• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Articuli iurati

  Przeczytaj także...
  Pacta conventa (z łac. warunki uzgodnione) – Umowa o charakterze publicznoprawnym podpisywana w czasie sejmu koronacyjnego przez każdego nowo wybranego w drodze wolnej elekcji króla. Umowy te redagowane były w czasie sejmu elekcyjnego przez reprezentantów sejmu i senatu oraz przez reprezentantów wszystkich kandydatów na tron Rzeczypospolitej z osobna. W pactach conwentach znajdowały się osobiste zobowiązania króla.Archidiecezja warmińska (łac. Archidioecesis Varmiensis) – jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim.
  Ingres (łac. ingressus – wejście, wkroczenie) – uroczysty wjazd, uroczyste objęcie władzy przez biskupa ordynariusza nad diecezją.

  Articuli iurati (łac. artykuły zaprzysiężone, niem. Die Wahlkapitulationem) – dokument przedkładany do zaprzysiężenia nowemu biskupowi w czasie elekcji. Artykuły zaprzysiężone stosowano w dawnych czasach w tych diecezjach Rzeszy Niemieckiej, gdzie biskupi posiadali władzę książęcą.

  Biskup (łac. episcopus z gr. ἐπίσκοπος episkopos: nadzorca, opiekun) – w Kościołach chrześcijańskich duchowny o najwyższych święceniach. Urząd kościelny w Kościele katolickim i w kościołach prawosławnych uznawany za najwyższy stopień sakramentu kapłaństwa.I Rzeczpospolita – współczesna, umowna nazwa państwa złożonego z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, stosowana dla okresu od połowy XV wieku, czyli od stworzenia podstaw demokracji szlacheckiej, poprzez okres istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów do III rozbioru w 1795 roku.

  Pierwszym biskupem warmińskim, który podpisał artykuły zaprzysiężone był Łukasz Watzenrode, było to w roku 1489. Po nim czynili to wszyscy kolejni biskupi warmińscy, aż do połowy XIX w. Zaprzysiężenie biskupa i akt prawny articuli iurati należą do ciekawszych osobliwości dawnej Warmii.

  Biskupi warmińscy – biskupi diecezjalni, biskupi koadiutorzy i biskupi pomocniczy diecezji (do 1992) i archidiecezji warmińskiej.Diecezja sambijska - jedna z czterech diecezji (obok diecezji chełmińskiej, pomezańskiej i warmińskiej) na terenie Prus. Powstała w 1249 roku i wchodziła w skład metropolii ryskiej.

  Ingres do katedry każdego nowego biskupa warmińskiego odbywał się zgodnie z ceremoniałem zapisanym w książce Ceremoniale Episcoporum. Podczas ceremonii objęcia diecezji nowy biskup:

  1. Zaprzysięgał articuli iurati,
  2. Przyjmował inwentarz.

  Articuli iurati składały się z dwóch części:

 • Zmiennej – odpowiadającej paktom konwentom (łac. pacta conventa)
 • Stałej – podobnej do tych partii artykułów henrykowskich, które weszły na trwałe do ustroju Rzeczypospolitej.
 • Do naszych czasów zachowały się w oryginale niemal wszystkie articuli iurati biskupów warmińskich.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Łukasz Watzenrode (niem. Lukas Watzenrode, ur. 30 października 1447 w Toruniu, zm. 29 marca 1512 w Toruniu) – biskup warmiński, dyplomata, mecenas sztuki i nauki.

  Zobacz też[]

 • diecezja warmińska
 • diecezja sambijska
 • Bibliografia[]

 • ks. A. Szorc, Ingresy biskupów warmińskich, w: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich, pod red. S. Achremczyka, Olsztyn 2004, s.14-19.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Archidiecezja Warmińska • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Reklama