• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Argyreia nervosa

  Przeczytaj także...
  Dietyloamid kwasu D-lizergowego (LSD, LSD-25) – organiczny związek chemiczny, psychodeliczna substancja psychoaktywna, pochodna ergoliny.Pnącze, roślina pnąca – forma życiowa roślin o długiej, wiotkiej łodydze, wymagającej podpory, by mogła się wspinać do góry, do światła. W strefie umiarkowanej pnącza występują rzadko, w tropikalnych lasach są częste, w tym liczne o zdrewniałych łodygach – tzw. liany, które wykorzystując drzewa jako podpory oszczędzają konieczność wytwarzania silnych i grubych pni by wydostać się z ciemnego dna lasu tropikalnego ku słońcu. Pnącza dzięki oszczędzaniu na wzroście pędu na grubość bardzo szybko rosną na długość. Niektóre z nich potrafią się przyczepić nawet do gładkiego muru.
  Liść (łac. folium) – organ roślinny, element budowy części osiowej (pędowej) roślin telomowych. Wyrastające z węzłów końcowe elementy rozgałęzień pędu, wyodrębniające się ze względu na funkcję i budowę od łodygi (nie mają np. zdolności do nieprzerwanego wzrostu). Pełnią głównie funkcje odżywcze i z tego powodu mają zwykle dużą powierzchnię umożliwiającą ekspozycję na odpowiednią ilość promieniowania słonecznego. Poza tym liście biorą udział w transpiracji, gutacji i wymianie gazowej. Nierzadko liście pełnią także funkcje spichrzowe, czepne, ochronne, obronne i pułapkowe, w takich przypadkach ulegając daleko idącym przystosowaniom w zakresie funkcji i budowy.
  15 nasion Argyreia nervosa

  Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer) – powój hawajski – gatunek rośliny z rodziny powojowatych. Roślina pochodzi z południowej Azji, introdukowana została na Hawajach, w Afryce, Ameryce Środkowej.

  Morfologia[ | edytuj kod]

  Pokrój Duże pnącze z liśćmi o kształcie sercowatym dochodzącymi do długości 5 cm, pokrytymi srebrzystymi włoskami. Kwiaty czerwone o długości 1-1,5 cm. Nasiona twarde, koloru brązowego, o średnicy około 5 mm.

  Biologia[ | edytuj kod]

  Cechy fitochemiczne Głównymi substancjami czynnymi są alkaloidy – pochodne kwasu lizergowego. Ergina, zwana często LSA (wyizolowana przez A. Hofmanna) – czyli amid kwasu D-lizergowego, jest jedynym psychoaktywnym alkaloidem w surowcu. Jego syntetycznym analogiem jest LSD, czyli dietyloamid kwasu D-lizergowego. Jak większość pochodnych lizergowch jest wrażliwy na światło – powstają wtedy nieaktywne lumino-pochodne. Ergina działa w dawkach 0,5 – 3 mg. W powoju hawajskim występują także inne alkaloidy:
 • izoergina czyli amid kwasu L-lizergowego, nieaktywny izomer optyczny, ergometryna (silnie obkurcza mięśnie macicy – może powodować poronienia), lizergol, izolizergol, chanoklawina, elymoklawina, peniklawina, ergonowina. Ponadto w nasionach, a zwłaszcza świeżych obecne są glikozydy cyjanogenne, których zbytnia ilość powoduje nudności, wymioty, biegunki, bóle brzucha i trudności z oddychaniem.
 • Zastosowanie[ | edytuj kod]

  Roślina psychoaktywna Nasiona były ulubionym afrodyzjakiem i środkiem odurzającym na Hawajach. W Meksyku roślina ceniona jako jeden z najważniejszych psychodelików. Znajduje zastosowanie również we wróżbiarstwie, uzdrawianiu i rytuałach magiczno-religijnych. Przyjmowane doustnie (poprzez żucie) oraz jako macerat. Nasiona pochodzące z Ghany to odmiana nieaktywna. LSA spotykamy również w roślinach z rodzajów Ipomoea i Rivea. Substancją psychoaktywną jest LSA, działający na receptory 5-HT2A (jest około 10-50 razy słabsze od LSD). Katalizuje reakcje przewodnictwa w układach: serotoninowym, dopaminergicznym i adrenergicznym powodując ich nadprzewodnictwo.

  Uprawa[ | edytuj kod]

  Podczas uprawy należy ją chronić przed przymrozkami.

  Alkaloidy (arabskie alkali – potaż i stgr. εἶδος eidos – postać = „przyjmujący postać zasady”) – według rekomendacji IUPAC z 1995 roku jest to grupa naturalnie występujących zasadowych związków chemicznych (na ogół heterocyklicznych), głównie pochodzenia roślinnego, zawierających azot. Aminokwasy, peptydy, białka, nukleotydy, kwasy nukleinowe, aminocukry i antybiotyki nie są zwykle zaliczane do alkaloidów. Dodatkowo do tej grupy włączone są niektóre obojętne związki chemiczne biogenetycznie związane z alkaloidami zasadowymi.ErginaLSA (niem. Lyserg-Säure-Amide) – organiczny związek chemiczny, alkaloid ergolinowy, psychodeliczna substancja psychoaktywna, zaliczana do lizergamidów, w strukturze podobna do LSD. Występuje naturalnie w nasionach powojowatych i niektórych grzybach. Ergina jest główną substancją psychoaktywną w nasionach Rivea corymbosa, powoju hawajskiego (Arygeria nervosa) oraz wilców (Ipomoea). Nasiona tych roślin używane są w obrzędach i rytuałach przez indiańskie plemiona Ameryki Południowej i Środkowej od tysięcy lat. Efekty psychiczne po spożyciu LSA mogą być bardziej przygnębiające i depresyjne niż po LSD. Dawkowanie waha się w przedziale 500 µg – 3 mg a efekty działania w zależności od przyjętej dawki utrzymują się 4 do 12 godzin.

  Legalność[ | edytuj kod]

  Argyreia nervosa znajduje się w grupie I-N wykazu środków odurzających – posiadanie, przetwarzanie i obrót roślinami żywymi, suszem, nasionami, wyciągami i ekstraktami jest nielegalne bez posiadania odpowiedniego zezwolenia.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2010-04-14].
  2. The Plant List Argyreia nervosa. [dostęp 2011-06-18].
  3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852).

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=ARNE4
 • http://www.plot55.com/growing/a.nervosa.html
 • Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:Powojowate (Convolvulaceae Juss.) – rodzina roślin zielnych z rzędu psiankowców obejmująca ponad 1650 gatunków w 57 rodzajach. Powojowate spotykane są na wszystkich kontynentach z wyjątkiem obszarów okołobiegunowych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wilec (Ipomoea L.) – rodzaj roślin zielnych, głównie pnączy z rodziny powojowatych, obejmuje ok. 500 gatunków. Występuje głównie na obszarach gorących i ciepłych. Określany często (błędnie) jako powój, mylony bywa także z kielisznikiem. Gatunkiem typowym jest Ipomoea pes-tigridis L..
  Albert Hofmann (ur. 11 stycznia 1906 w Baden, zm. 29 kwietnia 2008 w Burg im Leimental) – szwajcarski chemik znany z syntezy, zażywania i poznania efektów psychodelicznych dietyloamidu kwasu lizergowego (LSD). Hofmann jest autorem ponad stu publikacji naukowych, a także wielu książek, m.in. LSD: Moje trudne dziecko. 11 stycznia 2006, kiedy Hofmann ukończył 100 lat, zorganizowano międzynarodowe sympozjum na temat LSD.
  Kwas lizergowy – organiczny związek chemiczny, kwas karboksylowy zawierający szkielet ergoliny. Używany do otrzymywania wielu alkaloidów ergolinowych występujących w przetrwalnikach buławinki czerwonej (Claviceps purpurea). Kwas lizergowy otrzymuje się zwykle poprzez hydrolizę jego amidów, ale może także zostać otrzymany w kompleksowej syntezie totalnej. Monohydrat kwasu lizergowego krystalizuje w układzie heksagonalnym, w postaci bardzo cienkich listków. Cząsteczka tego kwasu jest chiralna – ma dwa centra asymetrii, wskutek czego występuje w postaci czterech diastereoizomerów. Amidy kwasu lizergowego , np. LSD maja szerokie zastosowanie w medycynie oraz jako psychodeliki.
  Kwiat – organ roślin nasiennych, w którym wykształcają się wyspecjalizowane elementy służące do rozmnażania. Stanowi fragment pędu o ograniczonym wzroście ze skupieniem liści płodnych i płonnych, służących odpowiednio, bezpośrednio i pośrednio do rozmnażania płciowego (generatywnego). Kwiat charakterystyczny dla roślin nasiennych (czyli kwiatowych) jest organem homologicznym do kłosa zarodnionośnego (sporofilostanu) roślin ewolucyjnie starszych.
  Wykaz środków odurzających i substancji psychotropowych – lista substancji kontrolowanych, których posiadanie, produkcja, przetwarzanie, przewóz i obrót są nielegalne w Polsce bez posiadania odpowiedniego zezwolenia regulowanego Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Substancje dzieli się na grupy w założeniu w zależności od stopnia ryzyka powstania uzależnienia w przypadku użycia ich w celach pozamedycznych oraz zakresu ich stosowania w celach medycznych.
  Receptor 5-HT2A, receptor serotoninowy 2A – białko transbłonowe kodowane u człowieka genem HTR2A w locus 13q14-q21, należące do rodziny receptorów serotoninowych. Jest głównym pobudzającym receptorem sprzężonym z białkami G dla serotoniny.
  Ergometryna (łac. Ergometrinum), inaczej ergobazyna lub ergonowina – organiczny związek chemiczny, psychodeliczna substancja psychoaktywna, pochodna ergoliny, zaliczana do lizergamidów. Ergometryna jest jednym z głównych alkaloidów sporyszu i nasion wilców. Substancja ta wykazuje wyraźne podobieństwo strukturalne do LSD.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.