• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Archiwum Państwowe m.st. Warszawy

  Przeczytaj także...
  Mazowsze (łac. Mazovia) – kraina historyczna położona w środkowym biegu Wisły oraz dorzeczu jej dopływów w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce, znajdująca się w większości w woj. mazowieckim; historyczną stolicą Mazowsza jest Płock, który jest także najstarszym miastem tego regionu (prawa miejskie w 1237); dzielnica historyczna Polski.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Materiały archiwalne (archiwalia) – są to, zgodnie z polskim prawem archiwalnym, dokumenty przechowywane wieczyście, oznaczane symbolem kategorii archiwalnej "A"; materiały archiwalne powstają m.in. w jednostkach organizacyjnych wytypowanych i znajdujących się pod nadzorem właściwego archiwum państwowego. Zgodnie z Ustawą archiwa państwowe mają prawo objąć nadzorem jedynie państwowe jednostki organizacyjne. Przy obejmowaniu nadzorem archiwalnym jednostek organizacyjnych uwzględniany jest m.in.: rodzaj jednostki organizacyjnej, przedmiot i charakter jej działalności, znaczenie dla regionu lub kraju. W momencie objęcia nadzorem archiwum państwowego jednostka taka staje się wytwórcą materiałów archiwalnych.

  Archiwum Państwowe w Warszawie – instytucja państwowa, której funkcją jest gromadzenie, przechowywanie opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych z obszaru m.st. Warszawy i Mazowsza.

  Zasięg działania Archiwum to przede wszystkim duża część województwa mazowieckiego, ale także pewne obszary województw warmińsko-mazurskiego i łódzkiego.

  Po II wojnie światowej, w kwietniu 1945, postanowiono reaktywować archiwum stolicy, które w czasie wojny zostało niemal zupełnie zniszczone. Początkowo jego siedziba znajdowała się przy Marszałkowskiej 6, obecnie (od 1955) znajduje się przy ul. Krzywe Koło 7 na Starówce.

  Stare Miasto w Warszawie – najstarszy ośrodek miejski Warszawy będący zwartym zespołem architektury zabytkowej, przeważnie z XVII i XVIII wieku o średniowiecznym układzie zabudowy, otoczone pierścieniem murów obronnych z XIV–XVI wieku. Ma rynek rozmieszczony na planie prostokąta.Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.

  Oddziały[]

  Warszawa[]

  Archiwum Państwowe m.st. Warszawy ul. Krzywe Koło 7 00-270 Warszawa

  Grodzisk Mazowiecki[]

  Oddział w Grodzisku Mazowieckim
  Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Oddział w Grodzisku Maz. ul. Poniatowskiego 14 05-825 Grodzisk Mazowiecki

  Łowicz[]

  Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Oddział w Łowiczu ul. 3 Maja 1 99-400 Łowicz

  Mława[]

  Budynek mławskiego oddziału Archiwum.
  Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Oddział w Mławie ul. Narutowicza 3 06-500 Mława

  Otwock[]

  Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Oddział w Otwocku ul. Górna 7 05-400 Otwock

  Pułtusk[]

  Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Oddział w Pułtusku ul. Zaułek 22 06-100 Pułtusk

  Nidzica[]

  Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Ekspozytura w Nidzicy ul. Jagiełły 2a 13-100 Nidzica

  Milanówek[]

  Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Okrzei 1 05-822 Milanówek

  Zobacz też[]

 • Archiwum Państwowe w Katowicach
 • Linki zewnętrzne[]

 • strona Archiwum Państwowego m.st. Warszawy
 • Województwo łódzkie – jedno z 16 województw Polski, położone w centralnej części kraju. Obejmuje obszar o powierzchni 18 218,95 km². Według danych z 31 grudnia 2010 województwo miało 2,53 mln mieszkańców. Ma najmniejszą lesistość w kraju.Województwo warmińsko-mazurskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju. Siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Olsztyn. Obejmuje obszar 24 173,47 km², a w 2012 r. miało 1,45 mln mieszkańców.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Na mapach: 50°17′02,0018″N 19°00′43,5154″E/50,283889 19,012088 Archiwum Państwowe w Katowicach − jedno z największych archiwów państwowych w Polsce. W jego zasobach znajdują się dokumenty kancelarii typowej dla średniowiecza, kancelarii pruskiej, austriackiej i rosyjskiej, a także dokumenty województwa śląskiego z okresu międzywojennego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.