• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Arkusz autorski

  Przeczytaj także...
  Wydawca – osoba bądź instytucja (ta druga zwana również wydawnictwem), za której pieniądze przygotowywane, opracowywane, a następnie drukowane jest czasopismo, książka, lub publikowana podobna rzecz, np. komercyjny portal internetowy.DTP (ang. Desktop Publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przygotowanie do druku. W tym znaczeniu termin ten dotyczy nie tylko fazy projektowej, czyli tworzenia w programach komputerowych obrazu (oraz kształtu) stron publikacji, ale także zarządzania pracą grupową, a nawet odnosi się do komputerowego sterowania urządzeniami wykorzystywanymi w tym procesie, a więc np. naświetlarkami czy maszynami drukarskimi.
  Objętość dzieła drukiem, objętość dzieła - liczba obranych jednostek określających rozmiar dzieła. W Polsce wykorzystuje się, w zależności od potrzeb, następujące jednostki:

  Arkusz autorski – jednostka obliczeniowa objętości materiału stosowana w wydawnictwie dla rozliczeń z autorem obejmująca wyłącznie materiał opracowany przez autora, czyli bez ilustracji obcych i bez materiału stworzonego lub nadzorowanego przez redakcję jak: wstęp, komentarze, recenzje, przedmowy, posłowia, dwójka lub czwórka tytułowa książki (i ew. inne strony metrykalne). Najczęściej innego autorstwa są również: indeksy, spis treści oraz szata graficzna publikacji.

  Arkusz wydawniczy – jednostka obliczeniowa stosowana w wydawnictwie w celu określenia objętości zawartości treściowej (tekstowej i graficznej) publikacji. Wchodzi w to zarówno wkład autora (lub tłumacza) czyli tzw. arkusz autorski, jak i cały pozostały materiał stworzony lub nadzorowany przez redakcję, o ile nie pochodzi od autora (wstęp, komentarze, recenzje, przedmowy, posłowia, motta, cytaty, indeksy, skorowidze, spis treści, bibliografie, tytuły i śródtytuły, przypisy, paginy, dwójka lub czwórka tytułowa książki (i ew. inne strony metrykalne), zawartość okładki i obwoluty, itp.

  Do arkusza autorskiego nie zalicza się powtórzeń oraz znaczących objętościowo cytatów.

  Arkusz autorski (tak samo, jak arkusz wydawniczy) wynosi:

 • 40 000 znaków typograficznych (ze spacjami) prozy, lub
 • 700 linijek poezji, lub
 • 800 wierszy obliczeniowych (po 50 znaków), lub
 • 3000 cm² powierzchni ilustracji (także zapisu nutowego, wzorów matematycznych, chemicznych, diagramów)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • DTP
 • objętość dzieła drukiem
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.