• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Artur Dinter

  Przeczytaj także...
  Panteizm – pogląd filozoficzny i teologiczny (niekiedy religijny) utożsamiający wszechświat (lub naturę) z Bogiem (lub absolutem). Neguje istnienie Boga jako istoty rozumnej, głosi zaś przenikanie absolutu we wszystkie substancje ziemskie. Panteizm często łączył się z ideami rozumnego rozwoju wszechświata, jedności, wieczności oraz żywości świata materialnego.Miluza (franc., ang., wł. Mulhouse, niem. Mülhausen, alzacki Milhüsa) leży we wschodniej Francji i jest największym miastem departamentu Górny Ren i największym w Alzacji po Strasburgu. Leży nad rzekami Doller i Ill, dopływami Renu.
  Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze – organ wymiaru sprawiedliwości powołany po II wojnie światowej w celu osądzenia nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Procedował od 20 listopada 1945 do ogłoszenia wyroku w dniu 1 października 1946.

  Artur Dinter (ur. 27 czerwca 1876 w Mülhausen, zm. 21 maja 1948 w Offenburgu) – polityk i ideolog nazistowski, członek NSDAP, gauleiter Turyngii w latach 1925-1927, pisarz, autor publikacji antysemickich.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Od 1876 do 1924[ | edytuj kod]

  Urodził się 27 czerwca 1876 roku jako syn urzędnika celnego. Został wychowany w pobożnej katolickiej rodzinie. W 1895 roku rozpoczął w Monachium studia z zakresu nauk przyrodniczych. Na studiach szczególnie zafascynowała go teoria ewolucji, zwłaszcza jej filozoficzna wersja propagowana w Niemczech przez biologa Ernsta Haeckela. W tym okresie Dinter porzucił katolicyzm, tak jak Haeckel uważał, że przyroda jest przesiąknięta duchowością a ewolucja stanowi kosmiczną, boską siłę (zob. panteizm). Rozwój przyrody prowadzi do rozwoju człowieka, różne rasy ludzkie są wyrazem tego rozwoju, Żydzi znajdują się na najniższym szczeblu rozwoju a rasa germańska na najwyższym. W 1903 roku zdobył doktorat z Chemii na Uniwersytecie w Strasburgu. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę jako nauczyciel w szkole średniej.

  Turyngia, Wolny Kraj Turyngia (niem. Freistaat Thüringen) – kraj związkowy w Niemczech. Stolicą kraju związkowego jest miasto Erfurt.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

  W 1904 roku opublikował pierwszy dramat teatralny, który został życzliwie przyjęty przez krytykę, wygrał nagrodę literacką w Alzacji. W 1904 roku przeniósł się do Berlina gdzie związał się zawodowo z teatrem: pisał sztuki teatralne, pracował jako inspicjent i urzędnik Stowarzyszenia Niemieckich Dramaturgów. W swoich sztukach poruszał motywy religijne, propagował swoją własną wizje religijności. Jego dzieła nie odnosiły jednak sukcesów. W 1913 roku zetknął się z twórczością Houstona Stewarta Chamberlaina. Chamberlain przedstawiał historię jako walkę pomiędzy dobrą rasą aryjską i złą semicką. Dzieła Chamberlaina wywarły ogromny wpływ na Dintera, twierdził, że przeżył dzięki nim "duchowe odrodzenie".

  Nauki przyrodnicze (w terminologii angielskiej zwane natural sciences) to mało precyzyjne określenie dziedzin nauki, które zajmują się badaniem różnych aspektów świata materialnego, ożywionego i nieożywionego, zazwyczaj z zastosowaniem aparatu matematycznego, jak również właściwej sobie metodologii.Volkizm - specyficzna, niemiecka ideologia rasizmu o charakterze neoromantycznym, irracjonalnym, skłaniającym się do panteistycznej, neopogańskiej mistyki "krwi i ziemi" (Blut und Boden), wyrastająca z protestanckiej idei predestynacji.

  Po wybuchu I wojny światowej walczył w armii niemieckiej. Został jednak zwolniony z wojska w 1916 roku na skutek komplikacji po przebyciu cholery. Po powrocie do Berlina dowiedział się, że jego żona miała romans z mężczyzną pochodzenia żydowskiego i była z nim w ciąży, wydatnie wzmocniło to jego fobie antysemicką. W tym okresie sformułował teorie "aryjskiego Jezusa", która nakazywała odrzucenie tradycyjnych religii chrześcijańskich, zwłaszcza katolicyzmu i odrodzenie niemieckiej wiary opartej na "prawdziwym" chrześcijaństwie.

  Heinrich Himmler (ur. 7 października 1900 w Monachium, zm. 23 maja 1945 w Lüneburgu) – polityk, jeden z głównych przywódców Niemiec hitlerowskich i zbrodniarzy II wojny światowej; współtwórca i szef kolejno: SS (od 1929), Gestapo (od 1934), policji (od 1936), minister spraw wewnętrznych (od 1943). Odpowiedzialny za eksterminację Żydów w Europie.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Grzech przeciwko krwi (1918) Artura Dintera, łączny nakład w 1934 roku osiągnął wysokość 260 000 egzemplarzy.

  Swoją filozofie religijną zawarł w książce Grzech przeciwko krwi (niem. Die Sünde wider das Blut). Książka stała się bestsellerem, wielokrotnie wznawiana w 1934 roku osiągnęła łączny nakład 260 000 egzemplarzy. Dzieło Dintera jest jedną z najlepiej sprzedających się książek w całej historii niemieckiej literatury i była jedną z najważniejszych publikacji popularyzujących ideologie volkistowską. W kolejnych latach publikował kolejne części powieści Grzech przeciwko duchowi (niem. Die Sünde wider den Geist) (1921, 100 000 sprzedanych egzemplarzy w przeciągu roku) i Grzech przeciwko miłości (niem. Die Sünde wider die Liebe) (1922). W książce przedstawiał rasistowską quasi-chrześcijańską religię, która uznawała, że dusze ludzkie wędrują po śmierci wcielając się w niższe lub wyższe rasy w zależności od zasług moralnych za życia (rodzaj metempsychozy). Centralnym punktem światopoglądu jest rasa. Żydzi, zdaniem Dintera, stanowią najniższą rasę, która demoralizuje wyższe rasy (takie jak rasa aryjska), dążą do władzy nad światem w celu zniszczenia kultury i cywilizacji. Mieszanie się ze sobą ras ma, zdaniem Dintera, apokaliptyczne konsekwencje, krew rasy "gorszej" wypiera krew rasy "lepszej" i w ten sposób prowadzi do zagłady i degeneracji ras wyższych.

  Reinkarnacja (również: metempsychoza, transmigracja; łac. re+in+caro, carnis - ponowne wcielenie) – pogląd, według którego dusza (bądź świadomość) po śmierci ciała może wcielić się w nowy byt fizyczny. Np. dusza jednego człowieka może przejść w ciało nowonarodzonego dziecka lub zwierzęcia czy nawet według niektórych poglądów rośliny. Samo słowo reinkarnacja jest zestawieniem dwóch członów: inkarnacja (wcielenie) i przedrostka re (oznaczającego powtórzenie czegoś). Dosłownie więc reinkarnacja oznacza powtórne wcielenie.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  W swoich książkach, wbrew ideologii nazistowskiej, potępiał jednak przemoc wobec Żydów. Pochwalał natomiast normy prawne dyskryminujące Żydów.

  1924 do 1948[ | edytuj kod]

  W 1924 roku dołączył do NSDAP, partia była wówczas nielegalna, Hitler znajdował się w więzieniu po puczu monachijskim. Dinter odwiedził Hitlera w więzieniu i został mianowany liderem partii na terenie Turyngii. Po ponownej legalizacji partii w lutym 1925 roku Dinter został mianowany gauleiterem Turyngii.

  Pucz monachijski (niem. Hitlerputsch – pucz Hitlera, Hitler-Ludendorff-Putsch – pucz Hitler-Ludendorff, Bürgerbräu-Putsch – pucz Bürgerbräu), zwany też puczem piwiarnianym – nieudana próba przeprowadzenia zamachu stanu w Republice Weimarskiej przez Adolfa Hitlera i gen. Ericha Ludendorffa, zorganizowana w nocy z 8 na 9 listopada 1923 roku w Monachium przy pomocy bojówek partyjnych SA; zakończona rozwiązaniem Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP) i skazaniem Hitlera na pięć lat więzienia.Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (niem. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) – niemiecka partia polityczna, zwana potocznie nazistowską, sprawująca totalitarną władzę w III Rzeszy w latach 1933–1945 z Adolfem Hitlerem jako kanclerzem Rzeszy (od 30 stycznia 1933), a od sierpnia 1934 Führerem i kanclerzem Rzeszy. Podczas norymberskich procesów korpusu kierownictwa politycznego została uznana za organizację zbrodniczą odpowiedzialną za szereg zbrodni przeciwko ludzkości.

  W 1927 roku zrezygnował z funkcji gauleitera, stworzył wówczas koncepcje nowego niemieckiego kościoła chrześcijańskiego opartego na wyłożonych przez siebie zasadach religijnych i chciał mocniej zaangażować się w jej propagowanie. Zjadliwe ataki Dintera na katolicyzm i protestantyzm stawały się coraz bardziej niewygodne dla partii. NSDAP chciała wówczas pozyskać także umiarkowanych, konserwatywnych wyborców w tym także protestantów i katolików.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Z czasem Dinter stawał się coraz bardziej krytyczny wobec kultu Adolfa Hitlera, który zaczął się szerzyć w NSDAP pod koniec lat 20. W 1928 roku na zjeździe przywódców NSDAP zgłosił wniosek o powołanie specjalnego senatu partyjnego, który miałby zatwierdzać lub kwestionować decyzje Hitlera. Było to zakwestionowanie zasady wodzostwa, którą rządziła się wówczas partia. Wniosek został zablokowany przez Hitlera a sam Dinter został wyrzucony z partii w październiku 1928 roku.

  Gauleiter (niem. naczelnik okręgu) – tytuł paramilitarny, nadawany przywódcy NSDAP w danym okręgu partyjnym, np. organizacji kraju związkowego Turyngii czy miasta Wiedeń. Gauleiter miał w wielu wypadkach spory zakres władzy, podlegając wyłącznie centralnym władzom partii. Każdy Gauleiter III Rzeszy posiadał swojego zastępcę (Stellvertreter-Gauleiter), który w razie niemożności wykonywania obowiązków przez Gauleitera, obejmował jego stanowisko.I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.

  Po wyrzuceniu z NSDAP Dinter nie odgrywał już istotnej roli w polityce. Stworzona przez Dintera społeczność religijna w 1933 roku przyjęła nazwę Niemiecki Kościół Narodowy (niem. Deutsche Volkskirche). W 1937 roku Heinrich Himmler zakazał działalności organizacji, zakazano także sprzedaży książek Dintera. W 1942 roku w SS wytoczono Dinterowi proces za propagowanie swoich nauk religijnych wbrew zakazowi, został jednak uniewinniony. Po zakończeniu wojny został osądzony przez Trybunał w Norymberdze za propagowanie antysemityzmu w swoich książkach, dostał jednak minimalną karę ponieważ nie był związany z reżimem nazistowskim w okresie gdy NSDAP sprawowała władzę, poza tym potępiał przemoc wobec Żydów zarówno przed jak i po objęciu władzy przez nazistów.

  Offenburg – miasto powiatowe w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w rejencji Fryburg, w regionie Südlicher Oberrhein, siedziba powiatu Ortenau oraz wspólnoty administracyjnej Offenburg. Leży na Nizinie Górnoreńskiej, nad rzeką Kinzig, ok. 65 km na północ od Fryburga Bryzgowijskiego, przy autostradzie A5, drogach krajowych B3 i B33 oraz linii kolejowej Bazylea–Mannheim.Ernst Haeckel (ur. 16 lutego 1834 w Poczdamie, zm. 9 sierpnia 1919 w Jenie) – niemiecki biolog, filozof i podróżnik; zwolennik darwinizmu. Studiował medycynę na uniwersytetach w Berlinie, Würzburgu i Wiedniu. Interesował się badaniami niższych zwierząt morskich. W latach 1865–1909 był profesorem zwyczajnym anatomii porównawczej na Uniwersytecie w Jenie. Utworzył tam Instytut Zoologiczny.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Zehrer, Eva-Maria: Arthur Dinters Beitrag zur Diskussion über die Funktion der Religion in einem nationalsozialistischen Staat im Jahre 1928. W: Carsten Nicolaisen: ...und über Barmen hinaus: Studien zur kirchlichen Zeitgeschichte. Göttingen: 1995, s. 116. ISBN 3-525-55723-X.
  2. Zehrer 1995 ↓, s. 116.
  3. George Kren, Rodler Morris. Race and Spirituality: Arthur Dinter's Theosophical Antisemitism. „Holocaust and Genocide Studies”. Volume 6, Issue 3, s. 235, 1 January 1991. DOI: 10.1093/hgs/6.3.233 (ang.). 
  4. Kren i Morris 1991 ↓, s. 235.
  5. Dinter, Arthur. [dostęp 11-10-2018].
  6. Kren i Morris 1991 ↓, s. 236.
  7. Kren i Morris 1991 ↓, s. 237.
  8. Kren i Morris 1991 ↓, s. 238.
  9. Richard Steigmann-Gall: The Holy Reich : Nazi conceptions of Christianity, 1919-1945. Cambridge: 2009, s. 20. ISBN 978-0-521-82371-5.)
  10. Kren i Morris 1991 ↓, s. 239.
  11. Kren i Morris 1991 ↓, s. 240.
  12. Kren i Morris 1991 ↓, s. 245.
  13. Donald R. Tracey. he Development of the National Socialist Party in Thuringia, 1924-30. „Central European History Society”. Vol. 8, No. 1, s. 29, Mar., 1975. 
  14. Tracey 1975 ↓, s. 29.
  15. Tracey 1975 ↓, s. 38.
  16. Tracey 1975 ↓, s. 39.
  17. Kren i Morris 1991 ↓, s. 246.
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
  Warto wiedzieć że... beta

  Houston Stewart Chamberlain (ur. 9 września 1855 w Southsea koło Portsmouth, zm. 9 stycznia 1927 w Bayreuth), uczony i filozof niemiecki pochodzenia brytyjskiego, syn brytyjskiego admirała, zięć Richarda Wagnera.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Ewolucja (łac. evolutio – rozwinięcie, rozwój) – ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez dobór naturalny lub sztuczny części osobników (genotypów) z bieżącej populacji. Wraz z nowymi mutacjami wpływa to w sposób ciągły na bieżącą pulę genową populacji, a przez to w każdym momencie kształtuje jej przeciętny fenotyp. Zależnie od siły doboru oraz szybkości wymiany pokoleń, po krótszym lub dłuższym czasie, w stosunku do stanu populacji wyjściowej powstają tak duże różnice, że można mówić o odrębnych gatunkach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.782 sek.