• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Armia Cesarstwa Niemieckiego

  Przeczytaj także...
  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Bataliony sterowców Cesarstwa Niemieckiego (Luftschiffer-Bataillone) - bataliony sterowców okresu Cesarstwa Niemieckiego.
  Wojska lądowe – rodzaj sił zbrojnych przeznaczony do wykonywania zadań operacyjnych przede wszystkim na obszarach lądowych.

  Armia Cesarstwa Niemieckiego (niem. Deutsches Heer) – wojska lądowe Cesarstwa Niemieckiego, pod rozkazami Cesarza Niemieckiego.

  Składały się z czterech kontyngentów: pruskiego, obejmującego także mniejsze kraje Rzeszy, bawarskiego, saskiego i wirtemberskiego. Formalnie, mimo przejścia pod dowództwo pruskie, królowie tych trzech krajów zachowali pewną kontrolę nad wojskiem. Dotyczyło to zwłaszcza Bawarii. Żołnierze składali przysięgę na wierność cesarzowi, ale bawarskich wojskowych ta przysięga obowiązywała jedynie w czasie wojny, gdyż w czasie pokoju zwierzchnictwo nad armią bawarską sprawował król bawarski. Ponadto wojska bawarskie różniły się nieco umundurowaniem i istniały wyodrębnione korpusy bawarskie.

  Wielka Kwatera Główna (Großen Hauptquartier) – oficjalna nazwa naczelnego organu dowódczo-sztabowego Cesarza Niemieckiego i Królów w okresie I wojny światowej, de facto Armii Cesarstwa Niemieckiego (Deutsche Armee (Kaiserreich), Kaiserliche Armee).Cesarstwo Niemieckie, (niem.) Deutsches Kaiserreich lub Rzesza Niemiecka (niem.) Deutsches Reich – oficjalne określenie niemieckiego państwa narodowego założonego w 1871 roku przez polityka Ottona von Bismarcka. Po upadku określane także jako Druga Rzesza (Zweites Reich).

  Podstawy prawne[]

  Podstawami prawnymi funkcjonowania armii Cesarstwa były:

 • 1. die Reichsverfassung (16 kwietnia 1871)
 • 2. der Bündnisvertrag zwischen dem Norddeutschen Bund und Bayern (23 listopada 1870)
 • 3. die Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bund und Württemberg (21/25 listopada 1870)
 • 4. die Konventionen zwischen Preußen und Sachsen (7 lutego 1867)
 • 5. die Konventionen zwischen Preußen und den sonstigen Bundesstaaten
 • 6. das Reichsmilitärgesetz (2 maja 1874)
 • Struktura organizacyjna[]

   Bandera Cesarstwa Niemieckiego 1871–1892
  Bandera Cesarstwa Niemieckiego 1871–1892
  Zasięg terytorialny poszczególnych korpusów armijnych 1914

  Liczebność armii[]

  Stopnie wojskowe[]

  Naramienniki[]

 • Brandenbg. Mannsch LIR 115.png
 • Polnische Aufschläge.GIF
 • Leib-Drag.Rgt Nr. 20
  Bay.Inf.-Leib-Rgt
  2 Królewski Pułk Kirasjerów (Kürassier Rgt Nr. 2)

  Królestwo Wirtembergii (niem.: Königreich Württemberg) – w latach 1806-1918 państwo na południowym zachodzie dzisiejszych Niemiec. Powstało 1 stycznia jako suwerenne królestwo staraniem Napoleona Bonaparte z księstwa Wirtembergii. Początkowy obszar, określany jako Stara Wirtembergia został na krótko przedtem mocno rozszerzony na wschód i południe w wyniku mediatyzacji i Pokoju w Preszburgu. W efekcie obszar Wirtembergii prawie się podwoił.Cesarz Niemiecki (niem. Deutscher Kaiser) – oficjalny tytuł monarchów Cesarstwa Niemieckiego (II Rzeszy Niemieckiej – niem. Deutsches Reich) w latach 1871-1918. Po raz pierwszy formalnie pojawił się w projekcie Konstytucji Rzeszy Niemieckiej uchwalonej przez Reichstag Związku Północnoniemieckiego 10 grudnia 1870, po zwycięstwie Prus i państw niemieckich w wojnie z Francją. Następnie został zatwierdzony przez ostateczną postać Konstytucji Cesarstwa z 16 kwietnia 1871. Tytuł uległ likwidacji wraz ze zniesieniem monarchii w Niemczech, w wyniku rewolucji listopadowej w 1918.
 • 168 Pułk Piechoty
  36 Pułk Fizylierów (Füsilier Rgt Nr. 36)
  18 Pułk Piechoty (InfRgt Nr. 18)

 • Kgl. Preuß. (Bad.) Dragoner-Regiment Nr. 20 -22

 • Infanterieregiment König Wilhelm I. (6. württembergisches) Nr. 124

 • Sztandary[]

 • 14 Pułk Artylerii, Strasburg

 • Piechota badeńska

  Królestwo Saksonii (niem. Königreich Sachsen) – historyczne państwo w Niemczech, istniejące od 1806 do 1918 roku, ze stolicą w Dreźnie.Wolne Państwo Bawaria (niem. Freistaat Bayern) – największy pod względem powierzchni i najlepiej rozwinięty gospodarczo kraj związkowy Republiki Federalnej Niemiec.
 • 1 Pułk Lansjerzy (Bayern)

 • 92 Pułk Piechoty (Braunschweig)

 • 93 Pułk Piechoty

 • 94 Pułk Piechoty

 • 168 Pułk Piechoty (Hessen)

 • Mecklenburg

 • Sachsen

 • Württemberg

 • 1 Pułk Pruska gwardia piechoty

 • 20 Pułk Piechoty pruskiej

  Nowopruskie bataliony taborowe (neupreußische Trainbataillone) - bataliony wojsk kolejowych okresu Cesarstwa Niemieckiego.
 • Oldenburg

 • Zobacz też[]

 • Wielka Kwatera Główna
 • Bataliony sterowców Cesarstwa Niemieckiego
 • Bataliony taborowe Cesarstwa Niemieckiego
 • Bibliografia[]

 • Curt Jany: Geschichte der preußischen Armee vom 15. Jahrhundert bis 1914, Biblio Verlag, Osnabrück 1967.
 • Hans Meier-Welcker (Hg.): Handbuch zur deutschen Militärgeschichte 1648-1939 (Band 2, 3), München 1979.
 • Albert Benary, Oberstlt.a.D., Das deutsche Heer, Etthofen Verlag Berlin 1932.
 • Neugebauer/Ostertag: Grundzüge der deutschen Militärgeschichte, Band 1 und 2: Arbeits- und Quellenbuch, Rombachverlag, Freiburg 1993, 1. Auflage, ISBN 3-7930-0602-6.
 • Hein: Das kleine Buch vom Deutschen Heere, Verlag Lipsius & Tischer, Kiel und Leipzig, 1901; Reprint Weltbildverlag, Augsburg, 1998, ISBN 3-8289-0271-5.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Wortlaut der Verfassung des Deutschen Reiches von 1871, Regelungen über das Landheer in Art. 57 ff. (niem.)
 • Wortlaut des Bündnisvertrages mit Bayern (niem.)
 • Wortlaut der Militärkonvention mit Württemberg (niem.) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.