• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Arcybiskup ad personam

  Przeczytaj także...
  Konrad Krajewski (ur. 25 listopada 1963 w Łodzi) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor teologii, ceremoniarz papieski w latach 1999–2013, arcybiskup, jałmużnik papieski od 2013.Antonio Mattiazzo (ur. 20 kwietnia 1940 w Rottanova di Cavarzere) – włoski duchowny katolicki, arcybiskup ad personam Padwy od 1989.
  Henryk Hoser (ur. 27 listopada 1942 w Warszawie) – polski biskup rzymskokatolicki, pallotyn, misjonarz, lekarz, arcybiskup ad personam, biskup diecezjalny warszawsko-praski od 2008.

  Arcybiskup ad personam – w Kościele rzymskokatolickim tytuł odnoszący się do osoby biskupa innego niż metropolita archidiecezji, nadany w uznaniu jego osiągnięć, bez przyznania stolicy metropolitalnej (czyli godność nierównoważna z podniesieniem diecezji, w której dany biskup posługuje, do rangi metropolii). Arcybiskupami ad personam są (w 2019 r.), między innymi: Alfons Nossol, Henryk Hoser, Jan Paweł Lenga, Domenico Sorrentino (biskup Asyżu), Antonio Mattiazzo (biskup Padwy).

  Domenico Sorrentino (ur. 16 maja 1948 w Boscoreale) - włoski duchowny katolicki, arcybiskup ad personam, biskup Asyżu od 2005.Arcybiskup (gr. αρχή, arché - pierwszeństwo, gr. επίσκοπος, epískopos - nadzorca, biskup) – tytuł honorowy lub urząd nadawany biskupom ważniejszych diecezji (archidiecezja), a także jako wyróżnienie samej osoby biskupa ("ad personam").

  Oprócz tego od grudnia 1988 roku niektórzy biskupi, którzy otrzymali stolicę tytularną w randze biskupstwa mogą zostać mianowani arcybiskupami ad personam. Przykładowo, arcybiskup Mirosław Adamczyk otrzymał w lutym 2013 tytularne biskupstwo Otriculum. Jest on zatem arcybiskupem ad personam tej stolicy tytularnej. Na takiej samej zasadzie arcybiskupem ad personam był Konrad Krajewski, dawniej arcybiskup tytularny Beneventum, a zatem stolicy tytularnej w randze biskupstwa.

  Biskup tytularny (łac. episcopus titularis) to biskup mający tytuł dawnej, już nieistniejącej diecezji. Tytuł nadawany jest przez papieża wszystkim biskupom nieposiadającym własnej diecezji, czyli biskupom pomocniczym ordynariuszy, a także wyższym urzędnikom Kurii Rzymskiej, nuncjuszom, delegatom apostolskim lub innym duchownym pełniącym specjalne zadania zlecane im przez papieża lub narodowe konferencje biskupów.Asyż (włoski Assisi) – włoskie miasto i gmina położone na południowy wschód od Perugii, w regionie Umbria, w prowincji Perugia. Według danych na rok 2004 gminę zamieszkują 24 443 osoby, 131,4 os./km². W starożytności istniała na tym terenie niewielka osada etruska. W III wieku p.n.e. pod panowaniem rzymskim jako Asisium. Od XII wieku należał do Księstwa Spoleto i uczestniczył w wielu wojnach z sąsiednimi miastami, a zwłaszcza z Perugią. Pod koniec XII wieku Asyż zdobył niepodległość i w 1184 ustanowiono w nim samorząd miejski. Miasto brało udział licznych zatargach z Państwem Kościelnym, do którego zostało włączone w 1367. Dopiero w 1860 Asyż został włączony w skład Zjednoczonego Królestwa Włoch.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • biskup tytularny
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Mirosław Adamczyk (ur. 16 lipca 1962 w Gdańsku) – polski prezbiter rzymskokatolicki, arcybiskup tytularny Otriculum, nuncjusz apostolski w Liberii (od 2013), w Gambii (od 2013) i Sierra Leone (od 2013).Biskup (łac. episcopus z gr. ἐπίσκοπος episkopos: nadzorca, opiekun) – w Kościołach chrześcijańskich duchowny o najwyższych święceniach. Urząd kościelny w Kościele katolickim i w kościołach prawosławnych uznawany za najwyższy stopień sakramentu kapłaństwa.
  Warto wiedzieć że... beta

  Beneventum (łac. Beneventensis) – stolica historycznej diecezji w Cesarstwie rzymskim w prowincji Afryka Prokonsularna, sufragania archidiecezji Kartagina, współcześnie w Tunezji. Obecnie katolickie biskupstwo tytularne. W latach 1983 - 1984 biskupem tytularnym Beneventum był Tadeusz Gocłowski, biskup pomocniczy gdański, a w 2013 stolicę tę objął abp Konrad Krajewski, jałumużnik papieski.
  Metropolia kościelna – prowincja kościelna obejmująca kilka diecezji (sufraganii) oraz archidiecezję, od której najczęściej przejmuje nazwę. Stolicą metropolii jest równocześnie stolica archidiecezji. Zwierzchnikiem metropolii jest metropolita, który jest jednocześnie arcybiskupem ordynariuszem archidiecezji leżącej w granicach metropolii.
  Jan Paweł Lenga MIC (ur. 28 marca 1950 w Gródku koło Lwowa) – polski arcybiskup, duchowny katolicki, ze Zgromadzenia Księży Marianów, emerytowany biskup Diecezji Karaganda w Kazachstanie.
  Money.pl – polski portal internetowy zajmujący się finansami, gospodarką i ekonomią, którego wydawcą jest Grupa Wirtualna Polska, a do 2015 roku prowadzony był przez przedsiębiorstwo Money.pl sp. z o.o. Spółka działa od 2000 roku, a w 2018 roku, zmieniła nazwę na TotalMoney Sp. z o.o. Portal wyrósł z Wirtualnego Serwisu Ekonomicznego. Do stycznia 2015 redaktorem naczelnym i współtwórcą sukcesu portalu był Tomasz Bonek.
  Alfons Nossol (ur. 8 sierpnia 1932 w Brożcu) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor habilitowany nauk teologicznych, biskup diecezjalny opolski w latach 1977–2009, arcybiskup ad personam, od 2009 biskup senior diecezji opolskiej.
  Kościół łaciński, Kościół katolicki obrządku łacińskiego, Kościół rzymskokatolicki, Kościół zachodni – największa liczebnie część Kościoła katolickiego, mająca własną, odrębną tradycję liturgiczną oraz własną i odrębną strukturę. Głową Kościoła rzymskokatolickiego jest biskup Rzymu, czyli papież. Z danych opublikowanych w Annuario Pontificio z 2010 roku wynika, że do Kościoła łacińskiego należy ok. 1 mld 130 mln ludzi czyli ok. 98,5% katolików.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.