• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Arthur Fernandez Coca

  Przeczytaj także...
  Filadelfia (ang. Philadelphia wymowa: /ˌfɪləˈdɛlfiə/) – miasto na północno-wschodnim wybrzeżu USA, w stanie Pensylwania, u ujścia rzeki Delaware do Atlantyku. Największe pod względem liczby ludności miasto w Pensylwanii i szóste w kraju.Heidelberg – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w rejencji Karlsruhe, w regionie Rhein-Neckar, nad Neckarem. Siedziba powiatu Rhein-Neckar, jednak do niego nie należy. Liczba mieszkańców wynosi 147 312 (31 grudnia 2010), a powierzchnia miasta 108,83 km².
  Jena – miasto na prawach powiatu w środkowych Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, nad rzeką Soławą. Liczy 104 449 mieszkańców (31 grudnia 2009), jest po Erfurcie drugim co do wielkości miastem kraju związkowego.

  Arthur Fernandez Coca (ur. 20 marca 1875 w Filadelfii, zm. 11 grudnia 1959) – amerykański lekarz pochodzenia kubańskiego, alergolog.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Nauki pobierał w Haverford College, stopień doktorski otrzymał w 1900 na University of Pennsylvania; potem studiował w Heidelbergu (1905–1909), gdzie był (w latach 1907–1909) asystentem von Dungerna w Instytucie Raka, odpowiedzialnym za laboratorium chemiczne. Później wyjechał na Filipiny, gdzie w manilskim Biurze Naukowym był bakteriologiem w latach 1909-1910. W Cornell University Medical College pełnił w latach 1910–1919 funkcję instruktora patologii i bakteriologii. Następnie był adiunktem (assistant professor, 1919-1924), profesorem (1924-1932), a następnie profesorem medycyny na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, a także (do przejścia na emeryturę w roku 1949) dyrektorem medycznym w Lederle Laboratories w tym mieście. Potem aż do swej śmierci prowadził praktykę prywatną lekarza alergologa.

  Redaktor naczelny – osoba odpowiadająca za całość czasopisma (dziennika lub innego periodyku) albo programu telewizyjnego. W praktyce jest to osoba, która kieruje całością działań redakcji od strony merytorycznej i odpowiada za kształt oraz zawartość czasopisma. Redaktor naczelny kieruje także pracą zespołu dziennikarzy, często odpowiadając także za ich przyjmowanie i zwalnianie.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Arthur Fernandez Coca był jednym z pionierów alergologii; zaproszony został w związku z tym zakresem swoich badań przez małżeństwo Ludwika i Hannę Hirszfeldów w roku 1928 do Warszawy, gdzie wygłosił cykl wykładów na temat alergologii dziecięcej. Był to pierwszy w Polsce kurs alergologii wieku rozwojowego. Jego podręcznik z tej dziedziny Familial Nonreaginic Food-Allergy Hanna Hirszfeldowa przetłumaczyła na język polski („Rodzinna niereageniczna alergia pokarmowa”). Coca opublikował też w pracy Pulse test swoje spostrzeżenia dotyczące związku zmian ludzkiego tętna z ekspozycją na czynniki alergiczne i toksyny.

  Hanna Hirszfeldowa (ur. 17 lipca 1884, zm. 20 lutego 1964 we Wrocławiu) – polska lekarz pediatra, profesor nauk medycznych.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  W 1915 założył czasopismo naukowe The Journal of Immunology, do czego skłoniło go z jednej strony potrzeba zdyskontowania jego wcześniejszych doświadczeń z Heidelbergu i z Manili, a z drugiej zawieszenie (w związku z wybuchem I wojny światowej) publikowania wychodzącego wcześniej w Niemczech (w wydawnictwie Gustav Fischer, Jena) czasopisma Zeitschrift für Immunitätsforschung oraz odrzucenie jego artykułów (jako „zbyt specjalistycznych” i „zbyt zaawansowanych”) przez inne czasopismo amerykańskie. Założony przez Coca Journal of Immunogy powstał przy bliskiej współpracy z Edwardem B. Passano, który był później prezesem firmy Williams and Wilkins Company, wydającej to czasopismo. Coca był jego redaktorem naczelnym do 1916, kiedy nieznacznie zmienił tę funkcję na redaktora prowadzącego (managing editor); na stanowisku tym pozostał do 1948. Jego niewielka książka pt. Essentials of Immunology („Podstawy immunologii”) uznawana jest za znaczący wkład Arthura Fernandeza Coca w tę dziedzinę nauk medycznych.

  The Journal of Immunology ("Przegląd Immunologiczny") – medyczne recenzowane czasopismo naukowe, wydawane w Stanach Zjednoczonych, publikujące wyniki badań naukowych i klinicznych we wszystkich aspektach immunologii. Założone przez Arthura F. Coca w roku 1915 (we współpracy z Edwardem B. Passano), w związku z wstrzymaniem z powodu wybuchu I wojny światowej wychodzącego w Jenie w Niemczech pisma Zeitschrift für Immunitätsforschung. Wydawane przez American Association of Immunologists (Amerykańskie Stowarzyszenie Immunologów). Jego wydania drukowane są (i publikowane on-line) dwa razy w miesiącu: pierwszego i piętnastego dnia każdego miesiąca.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • In Memoriam: Arthur F. Coca – Founder of the Journal of Immunology, J Immunol. 1960; 85 (str. 331)
 • Arthur F. Coca, "The Pulse Test"
 • "Find your energy toxins with the pulse test"
 • W 100-lecie określenia ALERGIA – Początki alergologii, Jerzy Kruszewski, „Alergia” nr 4(26)/2005, s. 9
 • Praca doktorska Jolanty Ubysz (dostępna w Bibliotece Akademii Medycznej we Wrocławiu, sygn. Mg 1 30789)
 • Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Manila (filipiński Maynila) – stolica Filipin, położona na wyspie Luzon, przy ujściu rzeki Pasig do Zatoki Manilskiej (Morze Południowochińskie). Obecnie miasto liczy 1 660 714 mieszkańców (1 sierpnia 2007, spis), wraz z Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Pasig i in. tworzy zespół miejski - Metro Manila z 11 553 427 mieszkańców (1 sierpnia 2007, spis). W ostatnich dwóch dekadach najszybszy wzrost notuje się w nowych przedmieściach stolicy już poza Metro Manilą w ościennych prowincjach (Laguna, Cavite, Rizal, Bulacan) razem z którymi tworzy tzw. Mega Manilę (populacja 16,1 mln w r. 1995, 18,7 mln w r. 2000, 22 mln w r. 2007).
  Warto wiedzieć że... beta

  Adiunkt (łac. adiunctus – dołączony) – stanowisko w szkołach wyższych i placówkach naukowo-badawczych dla pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego. W przeciwieństwie do samodzielnych pracowników nauki określani są czasem mianem pomocniczych pracowników nauki. Na niektórych polskich uczelniach jest przyjętym zwyczajem, że po obronieniu habilitacji naukowiec uzyskuje stanowisko profesora, jednak na wielu uczelniach nie jest to automatyczne i zależy bardziej zarówno od polityki wydziału, jak i dostępności etatów (finansowania).
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
  Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku (oficjalna nazwa: Columbia University in the City of New York, Columbia University lub Columbia) – uniwersytet amerykański, należący do tzw. Ligi Bluszczowej (Ivy League). Założony królewskim aktem fundacyjnym z dnia 31 października 1754 jako King’s College. Jako prywatna instytucja szkolnictwa wyższego działa w mieście Nowy Jork. Kampus uniwersytecki leży w samym centrum miasta, w dzielnicy Manhattan.
  Bakteriologia – dział mikrobiologii poświęcony badaniu, wykorzystywaniu i zwalczaniu bakterii, a także sprawdzaniu ich ogólnych właściwości.
  LIBRIS (Library Information System, pol. System Informacyjny Bibliotek) szwedzki katalog rozproszony utrzymywany przez Narodową Bibliotekę Szwecji w Sztokholmie. Umożliwia wyszukiwanie 6,5 milionów tytułów.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Ludwik Hirszfeld (ur. 5 sierpnia 1884 w Warszawie, zm. 7 marca 1954 we Wrocławiu) – lekarz, bakteriolog i immunolog, twórca polskiej szkoły immunologicznej oraz nowej dziedziny nauki – seroantropologii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.