• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Arial

  Przeczytaj także...
  Międzynarodowy alfabet fonetyczny, MAF (ang. International Phonetic Alphabet, IPA; fr. Alphabet phonétique international, API) – alfabet fonetyczny, system transkrypcji fonetycznej przyjęty przez Międzynarodowe Towarzystwo Fonetyczne jako ujednolicony sposób przedstawiania głosek wszystkich języków. Składają się na niego zarówno symbole alfabetyczne jak i symbole niealfabetyczne oraz ok. 30 znaków diakrytycznych.Verdana - popularny krój pisma dostępny w postaci fontu TrueType, zaprojektowany przez Mathew Carrtera, z hintingiem przygotowanym przez Thomasa Ricknera. Celem była maksymalna czytelność na ekranie, nawet przy niewielkim stopniu pisma. Swoją premierę Verdana miała 8 lipca 1996 roku. Nazwa pochodzi od angielskiego przymiotnika verdant określającego odcień zieleni. Verdana została zaprojektowana w Seattle charakteryzującym się dużą powierzchnią obszarów zieleni miejskiej.
  Cyrylica – pismo alfabetyczne służące do zapisu języków wschodniosłowiańskich, większości południowosłowiańskich i innych. Nazwa nawiązuje do apostoła Słowian – św. Cyryla, który wspólnie ze św. Metodym, prowadząc misję wielkomorawską wśród Słowian zapisał i wprowadził do liturgii język słowiański. Do zapisu tego języka zostały stworzone dwa alfabety – głagolica i później cyrylica (pismo uproszczone na bazie dużego alfabetu greckiego – majuskuły oraz głagolicy, z której zostały przeniesione niektóre litery).

  Arial - jeden z najbardziej powszechnych krojów pisma używanych przy druku. Jest to krój proporcjonalny, jednoelementowy, bezszeryfowy. Stanowi odpowiednik Helvetiki zaprojektowany przez firmę Monotype. Mimo posiadania tych samych metryk co Helvetica, Arial pochodzi od Monotype Grotesque i jest w zauważalnie innym stylu.

  Skandynawia – region północnej Europy, obejmujący kraje: Szwecję, Norwegię oraz Danię. Obejmuje część z krajów nordyckich.Krój pisma to charakterystyczny obraz kompletu znaków pisma o jednolitych podstawowych cechach graficznych: stylu, rytmie, proporcji, dukcie, układzie lub kształcie szeryfów, właściwościach optycznych (czytelności) itp. Może mieć wiele odmian, czasami nawet znacznie różniących się od kroju podstawowego, lecz nadal zachowujących w sposób konsekwentny podstawowe założenia graficzne danej rodziny krojów.

  Font dostarczany z wieloma popularnymi systemami operacyjnymi.

  Przykłady[]

 • Arial
 • poniższy akapit zostanie wyświetlony za pomocą kroju Arial, a w przypadku jego braku za pomocą Helvetiki lub kroju stałopozycyjnego (nieproporcjonalnego). Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Cyfry: 0123456789; polskie znaki diakrytyczne: ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ; znaki podobne: l I 1 , O 0 ; przykład transkrypcji IPA: /ɪɡ'zɑːmpəl əv aɪpiː'eɪ tɹɑːn'skɹɪpʃən/. Arabski: العربية; chiński: 这是一些汉字。 Zhè shì yì xiē; cyrylica: Кириллица; grecki: Ελληνικά; khmerski: កខ; litery skandynawskie: ÅÄÆÖØ åäæöø; tajski: ฟหกดึ้.
 • Odmiany[]

 • Arial Regular
 • Arial Black: Arial Black, Arial Black Italic
 • Arial Narrow: Arial Narrow Regular, Arial Narrow Bold, Arial Narrow Italic, Arial Narrow Bold Italic. Ten wariant jest w skróconej wersji
 • Arial Rounded: Arial Rounded Light, Arial Rounded Regular, Arial Rounded Medium, Arial Rounded Bold, Arial Rounded Extra Bold
 • Arial Special: Arial Special G1, Arial Special G2
 • Arial Light, Arial Medium, Arial Extra Bold, Arial Light Condensed, Arial Condensed, Arial Medium Condensed, Arial Bold Condensed
 • Arial Monospaced: w tym wariancie takie znaki jak @, M, W są przeprojektowane
 • Arial Unicode MS
 • Dystrybucja[]

  Arial został wprowadzony jako fonty w formacie TrueType w 1990 r., a w PostScript Type 1 w 1991 roku. Od roku 1999 wersja Arial Unicode MS, zawierająca wiele znaków Unikodu, jest dołączana do pakietu Microsoft Office. W formacie Type 1 Arial był rozpowszechniany również z oprogramowaniem Acrobat Reader.

  Times – dwuelementowa antykwa. Została zaprojektowana na potrzeby angielskiej gazety "Times" przez Stanleya Morisona i Victora Lardena. Sławę jej przyniosła zapewne duża czytelność, przy małym stopniu pisma, co owocuje dobrą ekonomiką składu.Lorem ipsum – tekst składający się z łacińskich i quasi-łacińskich wyrazów, mający korzenie w klasycznej łacinie, wzorowany na fragmencie traktatu Cycerona "O granicach dobra i zła" (De finibus bonorum et malorum) napisanego przez rzymskiego filozofa w 45 r. p.n.e. Tekst jest stosowany do demonstracji krojów pisma (czcionek, fontów), kompozycji kolumny itp. Po raz pierwszy został użyty przez nieznanego drukarza w XVI w.

  Ascender Corporation prowadzi sprzedaż Arialu w formacie TrueType, przy czym fonty te posiadają oznaczenie „WGL” na końcu nazwy. Ponadto Monotype prowadzi sprzedaż Arialu z pomniejszonym zestawem znaków. Wersja WGL obejmuje: Arial (regularne, pogrubienie i kursywę), Arial Black, Arial Rounded (regularne, pogrubienie), Arial Narrow (regularne, pogrubienie, kursywa).

  System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.Courier to nieproporcjonalny (o stałej szerokości) krój pisma, podobny do krojów używanych w maszynach do pisania. Została ona zamówiona w latach pięćdziesiątych przez IBM do użycia w maszynach do pisania tej firmy. Firma IBM nie zdecydowała się na opatentowanie tego kroju czcionki i wkrótce po jego pojawieniu się został on skopiowany przez innych producentów i stał się nieoficjalnym standardem. Font Courier New, zastosowana po raz pierwszy w Windows 3.1, aż do Windows XP była głównym fontem monospaced systemu Windows; zastąpiona została dopiero fontem Consolas w Windows Vista.

  Zobacz też[]

 • Times
 • Courier
 • Helvetica
 • Verdana
 • Ubuntu
 • Linki zewnętrzne[]

 • Artykuł Arial vs Helvetica • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Znaki diakrytyczne (gr. diakritikós – odróżniający) – znaki graficzne używane w alfabetach i innych systemach pisma, umieszczane nad, pod literą, obok lub wewnątrz niej, zmieniające artykulację tej litery i tworzące przez to nową literę. W alfabetach sylabowych mogą zmienić znaczenie całej sylaby.
  Alfabet arabski – alfabetyczne pismo używane do zapisu języka arabskiego. Powstało z nabatejskiej odmiany pisma aramejskiego. Pismo arabskie rozpowszechnione jest w krajach muzułmańskich.
  Język tajski, syjamski – język z rodziny języków dajskich, oficjalny język Tajlandii, używany jako pierwszy język jedynie w centralnej części Tajlandii (wokół Bangkoku). Na północy, południu oraz w regionie północno-wschodnim mówi się odrębnymi językami tajskimi.
  Unicode – komputerowy zestaw znaków mający w zamierzeniu obejmować wszystkie pisma używane na świecie. Definiują go dwa standardy – Unicode oraz ISO 10646. Znaki obu standardów są identyczne. Standardy te różnią się w drobnych kwestiach, m.in. Unicode określa sposób składu.
  Język chiński (chiń. upr. 汉语, chiń. trad. 漢語, pinyin Hànyǔ; lub chiń. upr./chiń. trad. 中文, pinyin Zhōngwén) – język lub grupa spokrewnionych języków (tzw. makrojęzyk), należących do rodziny chińsko-tybetańskiej.
  Druk – wielokrotne odbicie obrazu z formy drukowej na podłoże drukowe (np. na papier). Potocznie nazywana drukiem jest również każda kopia, czyli odbitka drukowa.
  Helvetica to jeden z najpopularniejszych proporcjonalnych jednoelementowych krojów pisma. Opracowany został pierwotnie jako czcionka przez Maxa Miedingera w 1957 r. dla firmy Haas’sche Schriftgießerei ze Szwajcarii. Nazwa kroju pochodzi od słowa Helwecja, rzymskiej nazwy obecnych terenów Szwajcarii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.