• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Arctocyonidae

  Przeczytaj także...
  Prakopytne, kondylartry (†Condylarthra) – wymarły rząd kopalnych ssaków pochodzących od prałożyskowców. Występowały od górnej kredy na terenie Ameryki Północnej. W tym czasie był reprezentowany przez rodzaj Protungulatum. Następnie w okresie paleocenu i eocenu zajmowały tereny Ameryki Płn. i Europy. W tym okresie występuje rodzaj Phenacodus. Nieliczne gatunki przetrwały do okresu oligocenu, paleogenu w Azji i miocenu na terenie Ameryki Południowej.Protungulatum (łac. "pierwszy kopytny" od ungula − kopyto) − rodzaj wymarłego ssaka z kladu Eutheria o niepewnej pozycji filogenetycznej, żyjącego pod koniec późnej kredy i w paleocenie. Żył na obszarach dzisiejszych Stanów Zjednoczonych i Kanady.
  Arctocyon ("niedźwiedziopies") – rodzaj wymarłych ssaków prakopytnych żyjących we wczesnym i późnym paleocenie około 60 milionów lat temu.

  Arctocyonidae – wymarła rodzina ssaków z rzędu prakopytnych. Żyły we od późnej kredy do wczesnego eocenu.

  Kreda – ostatni okres ery mezozoicznej, trwający około 80 milionów lat (od 145,0 ± 0,8 do 66,0 mln lat temu). Kreda dzieli się na dwie epoki: wczesną kredę i późną kredę. W sensie chronostratygraficznym kreda to system, który dzieli się na dwa oddziały: kredę dolną i kredę górną.Ssaki (Mammalia) – zwierzęta należące do kręgowców, charakteryzujące się głównie występowaniem gruczołów mlekowych u samic, zazwyczaj obecnością owłosienia (włosy lub futro; silnie zredukowane u gatunków wodnych, jak hipopotamy, u waleni całkowicie zanikają przed porodem lub w trakcie) oraz stałocieplnością (potocznie "ciepłokrwistość"). Większość ssaków utrzymuje temperaturę w granicach 36-39 °C. Stałocieplność umożliwia aktywny tryb życia w różnych środowiskach – od mroźnych obszarów podbiegunowych do gorących tropików. Futro i tłuszcz pomagają uchronić się przed zimnem, a wydzielanie potu i szybki oddech pomagają pozbyć się nadmiernego ciepła.

  Podrodziny i rodzaje[ | edytuj kod]

 • Arctocyonides Lemoine, 1891
 • Arctocyonides weigelti Lemoine, 1891
 • Carcinodon Scotti, 1892
 • Carcinodon aquilonius
 • Chriacus (syn. Epichriacus, Metachriacus, Spanoxyodon, Tricentes
 • Chriacus badgleyi
 • Chriacus badwini
 • Chriacus calenancus
 • Chriacus gallinae
 • Chriacus katrinae
 • Chriacus metocometi
 • Chriacus oconostotae
 • Chriacus pelvidens
 • Chriacus punitor
 • Deuterogonodon
 • Heteroborus
 • Hyodectes
 • Lambertocyon
 • Landenodon
 • Mentoclaenodon
 • Mimotricentes
 • Oxytomodon
 • Paratriisodon
 • Princetonia
 • Prothryptacodon (syn. Pantinomia)
 • Thryptacodon
 • Loxolophinae
 • Baioconodon (syn. Ragnarok)
 • Loxolophus (syn. Paradoxodon, Paradoxodonta, Protochriacus, Protogonodon)
 • Arctocyoninae
 • Anacodon Cope, 1882
 • Anacodon cultridens Matthew, 1915
 • Anacodon nexus Gazin, 1956
 • Anacodon ursidens Cope, 1882
 • Arctocyon Blainville, 1841 (syn. Claenodon, Neoclaenodon)
 • Arctocyon corrugatus (Cope, 1883)
 • Arctocyon ferox
 • Arctocyon latidens
 • Arctocyon montanensis
 • Arctocyon mumak
 • Colpoclaenus Patterson & McGrew, 1962
 • Colpoclaenus keeferi
 • Colpoclaenus procyonoides
 • Protungulatum Sloan and Van Valen, 1965
 • Protungulatum donnae
 • Protungulatum gorgun (Van Valen, 1978)
 • Protungulatum sloani (Van Valen, 1978)
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Arctocyonidae, w The Palaeobiology Database. ([1])
 • Rodzina (łac. familia) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa niż rząd (ordo), a wyższa niż rodzaj (genus). W kodeksach nomenklatury biologicznej nie określono kryteriów wydzielania rodzin, poza przyporządkowaniem: rodzina grupuje rodzaje, grupa rodzin tworzy rząd. W praktyce rodziny zwykle łączą grupy rodzajów różniące się morfologicznie od innych grup.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.