• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Arteria komunikacyjna

  Przeczytaj także...
  Encyklopedia PWN – encyklopedia internetowa, oferowana – bezpłatnie i bez konieczności uprzedniej rejestracji – przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Encyklopedia zawiera około 122 tysiące haseł i 5 tysięcy ilustracji.Autostrada — droga o ograniczonej dostępności, zaprojektowana i zbudowana w celu zapewnienia bezpiecznego, szybkiego, płynnego ruchu pojazdów.
  Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.
  Arterie komunikacyjne

  Arteria komunikacyjna (gr. αρτηρία, 'tętnica') – ważny szlak komunikacyjny, lądowy lub wodny, o dużej przelotowości ruchu komunikacyjnego. Jest to najczęściej główna droga, przystosowana do ruchu o dużym natężeniu, zwykle z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami, nie obsługująca ruchu lokalnego. Arterie łączą kraje, regiony lub miasta. Przykłady arterii komunikacyjnych: autostrada, droga ekspresowa, droga dwujezdniowa. Arterie o znaczeniu międzynarodowym lub ogólnokrajowym są nazywane magistralami.

  Droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa. Przeznaczona do ruchu pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. (Prawo o ruchu drogowym, art. 2 pkt 1)Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.

  Podział arterii[ | edytuj kod]

  pod względem zasięgu:

 • międzynarodowe
 • krajowe
 • regionalne
 • miejskie
 • pod względem funkcjonalno-technicznym:

 • autostrady
 • ekspresowe
 • główne
 • zbiorcze
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. arteria, [w:] Wojciech Skowroński (red.), Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany, Warszawa: Arkady, 2008, s. 18, ISBN 978-83-213-4515-4, OCLC 749541725 [dostęp 2020-06-28].
  2. arteria, [w:] Witold Szolginia, Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Architektura i Budownictwo, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1975, s. 16-17.
  3. arteria komunikacyjna, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2020-06-28].
  Droga ekspresowa (niem. Schnellstraße, autostrasse, ang. expressway) - droga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, na ogół posiadająca wyłącznie wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego.Skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.696 sek.