• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Armatura wodna

  Przeczytaj także...
  Zbieracz (pożarnictwo) - element armatury wodnej, służący do łączenia dwóch linii zasilających mniejszego przekroju (np. W75) z nasadą ssawną o większym przekroju (np. W110) pompy pożarniczej.Pływak (pożarnictwo) - pusty szczelny zbiornik służący do utrzymania smoka ssawnego na wymaganej głębokości poniżej lustra wody zabezpieczając go przed opadnięciem na dno i zanurzeniem się w mule i wodorostach. Masa pływaka wynosi ok. 2 kg. Pływak ma kształt cylindra obustronnie zakończonego wypukłymi dnami i wykonany jest z blachy stalowej ocykowanej lub z tworzywa sztucznego.
  Nasada (pożarnictwo) – element armatury wodnej, służący do połączenia węży z rozdzielaczem, pompą, hydrantem, prądownicą, zbieraczem. Nasady mają takie same średnice jak i łączniki.

  Armatura wodna (od łac. armare - wyposażać) – w ogólnym znaczeniu, pomocnicze wyposażenie instalacji wodnej, umożliwiające jej właściwe wykorzystanie.

  Instalacja wodna z zamontowanymi zasuwami

  Do elementów armatury wodnej zalicza się:

 • kurki kulowe,
 • zawory i kurki podłączeniowe (do podłączania np. armatury łazienkowej),
 • zawory i kurki czerpalne (do podłączania np. węży ogrodowych),
 • zawory zwrotne (jednokierunkowe),
 • zasuwy,
 • filtry,
 • przyłącza elastyczne,
 • złączki.
 • W przypadku sprzętu pożarniczego armatura wodna to sprzęt składający się z elementów łączących początkowe lub końcowe części zasadniczego sprzętu gaśniczego, jakim są pompy i węże pożarnicze. Zalicza się do niej:

  Smok ssawny - stanowi on zakończenie linii ssawnej podczas pobierania wody gaśniczej ze zbiorników otwartych. Główne zadania smoka ssawnego to:Zawór – urządzenie do zamykania otworów, wylotów, do regulowania przepływu płynów (cieczy lub gazów) przez przewody.
 • łączniki,
 • nasady,
 • przełączniki,
 • pokrywy,
 • klucze do łączników i hydrantów,
 • rozdzielacze,
 • zbieracze,
 • regulatory ciśnienia,
 • smoki ssawne,
 • pływaki,
 • prądownice
 • działka wodne,
 • zbiorniki przenośne. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Przełącznik (redukcja) - element armatury wodnej pozwalający na łączenie pomiędzy sobą różnej średnicy łączników węży pożarniczych, a także nasad.
  Zawór zwrotny służy do zapewnienia przepływu płynu tylko w jednym kierunku. Jest to zawór samoczynny. Idealny zawór zwrotny przechodzi od stanu zamknięcia do stanu otwarcia w zależności od znaku różnicy ciśnień po obu stronach zaworu. W praktyce większość zaworów otwiera się dopiero po przekroczeniu progowej różnicy ciśnień, nazywanej ciśnieniem otwarcia, bądź (rzadziej) zamyka się dopiero po przekroczeniu pewnej wartości przepływu wstecznego oraz zamyka się po pewnym czasie od ustania przepływu.
  Przyłącze - element sieci uzbrojenia terenu łączący przewód główny lub rozdzielczy z końcowym obiektem armatury (potocznie z odbiorcą).
  Rozdzielacz - służy do rozdzielenia strumienia wody tłoczonej linią główną zbudowaną z węży W75 na trzy nasady. Dwie skrajne nasady umożliwiają podłączenie łączników węży W52, a środkowa - łącznika węża W75. To rozdzielacz "klasyczny" B-C/B/C. W Polsce w pożarnictwie stosujemy następujące średnice węży i nasad i określamy je: średnica 110 mm - oznaczenie A, średnica 75 mm - oznaczenie B, średnica 52 mm - oznaczenie C, średnica 25 mm - oznaczenie D. W praktyce spotyka się różne konfiguracje nasad wejściowych i wyjściowych oto kilka przykładów: A-B/B/B/B, A-B/A/B, B/B-B/B/B, B-C/C, B-C/C/C, C-C/C, C-D/D (np.: w Wielkiej Brytanii i USA stosuje się rozdzielacze o nasadach wejściowych 150 i 300 mm) itd. Na potrzeby różnych zadań np. gaszenia czy tworzenia zaopatrzenia wodnego powinno stosować się odpowiednie rozdzielacze dobrane do wariantu taktycznego wynikającego z sytuacji pożarowej (różnego zapotrzebowania na środki gaśnicze, różna wydajność stanowisk gaśniczych od 50 l/min do 10000 l/min).
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.