• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Armie III Rzeszy

  Przeczytaj także...
  21 Armia (niem. 21. Armee) – jedna z niemieckich armii w trakcie II wojny światowej. Utworzona w końcowym okresie walk, bo dopiero 27 kwietnia 1945 roku, ze sztabu 4 Armii w składzie Grupy Armii Wisła. Dowodził nią generał Kurt von Tippelskirch. Walczyła przeciwko Armii Czerwonej. Składała się z III Korpusu Pancernego SS i CI Korpusu Armijnego.16 Armia Niemiecka, niem. 16 Armee – jedna z niemieckich armii z czasów II wojny światowej. Utworzona w październiku 1939 roku z przemianowania 3 Armii, przerzucanej z Polski na zachód. W składzie Grupy Armii A walczyła na zachodzie (Fall Gelb), od maja 1941 roku na froncie wschodnim, w składzie Grupy Armii Północ. Pod koniec wojny odcięta w Kurlandii.
  18 Armia Niemiecka – jedna z niemieckich armii w czasie II wojny światowej. Utworzona w listopadzie 1939 roku podczas przerzucania Wehrmachtu ze wschodu na zachód po kampanii wrześniowej, z Dowództwa Odcinka Granicznego Środek. W grudniu 1939 i styczniu 1940 przebywała na zachodzie, następnie, do końca wojny, na wschodzie. Początkowo podlegała Grupie Armii B, od czerwca 1941 roku w składzie Grupy Armii Północ. Wojnę zakończyła w składzie Grupy Armii Kurlandia.

  Armie III Rzeszy – wyższe niemieckie związki operacyjne tworzone w latach 1939-1945. Składały się zwyczajowo z:

 • 1-6 korpusów armijnych,
 • innych podległych jednostek (korpusów SS i zagranicznych, pojedynczych dywizji, brygad, wyższych dowództw, itp)
 • jednostek armijnych (wyższych dowództw artylerii, oddziałów tyłowych, dowództw oddziałów zaopatrzeniowych, pułku łączności, czasem także pułku uzupełnień, batalionu/pułku szturmowego, oddziałów propagandowych, żandarmerii, kartograficznych, itp)
 • W ciągu II wojny światowej utworzono następujące armie

  2 Armia (niemiecka), niem. 2. Armee – jedna z niemieckich armii z czasów II wojny światowej. Utworzona 26 sierpnia 1939, z początkiem kampanii wrześniowej przekształcona w Grupę Armii Północ.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
 • 1 Armia
 • 2 Armia
 • 3 Armia
 • 4 Armia
 • 5 Armia
 • 6 Armia
 • 7 Armia
 • 8 Armia
 • 9 Armia
 • 10 Armia
 • 11 Armia
 • 12 Armia
 • 14 Armia
 • 15 Armia
 • 16 Armia
 • 17 Armia
 • 18 Armia
 • 19 Armia
 • 21 Armia
 • 24 Armia
 • 25 Armia
 • Armia Laponia
 • Armia Liguria
 • Armia Prusy Wschodnie
 • Armia Norwegia
 • Ponadto utworzono 2 armie górskie

 • Armia „Norwegen”
 • 20 Armia Górska
 • Jedną armię spadochronową

  17 Armia Niemiecka, niem. 17. Armee – jedna z niemieckich armii lądowych Wehrmachtu z czasów II wojny światowej. Utworzona w grudniu 1940 roku w II Okręgu Wojskowym w Szczecinie. W sierpniu i wrześniu 1942 roku oznaczana też jako Grupa Armijna Ruoff. Armia została zniszczona w lipcu 1944 na Krymie, po czym utworzono ją ponownie. Przez cały okres swego istnienia walczyła na froncie wschodnim przeciwko Armii Czerwonej. Skapitulowała w maju 1945 roku. Przez znaczny okres swego istnienia podlegała Grupie Armii A.Afrika Korps (pełna nazwa: Deutsches Afrikakorps – DAK) – niemiecki korpus ekspedycyjny utworzony 12 lutego 1941 r. w celu udzielenia wsparcia siłom włoskim w Afryce Północnej pobitym przez Brytyjczyków w wyniku rozpoczętej 7 grudnia 1940 r. operacji Compass. Na czele DAK stanął gen. Erwin Rommel.
 • 1 Armia Spadochronowa
 • Kilka armii pancernych (różne nomenklatury)

 • 1 Armia Pancerna
 • 2 Armia Pancerna
 • 3 Armia Pancerna
 • 4 Armia Pancerna
 • 5 Armia Pancerna
 • 6 Armia Pancerna (6 Armia Pancerna SS)
 • 11 Armia Pancerna (11 Armia Pancerna SS)
 • Niemiecki Korpus Afryki (Deutsches Afrika Korps)
 • Zobacz też[]

 • armie polskie • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  15 Armia Niemiecka – jedna z niemieckich armii w czasie II wojny światowej. Utworzona w styczniu 1941 roku we Francji. Cały okres działań spędziła na zachodzie Europy. Skapitulowała w kwietniu 1945 roku w Zagłębiu Ruhry.
  SS (niem. Die Schutzstaffel der NSDAP, pol. "eskadra ochronna NSDAP") – paramilitarna i początkowo elitarna niemiecka formacja nazistowska, podległa Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP).
  19 Armia (niem. 19. Armee) – jedna z niemieckich armii z czasów II wojny światowej. Utworzona w sierpniu 1943 roku z przemianowania Grupy Armijnej Felber (LXXXIII Korpus Armijny). Walczyła na zachodzie, początkowo w składzie Grupy Armii D, następnie G.
  7 Armia Niemiecka - jedna z niemieckich armii z czasów II wojny światowej. Utworzona w sierpniu 1939 roku w V Okręgu Obronnym. Całą wojnę spędziła na zachodzie, głównie na obronie wybrzeża Atlantyku. Sztab stacjonował w Bordeaux. Przed inwazją aliancką w Normandii zajmowała się głównie pracami budowlanymi. Podporządkowana przez krótko (w 1940) Grupie Armii B i C, następnie aż do stycznia 1945 roku w składzie Grupy Armii D. Pod koniec wojny kolejno w składach Grup Armii B, G i Środek.
  1 Armia Pancerna (niem. 1. Panzer-Armee) (1 Grupa Pancerna - Panzergruppe 1) — niemiecka armii pancernych z okresu II wojny światowej
  1 Armia (niemiecka), niem. 1. Armee – jedna z niemieckich armii z czasów II wojny światowej. Utworzona 26 sierpnia 1939 z XII Okręgu Wojskowego. Z początkiem kampanii wrześniowej rozlokowana na granicy francuskiej.
  4. Armia, niem. 4. Armee – jedna z niemieckich armii z czasów II wojny światowej. Utworzona w sierpniu 1939 roku w Hanowerze. Armia ta brała udział w kampanii wrześniowej, atakując z Pomorza Słupskiego (jej pododdziały walczyły także o Hel i Westerplatte). Po zakończeniu działań w Polsce przerzucona na front zachodni. W maju 1940 roku przedarła się przez umocnienia na południu Belgii i atakowała na Abbeville. Kampanię zakończyła bitwą na polach Flandrii, oraz natarciem przez Sommę na Brest. Szlak bojowy 4 Armii na froncie wschodnim sięga od Białegostoku przez Mińsk, Smoleńsk aż na przedmieścia Moskwy. Następnie armia bierze udział w walkach obronnych w składzie Grupy Armii Północ. W kwietniu 1945 roku po ewakuacji z Prus Wschodnich przemianowana w 21 Armię.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.085 sek.