis (G♯) - dźwięk, którego częstotliwość dla gis¹ wynosi około 415,3 Hz. Stanowi tonikę gam Gis-dur i gis-moll. Jest to podwyższony za pomocą krzyżyka dźwięk g. Enharmonicznie dźwięk o tej samej wysokości to: as.
  Gama - to szereg dźwięków ułożonych według reguł danej skali muzycznej, zaczynający się od konkretnego dźwięku, który zazwyczaj nadaje nazwę tak utworzonej gamie.

  As (A♭) - dźwięk, którego częstotliwość dla as¹ wynosi około 415,3 Hz. Stanowi tonikę gam As-dur i as-moll. Jest to obniżony za pomocą bemola dźwięk a. Enharmonicznie dźwięk o tej samej wysokości to: gis.

  Tonika, akord toniczny, centrum tonalne, ośrodek/punkt ciążenia tonalnego (fr. tonique; często oznaczana symbolem T) – z punktu widzenia harmonii jedna z trzech funkcji głównych systemu dur-moll (obok dominanty oraz subdominanty). Toniką bywa nazywany także pierwszy stopień skali durowej lub mollowej, będący prymą toniki w rozumieniu funkcyjnym.A – nazwa solmizacyjna: la – dźwięk, którego częstotliwość dla a¹ wynosi 440 Hz. Jest to tonika gam A-dur i a-moll. W szeregu diatonicznym jest to szósty dźwięk licząc od dźwięku C w każdej oktawie.
  Dźwięki as na pięciolinii. W kolejności: as¹, as², As, as°
  Herc (Hz) – jednostka miary częstotliwości w układzie SI (jednostka pochodna układu SI) i w wielu innych, np. CGS, MKS i MKSA. Definiuje się ją jako liczbę cykli na sekundę.As-dur — gama durowa, której toniką jest as. Także tonacja As-dur. Gama As-dur składa się z dźwięków: as, b, c, des, es, f, g. Pokrewną jej gamą molową jest f-moll. Obie mają cztery znaki przykluczowe (bemole). Trudna do realizacji dla instrumentów smyczkowych, dlatego rzadko wybierana jako tonacja dzieł symfonicznych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  as-moll - gama muzyczna oparta na skali molowej i której toniką jest as. Gama as-moll zawiera dźwięki as - b - ces - des - es - fes - ges. Pokrewną jej gamą durową jest Ces-dur.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.